Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

Đừng mua vé số trong chính trị! Toàn xã hội hãy hợp lực cùng nhau!

Hoàng Anh Hào. ĐH Cần Thơ                    

                                          

2 bề mặt của một chính quyền là cần sự tín nhiệm của dân ủy thác và tinh thần trách nhiệm trong công việc của viên chức chính phủ.

Dân ủy thác, chỉ có tín nhiệm hoặc bất tín nhiệm. Không thể có sự hy vọng trông mong. Tôi bầu cho ông A vì tôi nhận thấy ông A khá hơn ông B. Chứ không phải tôi trông mong là ông A sẽ "rút kinh nghiệm" và dần dần sẽ khá. 

Còn trách nhiệm, muốn có, cũng cần hội đủ 2 phương diện. 

Một, luật pháp bó buộc và chế tài. Anh tiếp dân phải chuyển đơn lên giới chức liên hệ, đồng thời phải ký nhận lưu hồ sơ. Người nhận đơn phải trả lời khiếu nại thỏa đáng trong thời hạn luật định. Nếu không sẽ bị xử phạt.

Hai, tinh thần trách nhiệm cũng như lương tâm nghề nghiệp. Điều nầy do giáo dục từ nhỏ từ nhà trường, gia đình, xã hội, tôn giáo. Một ông bác sĩ hay thầy giáo dạy học, ngoài sự bó buộc của luật pháp và đơn vị làm việc, các ông còn lương tâm nghề nghiệp, lòng yêu nghề, và ý thức phục vụ tha nhân. 

Cách hành xử của bộ trưởng bộ y tế Việt Nam xhcn hiện nay là điển hình của tinh thần trách nhiệm, và không phải chỉ tinh thần trách nhiệm trong phạm vi y tếCách hành xử, phản ứng của bà Nguyễn Thị Kim Tiến sau một loạt tai biến có hậu quả chết người của ngành y tế Việt Nam cho thấy bà Nguyễn Thị Kim Tiến không có tư cách và lương tâm của một bác sĩ, bà Tiến cũng không có tư cách của một người lãnh đạo, dù lãnh đạo của chỉ một đơn vị nhỏ, bà Tiến không có tinh thần trách nhiệm (!) hơn nữa lại là trách nhiệm của người đứng đầu cả một ngành nắm giữ sinh mệnh sức khỏe của 85 triệu người Việt Nam. 

Hàng loạt các vụ chết người do ngành y tế gây ra, trách nhiệm hoàn toàn ở bộ trưởng bộ y tế, nhưng thực ra không phải chỉ bộ y tế mà lỗi hoàn toàn nằm ở người cai trị, bộ chính trị cộng sản. Chính bộ chính trị hoàn toàn chịu trách nhiệm về những cái chết của những sản phụ, những bé sơ sinh và những trẻ em Việt Nam trong hàng loạt tai biến vừa qua. 

- Bộ chính trị phải chịu trách nhiệm về việc bổ nhiệm người

- Bộ chính trị phải chịu trách nhiệm sự lỗi thời, bất lực của toàn hệ thống y tế

Nên đặt vấn đề trách nhiệm của bộ chính trị như thế nào đây?

Khi người lãnh đạo có hiểu biết, có kiến thức, vấn đề trách nhiệm đặt ra còn có thể giải quyết. Người lãnh đạo như bộ chính trị hiện có của Việt Nam, những cán bộ cộng sản chỉ có độc nhất khả năng tuyên truyền cho những điều không có thật như lý thuyết cộng sản, trách nhiệm có nên đặt ra cho những người như vậy không?

Vì thế vấn đề trách nhiệm nên đặt lại từ nguyên nhân gốc của nó:

- Hãy đặt những người có hiểu biết vào vai trò lãnh đạo guồng máy điều hành sinh hoạt của quốc gia. 

- Đặt người có hiểu biết, có năng lực, có đủ điều kiện đòi hỏi của chức vụ là công việc của mọi người dân Việt Nam. 

Khi người dân Việt Nam từ chối không làm công việc mà mình phải làm, hậu quả xãy ra cho toàn xã hội là điều phải đến.

Đồng bào Việt Nam cần phải xử dụng quyền của mình để giải quyết các vấn đề nghiêm trọng của đất nước:

1- Sức khỏe của toàn xã hội

2- An ninh quốc gia

3- Con đường nào phát triển được đất nước

4- Các chính sách nội trị, ngoại giao. 

Chính mỗi người dân Việt Nam phải quyết định vận mệnh của mình. Sức khỏe, sinh mệnh, hiện tại, tương lai của toàn dân, toàn dân phải nhận trách nhiệm, không thể để cho ai khác tự tung, tự tác làm thay cho mình. 

Toàn xã hội hãy hợp lực cùng nhau.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét