Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

Thế là loạn

 Phương Cầm 

                                

Có một cái loạn này diễn ra theo chu kỳ mà cái chu kỳ này lại rất gần mà chưa thy ai nêu ra, tôi xin nêu ra một vài cái loạn, đó là loạn nghị quyết, loạn luật pháp, kỳ họp Đảng nào cũng ra nghị quyết, quốc hội lần nào họp cũng đề ra luật mới và sửa luật đến nỗi thành cả rừng luật.


Xem các văn bản cuả Đảng và quốc hội thì lại thấy loạn khái niệm, tức loạn từ ngữ, nói cụ thể là ghép các từ vô tội vạ (thế là loạn) nhưng không hề có nghĩa gì, ví dụ: kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Loạn từ ngữ, loạn khái niệm là biểu hiện của loạn tư duy, tức là loạn óc. Thế thì những ai mắc chứng loạn thần kinh này? Đó chính là các bộ óc lớn nằm trong Bộ chính trị. Những bộ óc lớn hay óc lợn này bị loan mà lại lãnh đạo đất nước thì nước loạn là phải.

Họ loạn óc nên họ mơí nghĩ ra nhiều điều kỳ quặc, ví dụ như cái vụ lấy phiếu tín nhiệm cỏ mức, họ dùng cái thủ đoạn lưu manh lừa dân nhưng rất trẻ con là lấy phiếu tín nhiệm thì cai cũng có tín nhiệm hoặc nhiều hoạc ít, chứ không có ai mất tính nhiệm cả. Họ loạn óc nên họ không nghĩ ra một điều là bây giờ thế giới phẳng, thế giới họ biết thì cười cho thối mũi, lừa được dân mình nhưng không lừa được thế giới.

Vì họ bị loạn óc loạn tư duy nên họ đảo ngược cả các khái niệm và giá trị. Cái điều thế giới họ kinh kỵ thì họ ca ngợi, cụ thể là lúc nào cũng ông ổng nỏ mồm ca ngợi chiến tranh. Đáng lẽ phải tự hào về không có chiến tranh, đất nước thanh bình thì mới hấp dẫn khách du lịch đến thăm như nhiều nước Bắc Âu. Đằng nào đi đến chỗ nào trên đất nước ta cũng vương mùi khói súng mà cứ ca ngợi tự hào. Đúng là bộ ÓC LỢN.

Để cái BỘ ÓC LỢN lãnh đạo thì nguy cơ mất nước đang đến gần. Chỉ có ÓC LỢN nên giặc đến nhà thì không đánh mà quay ra đánh dân. Trung quốc đang lợị dung BỘ ÓC LỢN đế xâm chiếm nước ta đấy. Thì cứ xem nó đưa ra mấy cái khẩu hiệu "16 chữ vàng", "4 tốt" gian manh mà Đảng ta cứ gật sái cổ và tụng niệm rồi bắt toàn dân phải theo.

Loạn óc nên cứ tưởng thua là thắng, tưởng bở lỗ là lãi, tưởng dại là khôn, cứ xem đài báo ca ngợi đủ mọi thứ nhưng khi thế giới xếp hạng thì toàn đội sổ. Một nước đang trên đà công nghiệp hóa thì không chế tạo nổi con ốc vít, nước nông nghiệp nhưng mỗi năm phải nhập hàng trăm triệu giống.
Càng nghe các nhà lãnh đạo ca ngợi và nói nhiều thì càng thấy họ biểu hiện căn bệnh loạn óc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét