Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

Quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra thì phải trung thành với Tổ quốc sao bắt quân đội phải trung thành với Đảng ???

       Lam  quân      


                          


Trước kia người Pháp có thuê một đội lính đánh thuê gồm đủ mọi đân tộc phục vụ cho Pháp, có tên là lính lê dương. Bọn này rất ác, chí biết đánh thuê lấy tiền, Pháp muốn bọn này trung thành với mình thì cứ bỏ tiền ra mà thuê. Chạm trán với chúng cũng gay lắm. Chúng cũng gây không ít tổn thất cho quân ta mỗi khi phải đánh nhau với chúng vì chúng được đào tạo và rèn luyện bài bản. Thế nhưng bộ đội ta hồi ấy chiến đáu vì lý tưởng chống  ngoại xâm giành độc lập cho dân tộc nên ta đánh cũng hăng, làm cho chúng nhiều phen phải run sợ, hồi ấy chẳng ai nghĩ chiến đấu để bảo vệ Đảng, tuy vậy những người có thành tích trong chiến đấu thì dễ được kết nạp vào Đảng.


Còn ngay nay Đảng muốn quân đội (là người dân cầm súng) bảo vệ, trung thành với Đảng thì không chấp nhận được. Quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra thì phải trung thành với Tổ quốc, với nhân dân.

Thực ra trước đây đảng lừa dân với khẩu hiệu "chống Mỹ cứu nước" nên nhiều người không tiếc xương máu đi theo Đảng. Nhưng nay thế giới  phẳng, nhiều trò bịp bợm trước đây đã lộ mặt. Cuộc chiến tranh Bắc-Nam thực chất là chuyện phủ CNCS lên toàn đất nước ta và còn có ý định sang cả Lào và Cao Miên. Mỹ đóng quân ở Hàn quốc và Nhật Bản cũng như ở Philippin là để ngăn chặn làn sóng CS tràn ra khắp nơi. Người Hàn quốc, Nhật bản và Philippin biết điều đó nên họ không bảo đế quốc Mỹ xâm lược nước họ. Hồi đó dân trí ta quá thấp nên ta tin theo Đảng vào Nam chiến đấu. Còn ở miền Bắc thì lính Trung cộng đóng quân khắp nơi, nhưng ta lại không bảo Trung cộng xâm lược nước ta mà là giúp ta đánh Mỹ. Rõ ràng cuộc chiến tranh xảy ra trên đất nước ta là cuộc chiến giữ hai phe như lời Đảng ta đã nói "Nước ta là chiến trường thử vũ khí của hai phe." Hồi ấy mà Đảng không lừa dối cuộc chiến Bắc- Nam là cuộc chiến tranh giải phóng đất nước mà nói thẳng là cuộc chiến tranh vì phủ sóng CNCS trên đất nước ta thì khối người miền Nam không theo, vì họ biết cuộc sống của người dân miền Bắc dưới chế độ CS thế nào rồi. Còn người dân miền Bắc thì bị bắt phải theo.

Nay khi đã chiếm được toàn bộ đất nước, Đảng CS mới trắng trợn bắt quân đội phải trung thành với Đảng (chỉ chiếm hơn 3% dân số) là độc tài. Đảng muốn có đội quân trung thành với Đảng thì bỏ tiền ra mà thuê đội quân như người Pháp đã thuê lính lê dương. Còn con em nhân dân vào quân đội là để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân chứ không bảo vệ Đảng (tức nhóm người chiếm 3% dân số) mà lại là "bầy sâu", tham nhũng đục khoét. Điều đơn giản chỉ có thế thôi, đỡ phải tranh luận dài dòng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét