Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

THIỆT VÀ THỬ

Ngô Dinh 

                                          
                                       

TQ cắm giàn khoan HD981 vào vùng biển Hoàng Sa của VN vừa là động tác thật, vừa là động tác thử. Thật là đã cắm là nhằm tiến hành yêu cầu gì đó thật của họ. Như thăm dò dầu khí để tiến tới khai thác thật sự. Có nghĩa họ sẽ không tự động mà rút về, cứ cắm chặt ở đó hoài, rồi đem cắm thêm đôi giàn khoan khác nữa, cho tới khi thấy cũng tạm đủ.Thử là họ thử phản ứng của VN và của thế giới. Phản ứng của VN là thái độ của người dân VN và phản ứng của nhà cầm quyền VN.

Họ sẽ tùy thái độ của người dân để biết tác động qua lại của chính quyền ra sao. Và trên kết quả đó cũng biết được kết quả của phản ứng của nhà nước VN đối với phép thử của họ ra sao. Họ đã ném một mẻ lưới mà vớt lên được tới vài con cá lớn. Có nghĩa họ cần biết kết quả tổng hợp sau cùng của các yếu tố đó mà sẽ có cách tiến hay lùi riêng của họ.

Tức nếu phản ứng toàn dân VN yếu, phản ứng thế giới yếu, tất nhiên phản ứng của lãnh đạo VN cũng sẽ yếu, đó là sự khuyến khích họ cứ lấn tới hoài, lấn sâu thêm, rộng ra cả biển đông và sâu hơn nữa vào cả lãnh hải VN.

Còn nếu họ thấy phản ứng quá mạnh, có thể dẫn đến bất lợi ngoại giao, bất lợi các mặt kinh tế, chính trị, bất lợi quân sự đối với họ, tất nhiên họ sẽ âm thầm rút lại cả sự chiếm đóng HS-TS của VN và kể cả rút lại quan điểm đường lưỡi bò nói trước kia.

Tại sao như vậy ? Vì họ biết quá rõ biển đảo HS-TS của VN đích thực mà không phải của họ. Họ biết đường lưỡi bò họ vẽ là hoàn toàn ngang ngược, phi lý. Nhưng họ làm thế là cố ý dằn mặt, để làm phép thử, ăn được thì ăn luôn, không ăn được cứ nhả ra, còn được thiên hạ biết ơn và hoan hô, nào có hại gì cho họ mà sợ.

Như vậy nó có khác gì phép thử hóa học. Thử mà không thấy công hiệu thì có thể không thử nữa. Thử mà thấy hiệu quả càng thử tiếp nhiều kiểu hơn. Phép thử của họ mang tính đa dạng, đa diện, đa lắc léo là như thế đó.

Nhưng người dân VN và thế giới hay các nước ở biển đông cũng qua kết quả phép thử này mà kết luận và đánh giá thực chất ý thức hay ý chí của nhà cầm quyền VN hiện nay ra sao. Nhưng biết là để biết thế thôi, vì biết mà có thể làm gì được. Bởi ngay như Mỹ cũng không can dự nếu không có hiệp ước tương trợ song phương đồng minh giữa nhau, đặc biệt không can dự vào nội bộ của nhau, và các nước khác cũng đứng xa mà ngó vì chẳng phải việc của mình nếu TQ chỉ động đến VN mà thôi. Còn dân thì cũng chỉ cười trừ là cùng, làm sao có tiếng nói gì khác. Âu phép thử của TQ hiện nay quả cũng giống như qua đó mà Trời thử lòng người để xem nó thực chất và thật sự đúng nghĩa ra sao vậy thôi ! Tính chất hai mặt, tức kết quả xấu hay kết quả tốt mà nó mang lại được cho các bên nói trên ở đây cũng chính là như thế.

1 nhận xét: