Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

Tàu cộng xây cất học viện Khổng Tử với mục đích gì?

Minh Việt


                           

Xây cất học viện Khổng Tử phục vụ mục đích gì? 

Xây cất, chi tiêu nghiên cứu rồi sẽ đi về đâu sau đó? 

Tượng Khổng Tử càng lúc càng mọc lên nhiều hơn ở những công viên của nhiều thành phố khác nhau ở Việt Nam nhằm phục vụ cho mục đích gì? Hình tượng Khổng Tử có liên hệ văn hóa gì đến đời sống văn hóa của người Việt Nam? Ảnh hưởng văn hóa của việc bành trướng tư tưởng Khổng Tử tác động đến đời sống văn hóa của người Việt Nam trong dài lâu sẽ ra sao? Lo lắng và nghi ngại việc xây cất học viện Khổng Tử là một trong muôn ngàn cái lo ngại của cộng sản Việt Nam trong giai đoạn mất nước hiện nay.

Học thuyết Khổng Tử là tập họp những quan điểm sống và xử thế của Khổng Tử. Các quan điểm sống, xử thế ấy có liên hệ giữa cá nhân, xã hội và đời sống chính trị của quốc gia.

Ảnh hưởng cá nhân của tư tưởng Khổng Tử

Lấy “Lễ” mà đãi người ấy, người ấy sẽ an tâm tuân phục vị trí của mình”

Nói cách khác, muốn một người tuân phục mình, hãy dùng lễ mà đối với người ấy. Đối đãi hợp cách, người ấy sẽ tuân phục mình suốt đời!

Mới nghe qua tưởng chừng lấy lễ đãi người là tốt, mà có nhiều điều tốt thực sự. Nhưng thâm sâu hơn, ý nghĩa không hoàn toàn như thế, mà việc này mang một ý nghĩa khác, nó nhắm làm cho người khác phải tuân phục mình suốt đời!

Tư tưởng Khổng Tử lấy kính lão, trọng người thâm niên, làm trọng. Điều này hoàn toàn đúng. Người trẻ luôn tôn kính người già trong xã hội Việt Nam đã có tự ngàn xưa.

Trọng người thâm niên? Về mặt xã hội, người đã giữ chức vụ lâu trong công việc thường là người có nhiều kinh nghiệm, đây nói về mặt ưu điểm.

Ảnh hưởng xã hội của tư tưởng Khổng Tử

Mặt khác, do bản chất con người, một con người khi đã ở lâu trong một chức vụ thường có những biểu hiện tiêu cực xãy ra:


1- Người ở lâu trong chức vụ thường là người có quyền, thế. Có nhiều kinh nghiệm. Căn cứ trên kinh nghiệm tự cho là mình biết hết cả. Không muốn nghe, không đồng ý có sự đổi mới tốt hơn.

2- Người ở lâu một vị trí, lại có chức vụ to, đương nhiên có nhiều phe cánh. Quyền lợi phe cánh hình thành, cấu kết lẫn nhau. Thay đổi, đổi mới gây ra cảnh mất quyền lợi, của mình, của phe nhóm; do đó phải bão vệ quyền lợi, cố giữ chức vụ, bão vệ cho nhau dẫn đến độc tài.

3- Người ở lâu trong chức vụ do bão vệ lẫn nhau, giữ chức vụ ở cho đến già trở thành độc tài, bảo thủ. Nhiều cá nhân cùng quyền lợi tập họp lại tạo thành lực cản cho sự tiến bộ xã hội. Bất cứ ai có ý kiến, sáng kiến, chương trình, kế hoạch gì hữu hiệu, canh tân đất nước đều không được giai tầng cai trị của nhân sinh quan Khổng Tử chấp nhận.

4- Tình trạng dẫn đến lớp người quan lại già nua cản trở sự tiến bộ xã hộ, cản trở sự tiến thân của những thế hệ trẻ kiến thức khoa học, kỹ thuật cập nhật, thông minh hơn, giỏi giang hơn, tiến bộ hơn.

5- Nhân sinh quan Khổng Tử có những điều tốt trong lễ nghĩa giữa con người đối xử với nhau, nhưng về mặt xã hội, về sự phát triển xã hội là cả một lực cản lớn lao. Nó là nguyên nhân phát sinh độc tài, đảng trị.

Nhân sinh quan Khổng Tử, hay học thuyết Khổng Tử là mầm mống của sự xung đột gieo rắc tai họa tiềm tàng, lớn lao cho mọi xã hội áp dụng nó.

Tư tưởng Khổng Tử, quan điểm Khổng Tử, hay Học Thuyết Khổng Tử, chỉ là một quan điểm, một nhân sinh quan. Nhân sinh quan Khổng Tử là tập họp các quan điểm sống, xử thế có liện giữa cá nhân, xã hội và đời sống chính trị của quốc gia. Quan điểm xử thế của Khổng Tử chỉ có thể thích hợp trong bối cảnh quan lại của nước Trung Hoa thời xa xưa, nhiều ngàn năm về trước.

Chính Khổng Tử khi du hành qua nhiều nước nhỏ trong tập họp các vùng địa lý thuộc tập họp quyền lực trung ương - vương quyền - của đế chế Trung Hoa xưa, không một sứ quân nào của Trung Hoa thời ấy chấp nhận áp dụng dùng thuyết cai trị của Khổng Tử.

Học thuyết Khổng Tử chỉ là một tập họp các quan điểm, một hệ thống nhân sinh quan. Không phải là một đạo, một tôn giáo. Tôn giáo liên quan đến quyền lực siêu nhiên có tương quan đến Thượng Đế.

Quyền lực siêu nhiên thể hiện dưới hình thức:

1- Khả năng chửa lành bệnh cho người khác

2- Quyền năng trên vạn vật, muôn loài

3- Có sự tương giao trực tiếp đến Thượng Đế

- Chúa Giê Su Kitô (gọi theo người Công Giáo), hay Đấng Christ, tức Đấng Cứu Chuộc (gọi theo người theo đạo Tin Lành) đã chửa cho người mù sáng mắt, người cùi lành bệnh (mẹ và em của dũng sĩ Benhur, như đã chép trong Kinh Thánh, trong lịch sử người Hy Lạp và La Tinh)

- Chúa Giê Su Kitô, hay Đấng Christ, biết trước ngày giờ chết của mình.

- Chúa Giê Su Kitô chết đi và đã sống lại ở giữa môn đồ của mình…

Những nhiệm màu này đã làm cho người tin Chúa nói chung bao gồm: Người theo đạo Công Giáo, người theo đạo Tin Lành, người theo đạo Do Thái, tức Do Thái Giáo, và người Hồi Giáo, tất cả bốn tôn giáo có cùng đức tin nơi Thiên Chúa, tức Đức Chúa Trời, riêng người Hồi Giáo gọi Thiên Chúa bằng một tôn xưng từ khác: Đấng Ahla (dịch sang tiếng Việt). Người Hồi Giáo chỉ gọi Thượng Đế là Ahla. Bốn tôn giáo cùng có chung đền thờ Thiên Chúa, tức Đức Chúa Trời, hay Ahla ở Jerusalem, Đền Vàng.

Đền Vàng to lớn, uy nghi, có nóc hình tròn. Nóc đền phủ bằng vàng thật. Đền Vàng nằm giữa ranh giới nước Israel, tức Do Thái và nước Palestine, Trung Đông.

Ngành khảo cổ thế giới với những khảo cứu khoa học đã ghi nhận nhiều những bằng chứng vật chất từ những di tích, thánh tích có liên quan đến lịch sử về Chúa Giê Su Kitô, hay Đấng Christ, Đấng Cứu Chuộc cho con người khắp thế gian.

Chỉ sự tương quan với Thượng Đế Tối Cao với các quyền lực siêu nhiên kể trên mới liên quan đến đạo, tức tôn giáo. Khổng Tử là một triết gia. Trong một thời đại kéo dài, Trung Hoa có nhiều triết gia đề xuất nhiều trường phái triết học khác nhau, dân gian Trung Hoa kính trọng những người này và tôn vinh họ như những minh sư. Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử, Mạnh Tử…. Việt Nam gọi họ là những nhà hiền triết. Thế giới Anh ngữ gọi là họ là những học giả, Chinese scholars.

Người trong nước còn nghi ngại là vì không hiểu rõ ngọn nguồn về Khổng Tử, cái hay và những trở ngai lớn về mặt xã hội của học thuyết Khổng Tử. Moi sách vỡ miền nam Việt Nam đã tích tụ tinh hoa văn hóa Việt Nam từ bao thế kỷ, từ bao đời… cộng sản đã thẳng tay đốt bỏ không thương tiếc sau khi chiếm được miền nam!

Tuyên truyền cộng sản đã bưng bít thông tin hoàn toàn đối với đồng bào miền bắc từ 1945 – 1975. Tiếp theo, 1975 -2013 lại là chế độ bưng bít thông tin tiếp tục! Lần này với cả nước sau khi Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ. Hậu quả là trí thức, học giả xã hội chủ nghĩa trong nước ai cũng sống trong sự u u minh minh về quá khứ của chính mình, chính dân tộc của mình. Về thế giới, người trong nước lại càng mù mịt, không hiểu được thế giới đang làm gì, chuẩn bị đi về đâu.

- Người không hiểu biết lịch sử không biết mình từ đâu đến, sẽ về đâu.

- Dân chúng không biết lịch sử dễ cho cộng sản vo tròn, bóp méo bằng sự dối trá để biến người cả nước thành nô lệ cho nó!

Hãy nhìn lại xem lãnh đạo cộng sản là những ai? Tất cả đều là những kẻ dốt về nhiều thứ, nhưng cái dốt về lịch sử của những kẻ này đã giết chết nước Việt Nam và người Việt Nam không loại trừ ai!

Từ khi tuyên truyền cộng sản bắt đầu hoạt động ở Việt Nam, lich sử bắt đầu bị bóp méo, thông tin về hiện tại hoàn toàn bị bưng bít. Người dân Việt Nam, đảng viên cộng sản hoàn toàn bị bưng bít sự thật về những gì xãy ra trong nước. Tình trạng thông tin về sinh hoạt của thế giới bên ngoài càng tệ hại hơn. Chính những kẻ lãnh đạo chế độ cộng sản cũng bị ảnh hưởng tuyên truyền tệ hại của cộng sản. Đặng Xuân Khu, Trường Chinh: “Người da trắng đã đem thuốc tây đến đầu độc dân ta!”

Ảnh hưởng tuyên truyền cộng sản tai hại đến nổi đã làm cho những lãnh đạo cộng sản miền bắc, kể từ Hồ Chí Minh, đã không hiểu được chế độ cộng sản đã biến nước Trung Hoa trở thành kẻ thù tối nguy hiểm của thế giới, đặc biệt là đối với nước Việt Nam và người Việt Nam. Những kẻ cầm đầu cộng sản có mắt nhưng xử sự như người mù, đã rước voi về giày mả tổ tông, chính chế độ cộng sản Trung cộng đã thúc đẩy người Việt, cộng sản, sát hại, hành hại người nước Việt.

Người không may bị mù cố gắng chửa chạy hết sức, hết lòng để tìm lại ánh sáng. Người cộng sản mắt vẫn còn nguyên vẹn nhưng lại cố tình làm cho mình mù. Không phải cho cá nhân mình bị mù mà người cộng sản còn làm cho người cả nước bị mù! Vì thế mới có cảnh mất nước ngày nay!

Trung cộng cố tình bành trướng ảnh hưởng tư tưởng Khổng Tử (Việt cộng gọi là Khổng Giáo!) ở Việt Nam với mục đích, dụng ý gì?

Trung cộng lấy lễ mà đãi Việt Nam, Việt Nam cộng sản sẽ giữ lễ ấy mà tuân phục Trung cộng xuân thu vĩnh viễn! Đời đời người Việt Nam không ra khỏi được sự nô lệ về tư tưởng của Trung cộng!

Tượng Khổng Tử càng lúc càng xuất hiện ở nhiều nơi công cộng trên nước Việt Nam có ý nghĩa gì? Người nước Việt, Việt Cộng, đã rước giặc cướp nước Trung cộng về ngồi trên đầu của mình!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét