Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Chuyện có thật


Trong chuyến viếng thăm Thái Lan của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, nữ Thủ Tướng Thái Yingluck Shinawatra tiếp đón và đến chào từng quan chức của đoàn đại biểu CSVN.

Photo:                              Trong chuyến                              viếng thăm                              Thái Lan của                              Tổng Bí Thư                              Nguyễn Phú                              Trọng (Lú), Nữ                              thủ tướng Thái                              Yingluck                              Shinawatra                              tiếp đón và                              đến chào từng                              quan  chức của                              đoàn đại biểu                              CSVN. Khi đi                              ngang qua mặt                              Phó thủ tướng                              Việt Nam                              NGUYỄN XUÂN                              PHÚC, ánh nắng                              chói chang                              phản chiếu qua                              CÁI TRÁN bóng                              lưỡng của ông                              Phúc làm bà                               dừng lại nhìn                              vài giây. Chợt                              nhận ra việc                              nhìn chằm chằm                              vào CÁI ĐẦU                              HÓI là KHÔNG                              TẾ NHỊ cho mấy                              trong nghi                              thức bang giao                              quốc tế, bà                              chữa thẹn bằng                              một câu hỏi xã                               giao: - Sir!                              what's your                              name? (Thưa                              ông! quý danh                              ông là gì ạ?)                              Không ngờ bị                              chiếu tướng,                              tuy vốn tiếng                              Anh vô cùng                              hạn chế, ông                              Phúc vẫn LANH                              TRÍ ứng biến                               bằng cách ghép                              từ để trả lời                              và cũng không                              quên nghi thức                              lịch sự hỏi                              lại tên bà thủ                              tướng Thái: -                              Me ... FUC....                              You? (Tôi...                              PHUC .... Bà?)                              Nghe thế thủ                              tướng Thái đã                               thẹn còn đỏ                              mặt thêm trả                              lời lí nhí rồi                              vội vã bước                              đi: -                              Noooo....                              thank you ****                              Bangkok, 25                              tháng 6 năm                              2013


Khi đi ngang qua mặt Phó thủ tướng Việt Nam NGUYỄN XUÂN PHÚC, ánh nắng chói chan phản chiếu qua CÁI TRÁN bóng lưỡng của ông Phúc làm bà dừng lại nhìn vài giây. Chợt nhận ra việc nhìn chằm chằm vào CÁI ĐẦU HÓI là KHÔNG TẾ NHỊ cho mấy trong nghi thức bang giao quốc tế, bà chữa thẹn bằng một câu hỏi xã giao: 

- Sir! what's your name? (Thưa ông! Quý danh ông là gì ạ?)


Không ngờ bị chiếu tướng, tuy vốn tiếng Anh vô cùng hạn chế, ông Phúc vẫn LANH TRÍ ứng biến bằng cách ghép từ để trả lời và cũng không quên nghi thức lịch sự hỏi lại tên bà thủ tướng Thái: 

- Me ... FUC ... You? [Tôi .. (tên) .. PHÚC .. (còn) .. Bà?]

Nghe thế Thủ Tướng Thái đã thẹn còn đỏ mặt thêm, ấp úng rồi vội vã bước đi, trong bụng chửi thầm - "Đồ khốn nạn! Mấy thằng VC mất dạy!"

Bangkok, 25 tháng 6 năm 2013


Mai Luong 

1 nhận xét: