Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

Giờ hành động đã điểm

Lê Quang Trung. Đồng Xa, Cầu Giấy, HN

                  


Bây giờ thì Liên Xô đã chết, nước Nga đã mất phương hướng và đang suy yếu, TC cũng vậy, hoàn toàn mất phương hướng tuy có đôi chút hung hăng vì sĩ diện sau khi được Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ dẫn dụ vào con đường tư bản đỏ, nhưng chắc chắn không thể chiến thắng Hoa Kỳ nếu chiến tranh Thế Giới III xảy ra, cho nên Hoa Kỳ đã trở lại Đông Dương trong chiến lược xoay trục sang khu vực Châu Á Thái Bình Dương để khẳng định vai trò bá chủ toàn cầu và bảo vệ quyền lợi của mình và các đồng minh của mình.


Đã đến lúc Việt Cộng cần nhận rõ điều này và đứng hẵn về phía Hoa Kỳ, nếu không muốn bị Hoa Kỳ và các đồng minh xem là một kẻ thù phụ cùng với kẻ thù chính TC. Chiến lược của VC hiện nay là đu dây, để duy trì lợi quyền và tính mạng trước sự phẫn nộ của nhân dân, nhưng chiến lược này rất khó áp dụng, có thể nói là không thể được, vì vị trí của VN quá sát TC và TC đã hớp hồn đảng cộng sản VN rồi. Thật ra thì TC đã được dâng một phần biển đảo và biên giới, xâm nhập và chiếm giữ nhiều vị trí chiến lược trong nước VN dưới danh nghĩa đầu tư, đợi đến khi có chiến tranh thì biến các nơi đó thành tiền đồn, cứ điểm quân sự để đánh nhau với quân Mỹ và đồng minh. VC dù không muốn làm theo lệnh của TC cũng không được vì cả hai đều cùng theo ý thức hệ cộng sản quốc tế (dù tàn dư), trong đó sự liên hệ trên dưới giữa hai đảng cộng sản “anh em” sẽ quyết định tất cả, chỉ huy tất cả guồng máy cai trị tại Việt Nam, từ đảng cho đến công an và quân đội. Ngay cả các cơ quan hành pháp, lập pháp và tư pháp cũng bị chỉ huy tập trung tuyệt đối vì tất cả chỉ là các cơ quan bù nhìn, hoặc nói cách khác, là các biểu hiện, hiện thân, phân thân, khác nhau của đảng cộng sản mà thôi. 

Kết luận: Việt Nam chắc chắn sẽ phải đóng vai trò đồng minh của TC, tức kẻ thù phụ của Mỹ và đồng minh trong cuộc chiến này, nếu không có một hoặc nhiều yếu tố sau đây xảy ra:

1. Toàn dân VN trong và ngoài nước, thuộc mọi tầng lớp, từ nông dân, công nhân, đến sinh viên học sinh, trí thức, cán bộ lão thành, cán bộ đã về hưu… đứng lên lật đổ bạo quyền VC ngay trong năm nay.

2. Có sự tham gia/ ủng hộ của các cán bộ, đảng viên cộng sản đã tỉnh ngộ.

3. Có sự tham/gia ủng hộ của các tướng lãnh, sĩ quan, binh lính ngành công an, bộ đội (lập lại cho cụ thể mà thôi vì hầu như chỉ dùng 2 từ “đảng viên” là đã bao gồm hết rồi) đã tỉnh ngộ 

4. Có sự tham/gia ủng hộ của các “quan chức” cộng sản (lập lại cho cụ thể mà thôi vì hầu như chỉ dùng 2 từ “đảng viên” là đã bao gồm hết rồi) đã tỉnh ngộ. 

5. Có sự giúp đỡ của Hoa Kỳ và các đồng minh cho cuộc cách mạng “Hoa mồng gà” này. (vì Hoa mồng gà đã được nhà “văn hóa Tàu” Khiêu Vũ/Vũ Khiêu “nổi tiếng” gần đây đề xuất là quốc hoa!)


 Giờ hành động đã điểm. Tất cả những ai đã thấy rõ bộ mặt thật của cộng sản, đã tỉnh ngộ, chán ghét cộng sản, hãy vùng lên, hành động dứt khoát để tự cứu mình, gia đình mình và cứu cả quê hương, dân tộc, vì đây là cơ hội cuối cùng. Mỹ và đồng minh chắc chắn sẽ thắng lợi. Dù có theo Mỹ và đồng minh hay không thì cái sống và cái chết cũng sẽ tự nó đến, do may rủi cũng nhiều, chứ không nhất thiết là phải chết. Nhưng nếu theo TC thì chắc chắn 100% sẽ phải chết, dù có chạy sang TC lánh nạn, vì sau cuộc chiến này, toàn bộ đất nước TC sẽ được giải phóng, TC sẽ phải trả lại các nước bị TC chiếm giữ phi pháp, và phải dẫn độ những tay Lê Chiêu Thống…nên TQ sẽ không còn đất dung thân cho bất cứ tên đồ tể và Việt gian cộng sản nào! 

2 nhận xét: