Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

Bảo hoàng hơn cả vua rồi Sinh Hùng ( hói ) ạ!

Hồ Hán Hùng

                                         

“Vua chèo còn chẳng ra gì
Quan chèo vai nhọ khác chi thằng hề”

Đến bây giờ mà còn dám mở mồm ra đòi độc đảng độc trị thì có lẽ người đó phải sang tàu mà sống.
Chính tham nhũng vô phương cứu chữa, đảng lừa dân chúng. Phản bội lại dân chúng, đàn áp tự do dân chủ, bán nước là do độc đảng độc tài -điều này thì đến nguyễn phú trọng cũng phải thừa nhận, nếu có tranh luận trực tiếp công khai minh bạch, khách quan.

AI CŨNG BIẾT RẰNG, MỌI LĨNH VỰC MUỐN PHÁT TRIỂN TIẾN BỘ THÌ PHẢI CÓ CẠNH TRANH-ĐÓ LÀ ĐỘNG LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN
MUỐN CÓ CẠNH TRANH THÌ ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT PHẢIT CÓ ĐA THÀNH PHẦN THAM GIA CẠNH TRANH.

TƯƠNG TỰ VẬY MÀ MUỐN MỘT QUỐC GIA PHÁT TRIỂN TIẾN BỘ THÌ PHẢI ĐA ĐẢNG , Ở VN ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT LÀ PHẢI XÓA ĐIỀU 4 ĐỘC ĐẢNG ĐỘC TÀI trong hiến pháp hiện nay.


Ở các nước dân chủ, đa đảng, các đảng cạnh tranh nhau, ra sức thi thố tài năng để dân biết mà lựa chọn đảng nào lãnh đạo đất nước cho xứng đáng, tại các diễn đàn họ tranh luận thẳng thắn, kịch liệt thậm chí cãi chửi nhau ở nghị trường, các đảng thậm chí “đánh nhau” nhưng xã hội không những không bị bất ổn về các mặt , mà ngược lại vẫn ổn định, phát triển rất nhanh về mọi mặt trên nền tảng văn minh và công bằng, người dân vẫn an lành hạnh phúc? vì sao thế?

Vì có đa đảng, nên có cạnh tranh minh bạch, thẳng thắn, công khai, công bằng. Do đó, đảng cầm quyền phải là đảng có năng lực và uy tín nhất. Nguyên thủ quốc gia cũng là người được dân trực tiếp bầu lên.
Vì đa đảng, nên các đảng thất cử luôn luôn “soi” đảng cầm quyền tìm ra chỗ yếu kém để “tấn công” do đó đảng cầm quyền phải luôn hoàn thiện mình, phải giữ mình trong sạch, không để tai tiếng, nếu không thì sẽ mất uy tín, bị loại khỏi ghế cầm quyền ngay.

Vì đa đảng, nên người dân khi thấy đảng đương cầm quyền có những yếu kém, không xứng đáng lãnh đạo nhà nước và xã hội thì người ta có quyền chọn những đảng khác thay thế (nhiều hàng thì chọn hàng tốt mà mua)

Do vậy, nên các nước đa đảng có kinh tế phát triển nhanh, người lãnh đạo luôn tìm cách “lấy lòng” người dân thực sự, xã hội đa đảng là xã hội văn minh, công bằng và dân chủ.

Nhờ có đa đảng, mà trật tự an toàn xã hội và chính trị không bị rối loạn, mà trái lại rất ổn định: bởi mục đích của các đảng đều phải hoạt động trên cơ sở tôn trọng hiến pháp là phải lấy phục vụ lợi ích người dân và đặt lợi ích quốc gia, của nhân dân lên hàng đầu- điều này đã được người dân hiến định trong nội dung hiến pháp, không đảng (dù cầm quyền)nào được phép tự cho mình đặc quyền , đặt ra hiến pháp .

Việc lấy dẫn chứng chính phủ Mỹ ngừng hoạt động để dọa dân rằng “mất ổn định” là hết sức ngu xuẩn -điều này không những không lừa được ai , ngược lại nó càng cho thấy tính ưu việt của một xã hộ có dân chủ do nhờ có đa đảng mà người dân giám sát được quyền lực của nhà nước, của chính phủ-khác hẳn ở VN đảng và chính phủ tự tung tự tác làm bố mẹ của người dân, không gì ngăn cản được họ dù họ làm sai đến đâu. hại đến đâu.

Đừng chày cối lấp liếm nữa càng lộ mặt ngoan cố chống lại nhân dân để tồn tại bất chính nữa Sinh Hùng ( hói ) và giới cầm quyền phản động lưu manh bán nước ạ.

1 nhận xét:

 1. Đám Dã Tâm
  Đám thú dã tâm phá nước nhà,
  Theo quân lừa bịp bán sơn hà.
  Rước Hồ giả dạng con dân Việt,
  Nhồi thuyết ngoại lai tráo nước ta.
  Mướn giặc Tàu, Nga hô cách mạng,
  Lừa dân nước Việt kém tầm xa.
  Phò Tàu đánh Mỹ, cùng quì ngoại,
  Lấy máu Dân ta thích chí đùa.

  Trả lờiXóa