Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Lịch sử Việt Nam chắc chắn được viết lại...

 Năm Điện Lạnh    

                     

Với sĩ diện của một “ Đại Hán”, Trung cộng không dễ dàng rút giàn khoan HD 981 đã đầu tư gần 1 tỷ USD- một phép thử với các nước xung quanh về đường lưỡi bò. Do phản ứng chậm chạp và không cương quyết của Việt Nam, Trung cộng tiếp tục làm phép thử thứ hai bằng các giàn khoan khác.


Với uy tín của đội quân Nhân dân tự xưng là “ bất khả chiến bại “, chế độ xã nghĩa Việt Nam không sợ mất lòng tin của dân, nhưng sợ hai chữ chánh nghĩa bị trôi tuột nếu để giàn khoan này tồn tại.

Bài toán do đàn anh Trung cộng đưa ra là bài toán cực kỳ khó cho Việt Nam xã nghĩa là đánh để giữ nước hay không đánh để giữ chế độ?

Nếu chiến tranh xảy ra, xã hội Việt Nam hỗn loạn, kinh tế đang suy thoái sẽ tụt dốc không phanh, lòng dân đang mất niềm tin vì tham nhũng, thì nguy cơ chế độ cầm quyền sụp đổ là điều chắc chắn. Vì vậy mà nhà cầm quyền Việt nam, đang cố gắng thương lượng hòa bình với kẻ “ ăn cướp ” vào nhà mình, bằng phương thức ngoại giao hèn kém. Có nghĩa là không thể đánh, khi Việt Nam hiện tại không có một đồng minh nào đúng nghĩa.

Chắc chắn rằng, dựa trên truyền thống ý thức hệ hai Đảng “ anh em”, Việt Nam tiếp tục đi đêm, nhượng bộ Trung cộng vài vấn đề nào đó, để Trung cộng đem giàn khoan – như là một phép thử lòng trung thành đi chổ khác. Với một chế độ không thực sự dựa vào dân để giữ nước, nên dân tộc Việt nam tiếp tục thua ở trò chơi chính trị này.

Vì Việt Nam không có một lảnh đạo như Aquino III của Philippines đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích đảng phái. Vì cộng đồng Việt Nam còn chia năm xẻ bảy ngay cả lòng yêu nước, không thống nhất một lòng như Singapour, Thái Lan, Hàn quốc… nên dù có một vài cuộc biểu tình cho phép trong thời gian tới ( để xả xú bắp ), người Việt Nam vẫn chưa thể tự quyết được vận mệnh của mình.

Từ ngày hôm nay lịch sử Việt Nam chắc chắn được viết lại. Mở đầu bằng câu : Đất nước ta rừng vàng biển bạc, phía Tây giáp dãy Trường Sơn, phía Đông giáp ….các dàn khoan Trung quốc.!!!

2 nhận xét: