Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

Dân-chủ, Tự-do và tương-lai cuả Dân-tộc phải trả bằng mồ-hôi, nước mắt và máu cuả chính mình.

Vũ Ngọc Tấn

                           

Từ hơn một thập niên trước 1975, Việt Nam thiếu những người lãnh-đạo đủ tầm-vóc có khuynh-hướng tự-chủ để quyết-định vận-mệnh cuả Đất Nước và cũng từ đó, người dân mất dần tinh-thần tự-lập. Nhiều người nghĩ rằng tương-lai cuả dân-tộc phụ-thuộc vào sự dàn-xếp, định-đoạt cuả các Siêu-Cường trên thế-giới; do đó, họ thiếu sự phấn-đấu để tự tạo cho mình một thế-đứng cần-thiết khiến các thế-lực quốc-tế tin-tưởng khi xếp-đặt bàn-cờ thế-giới. Quần-chúng buông xuôi và các đảng-phái chỉ chú-trọng vào việc vận-động hậu-trường chính-trị để đợi đèn xanh từ quyết-định cuả các nước lớn.Tâm-lý đợi-chờ, thụ-động ấy sẽ đưa dân-tộc này đến chỗ diệt-vong và thái-độ lệ-thuộc ấy phải được tẩy rửa khỏi đầu óc cuả chúng ta. Sự sợ-hãi, ngại đổ mồ-hôi, sợ hy-sinh sẽ làm cho chúng ta mỗi ngày một bạc-nhược hơn và bạo-lực sẽ muôn đời thống-trị chúng ta.

Người Tây-Phương có một câu ngạn-ngữ để tự nhủ mình, dùng làm phương châm cho đời sống : ‘’Aide-toi, le ciel t’aidera’’ nên họ luôn luôn chủ-động và đó là mấu-chốt cuả sự thành-công và tiến-bộ. Chúng ta không thể tiếp-tục khoanh tay chờ hoặc nằm dưới gốc cây đợi sung rụng vì không ai yêu-thương, giúp-đỡ chúng ta nếu chúng ta không xả-thân tự cứu.

Đèn xanh cuả Mỹ mà nhiều người mong-đợi sẽ chẳng bao giờ có nếu người dân trong nước vẫn thờ-ơ với số-phận cuả chính mình. Quan-niệm cuả Mỹ là chỉ yểm-trợ những giải-pháp khả-thi và có thể thành-công, chứ không hành-động vì cảm-tính như chúng ta.

Dân-chủ, Tự-do và tương-lai cuả Dân-tộc phải trả bằng mồ-hôi, nước mắt và máu cuả chính mình. Nó sẽ chẳng bao giờ đến vì những thỉnh-nguyện-thư hoặc qua những buổi điều-trần có tính-cách hình-thức tại Quốc-Hội hay tại Bộ Ngoại-Giao cuả những nước Âu, Mỹ. Đấy chỉ là những yếu-tố phụ-thuộc, những chất xúc-tác thêm vào nỗ-lực chính cuả người dân đang bị kìm-kẹp ở VN. Nỗ-lực chính không có mà chỉ xoay quanh các yếu-tố phụ-thuộc thì kết-quả sẽ ra sao, chắc mọi người đã biết !.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét