Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

Nước ta là một nước chưa có hiến pháp, hay nói đúng hơn là hiến pháp bịp bợm

Lê Bình Nam

             

Chế độ độ tài toàn trị mang phướng rách cộng sản ở Việt nam hiện nay thực chất chỉ là một chế độ phong kiến lạc hậu từ hàng nghìn năm bên Tàu còn rơi rớt lại.Cơ quan công an hay bất cứ cơ quan nào của một nhà nước văn minh cũng sống bằng tiền thuế của dân. Vậy chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là phục vụ dân, bảo đảm sự an toàn cuộc sống của dân, và phải chịu sự giám sát của dân, chứ đâu phải “chỉ còn đảng còn mình” và chuyên trò đè đầu cởi cổ nhân dân như ở Việt Nam hiện nay.

Ngay cả ông Nguyễn Văn An, cựu chủ tịch quốc hội, uỷ viên trung ương đảng mà còn phải kết luận: đảng là ông vua tập thể đã xây nên một cơ chế đã mắc lỗi hệ thống.

Vì không ai có quyền giám sát sát đảng nên đảng đã trở thành vua. Đảng chỉ có khả năng duy nhất đẻ ra một bầy sâu tham nhũng ( Trương Tấn Sang), tham nhũng đã thành ung thư ( Lê Khả Phiêu), ăn hêt của dân không chừa một thứ gì ( Dì Doan )…

Đó chính là lý do mà trí thức Việt Nam, đã mạnh mẻ kiên trì lên tiếng phản đối các chính sách lạc hậu của đảng và nhà nước cs Việt Nam.

Một nước Việt Nam tự do dân chủ hiến định và pháp trị là mẫu mực mà mọi người Việt Nam phải tranh đấu cho bằng được. Nếu không, chỉ có bọn tham ô tay sai tư bản đỏ Tàu là hưởng lợi. Hậu quả đương nhiên là Việt Nam chỉ làm thân nô lệ, là mồi ngon cho con sói xâm lược Bắc Kinh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét