Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

Hết tuần trăng mật

Lâm Vân Phong, Thạch Hà

                                  

Cái gì đã sinh ra các cuộc cách mạng tư sản?

Theo quan điểm của các nhà lý luận Mac-xit thì đó chính là mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản tiến bộ đang lớn mạnh với giai cấp phong kiến đã già nua phản động. Nói một cách có hình ảnh, đó là mâu thuẫn giữa “con voi non” với “con trâu già”, như ai đó đã ví von vậy.

Cụ thể hơn, đó là mâu thuẫn giữa khát vọng làm giàu mãnh liệt vô biên của giới đại gia với cái thể chế hành chính-chính trị mang căn bệnh ung thư “phép vua thua lệ làng” của bọn quan lại hủ bại và quan liêu đến tận chân răng.

Cái bộ máy quản lý của “con trâu già” đã cản trở cơn khát tiền của “con voi non”. Thế là, “con voi non” sẽ quật cho “con trâu già” tan xác.

Nếu lý luận trên đã phản ánh đúng một quy luật thì ta thấy quy luật này đang sắp sửa xảy ra tại Việt Nam.Về bản chất, chế độ chính trị của đảng cọng sản Việt Nam là một chế độ phong kiến. Thậm chí, nhiều mặt, nó còn phong kiến hơn cả phong kiến nữa. Chính quyền VN hiện tại mang đầy đủ những đặc trưng của chính quyền phong kiến ở thời kỳ già nua, suy tàn và trở nên phản động nhất.

Giai cấp tư sản đã và đang ngày càng lớn mạnh trong xã hội VN. Chúng ta có thể thấy sự hiện diện của giai cấp đó qua các khuôn mặt có tên gọi là “đại gia”, ví như đại gia Dũng lò vôi, đại gia Kiên đầu bạc, đại gia Đức lâm tặc… và nhiều đại gia khác nữa.

Một cách tự nhiên, ban đầu các đại gia này phải cấu kết với quan chức chính quyền để làm giàu; người đời gọi đó là “liên minh quyền-tiền”, người hiểu rõ thì bảo đó là “liên minh ma-quỷ”, nếu muốn thì cũng có thể gọi đó là cuộc “hôn nhân mèo mả-gà đồng, hôn nhân mạt cưa-mướp đắng”, tùy.

Căn cứ vào quy luật khách quan, có thể kết luận rằng: sự cấu kết giữa đại gia và quan chức không bao giờ bền vững và sớm muộn chúng sẽ quay ra cắn cổ nhau một mất một còn mà cuối cùng phần thắng sẽ thuộc về “con voi non”, chắc chắn.

Các vị hãy quan sát sự biến chuyển của mối liên minh quyền tiền qua một trường hợp điển hình: cuộc “hôn nhân” giữa Dũng lò vôi với chủ tịch tỉnh Bình Dương.

Đây là trường hợp điển hình, chứ không phải là cá biệt. Nhìn vào đấy ai cũng có thể kết luận: “tuần trăng mật” của cuộc “hôn nhân đại gia-quan chức” đã qua rồi. Và mỗi bên đang sửa soạn mài nanh giũa vuốt cho cuộc quyết đấu “đấu tranh này là trận cuối cùng”!

Kẻ thù không đội trời chung của giai cấp phong kiến-cọng sản VN chính là anh bạn đại gia chung một cục tiền đó, chứ không phải thế lực thù địch nào cả; càng không phải là đám dân oan khố rách áo ôm triền miên khiếu kiện hay bọn “chí thức rân chủ” đánh võ mồm bằng keyboard, hoặc bọn Vịt kiù lợi dụng danh xưng “khúc ruột ngàn dặm” mà chơi xỏ đảng ta.

Đó là SỰ THẬT!

Chẳng lẽ chính quyền cọng sản VN không thấy như vậy?

Tại không đủ trí khôn ư?

Hay tại quá đớn hèn, không có dũng khí để “nhìn thẳng vào sự thật, thấy rõ sự thật”?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét