Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

Còn Cộng Sản, Nước Mất!

Hồ Trung Tá

                       

Người Việt Nam chỉ đoàn kết cứu nước khi con đường đi trước mặt của Việt Nam phải là con đường Dân Chủ - Tự Do đúng nghĩa, thực sự. Việt Nam phải có đa đảng. Việt Nam phải có hiến pháp và hệ thống thi hành hiến pháp, luật pháp bảo đm hiệu quả 100% để tránh tình trạng của nước Nga, để tránh cho nhân dân Việt Nam phải đổ thêm nhiều máu không cần thiết chỉ vì âm mưu của đảng cộng sản.


Nước Nga hiện tại có hiến pháp, nhưng thi hành lại là đảng cộng sản trá hình. Sau cuộc cách mạng dân chủ 1989, Nhà nước cộng sản Liên Xô tan rả để trở thành nước Nga như hiện nay. Nước Nga có hiến pháp, nhưng đa phần lực lượng thi hành hiến pháp là lực lượng cảnh sát thời kỳ Xô Viết tái tuyển dụng và do các thành phần cựu cộng sản điều khiển. Thi hành hiến pháp của nước Nga hay không vì vậy là do những phần tử cũ của đảng cộng sản điều khiển.

Nước Nga dân chủ kiểu mafia do đảng cộng sản thực hiện, Putin là một kẻ độc tài cơ hội do xuất thân KGB vẫn còn nắm giữ nhiều đầu mối quyền lực từ nước Liên Bang Xô Viết trước đó. Hiện nay, nước Nga muốn chấm dứt độc tài cá nhân kết hợp mafia cộng sản cần phải mất nhiều máu phải đổ, rất nhiều người Nga nữa sẽ chết! Việt Nam muốn tránh con đường của nước Nga phải bải bỏ chế độ cộng sản và thực hành dân chủ, tự do thực sự.

Người Việt Nam khắp nơi đã thấy rõ hậu quả của dân chủ kiểu nước Nga, do đó, phải triệt để tránh cho nhân dân Việt Nam đi vào con đường tồi tệ của nước Nga; vì vậy, người Việt trong nước và trên khắp thế giới chỉ đoàn kết để giải quyết vấn đề của đất nước trên căn bản của sự thành khẩn của đảng cộng sản: Thành tâm thực thi dân chủ. Mọi sự dối trá của đảng cộng sản sẽ bị và phải bị bác bỏ. Nhân dân Việt Nam có con đường của nhân dân Việt Nam.

Vì đảng cộng sản, Việt Nam đã mất lãnh thổ!

Vì đảng cộng sản, Việt Nam mất chủ quyền quốc gia!

Việc Trung cộng tiếp tục khống chế, cai trị được Việt Nam như tình trạng hiện nay chỉ là vấn đề tạm thời. Trung cộng phải bị quét sạch khỏi Việt Nam, nhưng vấn đề quan trọng nhất là sau khi quét sạch mọi ảnh hưởng của Trung cộng, nước Việt Nam phải là một nước Việt Nam theo thể chế Dân Chủ - Tự Do thực sự. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét