Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

Đừng ăn mày dĩ vãng nữa-thối lắm! khắm khú lắm!

Ba Ngù, Cần Đước
            
Văn hóa nô dịch con người của đảng csVN là thứ văn hóa phi nhân, nó đã để lại những hậu quả hết sức tai hại cho người dân VN mà những cái nguy hại nhất là:

từ khi cướp được chính quyền, đảng cs chỉ chăm lo “dạy” dân ca ngợi “công lao”đảng cướp, “dạy” dân trung thành với việc làm nô lệ cho đảngcs.

Nước người ta thì tự hào là nước làm ra được máy bay, ô tô; dân người ta tự hào đi học không mất tiền đến tận hết đại học, người ốm đau vào bệnh viện không mất tiền, người dân thường cũng được ứng cử và trực tiếp bầu đến tổng thống….

Nhưng đảng cs thì lúc nào cũng ra rả “dạy” và ép dân phải ghi nhớ“công ơn” đảng hơn cả công ơn cha mẹ sinh thành nuôi nấng mình, hơn cả tổ tiên gia tộc mình! để rồi đòi “muôn năm” cai trị dân. (láo nhất là treo mấy cái khẩu hiệu: “đảng csVN quang vinh muôn năm” lên trên và lên trước cả “nước cộng hòa….VN muôn năm”. Ngay bảng hiệu cộng sở chúng treo tên “đảng ủy…” trước cả “hội đồng nhân dân” và “ủy ban nhân dân” ; rồi lạm dụng ngôn từ, đánh tráo khái niệm: báo tiếng nói của đảng nhưng đánh tráo thành báo “nhân dân”, “thế lực thù địch của đảng” thì đánh đồng tráo vị thế thành thế lực thù địch của nhân dân….- thế nhưng vẫn leo lẻo nói “dân chủ”, nói quyền lực trên hết thuộc về nhân dân.đảng cs còn thường xuyên “dạy” và ép dân lúc nào cũng phải ca ngợi công cuộc “kháng chiến chống xâm lược” đánh thắng Pháp Mỹ . Đánh thắng cho ai ?- núi xuơng sông máu người dân đổ ra nhưng người dân chẳng những không được tự do mà còn mất tự do hơn chế độ cũ( vậy thắng để làm gì ? lấy độc lập cho đất nước hay lấy quyền cho người cs để rồi lại làm tay sai cho csquốc tế trước đây và tàu cộng khựa ngày nay?), đánh thắng mà ta chết nhiều gấp hàng mấy chục lần phía “địch” rồi sau khi thắng lại quay ra làm tay sai cho thằng mất dạy khốn nạn hơn thì thắng cái gì?ai thắng đây?; đánh thắng bằng giết được nhiều người mà chủ yếu vẫn là những người anh em cùng dòng giống Việt của ta mà giết những ngưòi cùng giòng giống thì nhiều hàng chục lần của ngoại bang thì ta giết nhau nồi da xáo thịt chứ hay ho gì mà khoe mà tự hào-ngu hết chỗ nói.
Hơn nữa, nắm quyền lực bằng cách bắn giết để cướp quyền cai trị thì đó là hành động cướp đoạt chứ vinh quang vẻ vang gì? vẻ vang và vinh quang là phải bằng tổng tuyển cử tự do, dưới sự giám sát khách quan minh bạch quốc tế mà thắng cử do được dân tín nhiệm bầu chọn lên mới vẻ vang và vinh quang.

Cứ khoe thắng Pháp Mỹ: nếu nó khùng lên nó bảo: thằng cs VN bố láo thương dân mày chết nhiều, tao tốn của cải nên tao bỏ cuộc chứ tao mà đánh thì đến cả thằng Liên xô, thằng tàu cộng cũng chả là cái đinh gỉ gì, thực tình là Mỹ nó khinh csvn như cứt, vì csVN huyênh hoang với dân và với bọn bọ nhép ngu si rằng thắng Mỹ chứ sang gặp Mỹ thì xun xoe nịnh bợ làm thân với nó để mong nó bố thí cho nọ kia chứ Mỹ nó khinh lãnh đạo VN như loại lợn chứ nó tôn trọng gì . Cứ huyênh hoang với nó lắm nó khùng lên nó bảo: bây giờ tao đánh mày xem mày thắng nổi tao không-nó cho chiến hạm khủng đậu ở ngoài Thái Bình Dương cách VN hàng vạn km phóng 1000 quả Tômahốc (chưa cần mang đầu đạn hạt nhân) vào HN xem nó có thua không? và nó đánh như thế (giống như với Lybia đấy)- vậy thì nó có rụng cái lông chân nào của nó không?-năm xưa nó chưa thèm dùng đến bom nguyên tử vì nó không muốn thảm họa cho người dân chứ nó dùng thì VN thắng không ?

Cái Văn hóa nô dịch còn thể hiện rõ ở sự băng hoại nền tảng đạo đức của con người VN ngày nay : đặt những giá trị vật chất lên trên tất thày cả giá trị đạo đức nhân phẩm của con người , người ta sống ích kỷ chỉ vì cái ghế, cái sổ hưu cho bản thân người ta chứ không cần biết cộng đồng và thế hệ sau phải khổ sở ra sao vì họ….

Giờ đây, dân người ta quá hiểu là bị đảng cs lừa rồi vậy đừng ăn mày dĩ vãng (hát ca ngợi công lao đảng nữa-thối lắm, khắm khú lắm). Khôn hồn thì đảng  cứ ngậm miệng ăn tiền còn tránh người ta nhổ vào mặt cho. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét