Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Trước hết Đảng có thực tâm giữ nước hay chỉ muốn giữ Đảng?                

Ai cũng biết là Đảng hiện nay đang phân vân : Theo Mỹ thì mất Đảng , theo Tàu thì mất Nước !

Nếu Đảng chủ trương thà mất Nước còn hơn mất Đảng thì không có một nhà trí thức , nhân sĩ hay người tài nào như Khổng Minh xuất hiện để hiến kế !Không có nhân tài nào hiến kế cách giữ cho Đảng để đứng vững cả ! Người ta hiến kế giữ nước chứ ai hiến kế giữ Đảng?

Tóm lại : Người ta yêu nước hơn yêu Đảng ! Còn Đảng muốn giữa Đảng thì tự mà lo lấy ! Không lẽ giúp cho Đảng vững để tiếp tục tham nhũng , hối lộ , phản dân chủ , vi phạm nhân quyền , độc tài , độc Đảng?

Nếu Đảng muốn giữ nước , chỉ cần làm như vua Trần Nhân Tôn nhà Trần cứ mở một Hội Nghị Diên Hồng là sẽ có người tài trong và ngoài nước về tham dự ngay ! Sẽ có hăng triệu người yêu nước khắp thế giới sẵn sàng bỏ tất cả về nước , không cần lãnh lương , không cần sổ hưu sẽ Quyết Tử cho Tổ Quốc Quyết Sinh !

Hiện nay đe dọa trước mắt là xâm lược TQ chứ đâu phải Hoa Kỳ? Cho nên nhân dân trong và ngoài nước lựa chọn và phân biệt bạn thù cho rõ ràng ! Nếu nói là ta nhỏ , ta không đánh lại TQ , thế tại sao trước kia Mỹ nó to lớn , vũ khí hiện đại hơn cả LX và TQ sao ta lại nhào vào đánh với nó !

Nếu nói là ta phải khôn khéo không chọc giận TQ để chúng đừng đánh ta thì càng sai lầm nữa ! Với TQ , theo nó , nó cũng giết , chống nó , nó cũng giết ! Không có một lựa chọn nào khác !

Người dân Tây Tạng có nói với đồng bào Việt ở Hoa Kỳ là : phải đánh ngay bây giờ vì các bạn để TQ chiếm đóng rồi thì các bạn sẽ có số phận như chúng tôi !

Chẳng thà đánh và đánh cương quyết để giữ nước và nếu tất cả 90 triệu dân VN chúng ta có bị xóa sạch trên bản đồ thế giới , vẫn có sự tự hào với toàn thế giới về sự anh hùng , ghi vào lịch sử thế giới ! Chứ không chết dần mòn như dân Tây Tạng được !

Chính ngày xưa Đại Tướng Võ Nguyên Giáp , TBT Lê Duẩn cũng nói là dân VN đánh Mỹ 5 năm , 10 năm , 30 năm….cũng sẽ đánh kia mà ! Sao bây giời hèn yếu vậy? Hay là bị Tàu mua chuộc nên mới yếu hèn?

Đảng ngày nay đã yếu hèn nên đã sợ TQ chứ không còn như ngày xưa nữa ! Ngày xưa nhờ súng đạn Nga- Tàu nên mới mạnh dạn hung hăng đánh anh em Miền Nam , bây giờ sao lại sợ TQ ? Đảng là một tên khôn nhà dại chợ ! Đánh anh em thì thề ăn tươi nuốt sống nó , còn người ngoài thì cúi đầu hèn hạ !

HẾT ĐƯỜNG BINH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét