Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

Cái sai lầm của Võ Nguyên Giáp lại là bi kịch của cả dân tộc.

Nhật Đăng
                

               

Thực tế khách quan cho thấy đại tướng Võ Nguyên Giáp là bậc kỳ tài về quân sự, đại tướng chưa bao giờ học và đào tạo trong trường quân sự nào mà càm quân thắng lợi từ nhỏ đến lớn. Không ai bác được điều này. Trước kia thông thường người làm tướng trước mới cm quân sau, còn ở trường hợp cụ Giáp thì cầm quân trước rồi làm tướng sau.

Thế nhưng cụ Giáp chỉ là nhà quân sự đơn thuần. Cụ có cái sai lầm cơ bản và cũng là sai lầm mấu chốt có thể là sai lầm chết người, đó là:

TRÁI TIM LẦM LỠ TRAO CHO CỘNG
BỘ ÓC SAI LẦM THEO MÁC LÊChính cái sai lầm này đẫ dẫn đến nhưng bi kịch cho cụ và cho cả dân tộc.

Nói về tình hình sau khi cụ chiến tháng Điện Biên Phủ thì đã có người nói trong còm này rồi. Còn sai lầm sau khi chiến thắng miền Nam thì cũng chỉ xin nhắc lại thôi.

Sau khi "giải phóng" miền Nam thì hàng triệu người phải bỏ nước mà ra đi để tránh nạn CS. Trước khi giải phóng thì nửa nước đói khổ. Giải phóng xong thì thì cả nước khổ, miền Nam nhận họ, miền Bắc nhân hàng. Đội quân giải phóng thành đội quân ăn cướp, điều này thì ai cũng rõ. Cũng càn mở dấu ngoặc đơn, đó không phải chỉ có quân đội miền Bắc vào ăn cướp mà chính quân đội trong Mặt trận cách mạng miền Nam dưới lá cờ xanh đỏ sao vàng góp sức ăn cướp chính người dân ở miền Nam. Nói thế mới công bằng và đúng với thực tế, còn chỉ đổ cho miền Bắc là sai . Thử hỏi ông Lê Hiếu Đằng, Lê Quang Vịnh... xem nói vậy có đúng không? Sau giải phóng thì người dân miền Nam mới biết thế nào là tem phiếu, còn dân miền Bắc biết từ năm 1962. Nói tóm lại thì sau 30-4-1975 cả nước phải sống dưới chế độ lưu manh do Đảng CS cai trị. Một thời đại có thể nhầm một thế hệ có thể nhầm nhưng lịch sử là ông quan tòa minh mẫn và sáng suốt nhất. Thời đại, thế hệ và lịch sử có phần "góp công" của cụ Giáp. Chính bản thân cụ cũng là nạn nhân của thời đại, điều này thì cụ tự biết và toàn dân cũng thông cảm với cụ và thương cụ rất nhiều. Cả trái tim và khối óc của cụ đều sai lầm để rồi một "đại tướng cầm quân" biến thành đại tướng "cầm quần chị em." Cụ oán trách ai hay cụ oán trách chính cụ?

Cụ có công xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh, nhưng càng vững mạnh bao nhiêu thì càng gây tội ác cho nhân dân bấy nhiêu. Tức là quân đội càng vững mạnh thì càng phơi bầy bộ mặt lưu manh của chính quyền CS. Điều này thì phơi bày ra trước mắt chứ chưa cầ n đến lịch sử phán xét. Thời gian này thủ tướng có chủ trương phong tướng tràn lan, người dân rất sợ là tướng đánh giặc thì ít mà tướng cướp đất thì nhiều. Cứ xem tình hình xã hội thế nào thì thấy rõ "công lao" của cụ Giáp đóng góp trực tiếp hay gián tiếp thế ấy, điều này cũng làm cho cụ đau lòng, nhưng lịch sử là lịch sử, không thể né tránh được. Công bao nhiêu, tội bao nhiêu thì cứ chờ ông quan tòa lịch sử phán xét thêm, cánh cửa lịch sử sẽ dần dần hé mở.

Có điều cần nhắc nhiều người khi nghiên cứu về lịch sử trong đó nhắc đến người góp phần làm nên lịch sử là đại tướng VNG thì nên cân nhắc và nhìn nhiều phía, nói đủ cả và toàn diện, còn nói nửa sự thật là nói dối, nói dối là lừa đảo!.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét