Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

Tôi không có tư tưởng nào ngoài tư tưởng Marx- Lenin".

Lương Ngọc Phát

                 

Cho đến trước khi hệ thống chính trị Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, ở VN không thấy nói tới món gọi là "tư tưởng HCM".

Sinh thời, con người văn hóa chánh trị của HCM chưa từng tự xây dựng cho mình một hệ thống tư tưởng độc lập nhất quán và xuyên suốt. Ông ấy chỉ dẫn lại một cách rời rạc có tính lâm thời theo từng hoàn cảnh, những ý tưởng vay mượn của người khác. Chưa ai nghe ông diễn thuyết bằng lời hay đọc một cuốn sách nào của ông có nội dung lớp lang, trình bày một dòng suy tưởng văn hóa chánh trị đặc trưng HCM, đủ để đảng của ông vận dụng như một la bàn.


Đầu thập niên 90/tk 20, cuộc đại khủng hoảng lý thuyết trong các nước CS còn sót, khi Liên Xô không còn là chỗ nương tựa mọi mặt từ vật chất đến tinh thần của phong trào vô sản, vô thần. Khi không còn cái nôi ấm của CNXH, chế độ CSVN rơi vào khoảng không tư tưởng, tức như kẻ đi đêm không đèn, đi biển không hải bàn cũng chẳng thấy hải đăng.

Để cứu một cuộc đắm tàu chắc chắn, CSVN gấp rút dùng các lý thuyết gia đỏ, cấp thời cứu vãn bằng cách xào chế ra một món từ nguyên liệu thập cẩm nhặt nhạnh, đặt tên là tư tưởng HCM.
Vì nguyên liệu không thích hợp nhau như cá chạch nấu mật ong , họ lấy bổn nguyên liệu tiết canh đỏ trộn với đường phèn nhập cảng từ các nước phương Tây..., nên cái món mới chế biến không ai nuốt trôi. Nó gồm xương sườn Mác Lê, nhưng bỏ kinh tế chỉ huy thay bằng kinh tế thị trường của CN tư bản, nên mệnh danh gộp lại là kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Để dân chúng có thể nuốt món như ốc luộc chấm đường cát này, các nhà lý luận đỏ phải gia vị hương liệu truyền thống cách mạng VN. Cạo mớ lông vô sản bỏ đi, băm xương sườn Mác Lê bách chiến bách thắng với huyết đỏ, trộn đường phèn, gia vị hạt tiêu cay nồng chủ nghĩa yêu nước, hấp luộc cho ra lò món Tư tưởng HCM chưa từng thấy trong menu văn hóa chánh trị của trường phái ẩm thực nào!

Đây là một sản phẩm ngộ biến làm càn, nấu nướng lung tung. Ông HCM từng nói:"Muốn giải phóng dân tộc cứu nước, chỉ có con đường cách mệnh vô sản". Bát tiết canh Mác Lê tanh lợm tương phản với cục đường hữu sản kinh tế thị trường đích thực. Họ hè nhau khen lấy khen để món chè tiết, cùng nhau ngụy tín tập thể và lừa dối dân tộc.

1 nhận xét: