Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

Phùng Quang Thanh. Một lời nói của một tên phản quốc nguy hiểm.

Hồng Vĩnh 

              

Như người xưa kể lại. Khi giặc phương Bắc xâm lăng nước Việt thì nước Việt mình đã tổ chức Hội Nghị Diên Hồng để hỏi ý kiến của toàn dân, trong đó có cả già, trẻ, lớn bé.

Câu hỏi là "Nên Hòa Hay Nên Đánh"? thì toàn dân biểu quyết Đánh! Đánh! Đánh!!!Tôi có thể tưởng tượng ra được khí thế người dân Nước Việt lúc đó. Chắc trong khí thế đó, có các trang đinh người Việt với nấm tay siết chặc, các phụ nữ người Việt tay siết chặt thanh gươm như Bà Trưng, Bà Triệu, có cả các cụ bô lão tay yếu chân rung nhưng tinh thần thì không rung chút nào khi thét to Đánh! Đánh! Đánh!!! nhờ thế mà người dân nước Việt làm nên lịch sử oai hùng.

Ngày nay, ở nước CHXHCN VN có rất nhiều bô lão, lực lượng nòng của thời chống Pháp và chống Mỹ "kíu nước". Khi nghe lời nói phản quốc của Phùng Quang Thanh trên báo Thanh Tra, mà sao không nghe các bô lão nói gì hết vậy các bô lão? Hay là những lời "hùng hồn" của các bô lão đã dùng hết khi đánh Mỹ rồi?

Tôi có nghe một vài vị bô lão mở lời vàng ngọc ra là: Một cũng "đảng ta", hai cũng "đảng ta", ba cũng "ta với đảng". Vậy nay Phùng Quang Thanh thay mặt "đảng ta", "quân đội ta" nói lời lo ngại rằng "Già, trẻ, lớn, bé người Việt Nam ghét Trung Quốc" là có hại cho dân tộc kìa. Sao đến giờ vẫn chưa nghe các vị bô lão nói gì hết trơn vây? Hay các vị bô lão cũng là "ta với đảng" rồi???

Lời nói của Phùng Quang Thanh mới thật sự nguy hiểm cho nước Việt Nam, cho người Việt Nam, và cho cả dân tộc Việt Nam, dưới lập luận của tôi như sao:

Tôi là người Việt Nam, tôi không ghét người dân Trung Quốc, hay ghét đất nước Trung Quốc. Tôi chỉ ghét cái tư tưởng bành trướng xâm lược của CSTQ, hay những người Trung Quốc có tư tưởng bành trướng xâm lược. Cái sự ghét này là hoàn toàn hợp lý, không như lời nói nguy hiểm của Phùng Quang Thanh nói "người Việt Nam ghét Trung Quốc". Lời nói này mới là lời nói phá hoại tinh thần chung sống hòa bình không ai xâm lược chủ quyền độc lập đất nước của ai giũa hai nước, giữa hai dân tộc Việt Nam và Trung Hoa. Câu nói này của Phùng Quang Thanh mới là câu nói bắt nguồn cho người dân Trung Quốc thù ghét người Việt Nam. Lời nói này là lời nói bắt nguồn cho thù hằn của người dân Trung Quốc đối với người Việt Nam. Nếu một khi Bắc Kinh thật sự xua quân đội tràng qua Việt Nam, thì dựa vào lời nói khơi nguồn thù hằn này của Phùng Quang Thanh. Chắc lúc đó quân đội Trung Quốc sẽ tha hồ để giết dân Việt Nam không thương tiếc để mà trả thù cho cái mà Phùng Quang Thanh nói là "người Việt Nam ghét Trung Quốc" quá.

Như vậy thì tai sao trước lời nói phản lại dân tộc, phản lại tinh thần yêu chuộng hòa bình của người dân Việt Nam của Phùng Quang Thanh. Một lời nói phản quốc nguy hiểm như vậy mà sao không thấy các vị bô lão lên tiếng tố cáo hay lên án gì hết?

Có vị bô lão nào trả lời cho tôi được rõ trước sự im lặng của các vị được không?

1 nhận xét: