Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

Hiến pháp Việt Nam, ai thực hiện, ai bão vệ?

   
Phan Nhân
             

Xe trước đổ, xe sau phải tránh.

Người đi trước có bổn phận phải nói lại cho người đi sau. Thế hệ trước phải có trách nhiệm với các thế hệ sau.

Tướng lãnh là tướng trên chiến trường quân sự, bom đạn. Người có trách nhiệm làm việc trong ngành ngoại giao cũng là một loại tướng dù chỉ trên chiến trường ngoại giao.

Người làm tướng phải hành xử đúng tư cách của một tướng lãnh. Không ai tìm thấy tư cách của một tướng lãnh ở Phùng Quan Thanh khi đương sự ngồi khép nép nói chuyện bên cạnh đại sứ Trung cộng trong tòa đại sứ Trung cộng ở Hà Nội.

Cũng không ai nhìn thấy tư cách tướng lãnh ở Nguyễn Chí Vịnh khi cá nhân này đứng hầu nghe các giới chức cao cấp của Trung cộng phác họa kế hoạch hành động chung Việt cộng – Trung cộng.

Về tướng ngành ngoại giao như ông Dy, biết cái độc hại của giặc mà không nói lại sự thật cho quốc gia mình, cho người của nước mình biết để tránh thì đây không phải tư cách của một người làm tướng.Tướng cộng sản từ thời Hồ Chí Minh cho đến ngày nay, hầu hết, đều không hiểu họ phải chiến đấu cho quốc gia, dân tộc Việt Nam. Họ chỉ biết chiến đấu là phải làm theo mệnh lệnh của đảng cộng sản của Hồ Chí Minh!

Những sĩ quan quân đội thực sự chiến đấu vì lý tưởng quân đội, nhiều người đã rủ thân trong nhà tù cộng sản khi chiến tranh nam, bắc còn đang tiếp diễn! Hãy đọc hồi ký “Thép Đen” tác giả Đặng Chí Bình, người tù gián điệp miền nam, VNCH, xâm nhập miền bắc năm 1961, tù nhân của chế độ cộng sản Hà Nội trên hai mươi năm.

Chả thế mà ngày nay, tướng lãnh quân đội chỉ biết có đảng cộng sản bán nước!

Nhờ đảng cộng sản họ có tài sản lớn lao, nhà lầu, xe hơi, đặc quyền, đặc lợi, họ có trương mục trong nước, ngoài nước. Họ đang ra sức chiến đấu vì những thứ mà đảng cộng sản bán nước cho họ, vì thế, tướng của quân đội cộng sản chỉ biết có đảng cộng sản.

Hy vọng những người này chiến đấu cho quốc gia, dân tộc là điều vô cùng nghịch thường, bởi trong tư tưởng, họ không hề biết họ phải chiến đấu cho quốc gia Việt Nam, cho đồng bào, cho dân tộc của họ, do thế mà đảng cộng sản đã bán nước và lãnh thổ VN đã mất vào tay giặc Tàu!

Nếu tướng lãnh quân đội mà đúng là tướng lãnh, tập đoàn lãnh đạo chính trị cộng sản muôn đời không tên nào dám hé răng đề cập đến việc hàng giặc, bán nước!

Nói đến tướng cộng sản, tướng ngoại giao cộng sản, hy vọng những kẻ này có những hành động cứu nước khi tổ quốc lâm nguy như hiện nay là dân ta đã đặt hy vọng hoàn toàn sai vào đối tượng, vì những kẻ này không phải là tướng mà chỉ là những chiếc giá dùng móc áo! Giả dụ như những kẻ này có muốn cứu nước đi nữa, họ cũng sẽ không biết làm gì.

Tướng mà suốt đời đặt trọng tâm phải làm vừa lòng cấp trên, tức phải nịnh bợ thì còn đâu sáng kiến, tài ba, thao lược? Tướng mà tài thao lược không có, ý chí cũng không thì làm sao chiến đấu? Lấy gì làm phương tiện chiến đấu? Làm sao thuyết phục sĩ quan thuộc cấp lớn, nhỏ dưới quyền khi những thuộc cấp này có người tài ba gấp nhiều lần mình?

Bộ phận lãnh đạo của chế độ cộng sản như thế, bảo sao nhân dân VN không mất nước? Bảo sao đảng cộng sản không quỳ lạy ngoại bang để quay lại đàn áp đồng bào của mình như ý nó muốn, tên xâm lăng Trung cộng?

Nói đến hiến pháp của nước Việt Nam là nói đến ai thực hiện hiến pháp? Ai bão vệ hiến pháp Việt Nam. Hiến pháp Việt Nam hiện tại không do nhân dân Việt Nam soạn thảo.

Nhân dân Việt Nam đã không thực hiện được hiến pháp của mình. Quân đội của Việt Nam, tướng lãnh quân đội không biết hiến pháp VN phải do ai soạn thảo, cũng không cảm thấy phải cần thực hiện hiến pháp của nhân dân Việt Nam và bão vệ hiến pháp ấy của nước Việt Nam bằng mọi giá, mất nước là hậu quả đương nhiên!

1 nhận xét:

  1. CHÂN TƯỚNG PHÁP LUÂN CÔNG LÀ TỬ HUYỆT CỦA MA GIÁO CỘNG SẢN

    Trả lờiXóa