Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

Hãy góp một bàn tay cho sự nghiệp vẻ vang của đất nước

Diễn Đàn Công Nhân                                  


"Để vượt qua những thách thức hiểm nghèo đối với đất nước và dân tộc, giải pháp cơ bản là phải cải cách thể chế chính trị, chuyển từ toàn trị sang dân chủ, qua đó phát huy sức mạnh hòa giải và đoàn kết dân tộc, mở ra thời kỳ phát triển mới cho đất nước và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia.
ĐCSVN, với vị trí là đảng đang cầm quyền, tự nhận vì nước vì dân, phải có trách nhiệm thúc đẩy quá trình chuyển đổi đó một cách chủ động, mở đầu bằng việc sửa đổi Hiến pháp. Đó là mệnh lệnh của cuộc sống và cũng là phương án tối ưu cho sự chuyển đổi thể chế chính trị một cách ôn hòa ở nước ta."

Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng và đảng cộng sản cầm quyền hãy thấy được xu thế tất yếu của lịch sử, hãy từ bỏ quyền lợi cá nhân, phe nhóm thấp hèn trước khi quá muộn, hãy vì quyền lợi sống còn của Tổ Quốc của nhân dân, hãy mở lối thoát cho dân tộc phát triển, vượt qua khó khăn hiểm nghèo ( đó là sự sụp đổ toàn diện kinh tế, chính trị, đó là thù trong giặc ngoài, đó là lòng dân không thuận ). Đất nước ta đã trải qua không biết bao nhiêu là cuộc chiến tranh chống ngoại xâm, bao nhiêu cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn, núi xương sông máu, đau thương, khổ nhục, đói nghèo không kể xiết. Do đó hơn lúc nào hết, và không ai khác là chính các vị phải có trách nhiệm trong cuộc khai sáng này, cuộc nội chiến đổ máu xương nếu có xẩy ra, thì các vị chính là người gây ra, vì vậy chính các vị là những người phải chịu trách nhiệm với hậu thế.


Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng và đảng CS sẽ không dễ gì từ bỏ quyền lực, chúng sẽ ra lệnh lực lượng công an, quân đội đàn áp nhân dân, ngăn cản bước tiến của dân tộc. Vì vậy Diễn Đàn Công Nhân và cũng là tiếng nói của nhiều người có lương tri, kêu gọi lực lượng công an, quân đội hãy chống lại bè lũ cộng sản độc tài tàn bạo, hãy đừng bắn nhân dân, hãy quay về với nhân dân, bởi nhân dân chính là cha mẹ, là người thân, là những người đang chắt chiu những đồng tiền nhỏ để nuôi các anh.

Hiện nay đảng CS đang tuyên truyền "dân chủ gây mất ổn định đất nước". Chúng ta, những người yêu tự do dân chủ, hãy tìm cách phổ biến cho dân chúng biết rằng chính độc tài đảng trị mới gây bất ổn xã hội. Hiện trạng xã hội bất công, đất nước nghèo nàn lạc hậu. Công nhân, nông dân nghèo khổ làm không đủ ăn, bị chèn ép đủ điều, không có được một quyền gì hết, kể cả quyền được đình công để đòi quyền lợi chính đáng, đang bị giới chủ kết cấu với chính quyền ra sức bóc lột. Chỉ có bọn cầm quyền là được sống xa hoa phè phỡn trên sự đau khổ của đồng bào. Biết bao dân oan mất đất mất nhà, bởi chính sách mù mờ của chính phủ. Nhân danh nhân dân để trục lợi cho phe nhóm. Tình hình xã hội VN đang rất bất ổn, nguy cơ bạo loạn, xung đột giữa các phe nhóm trong chính quyền, giữa chính quyền và nhân dân là rất lớn. Đại bộ phận dân chúng rất bất mãn, khi chính quyền chỉ ưu tiên cho một bộ phận nhỏ được hưởng những đặc quyền đặc lợi. Như chửa bệnh, học hành, phương tiện đi lại... 


Các nước dân chủ phương Tây mới thật sự ổn định chính trị. Như các nước Anh, Pháp, Mỹ, Đức... Chế độ chính trị của họ tồn tại rất lâu mà không hề xảy ra xung đột. Xã hội dân chủ là tốt đẹp nhất của nhân loại. Đồng thời cũng là cái đích cho mọi quốc gia tiến tới. Sớm muộn gì VN cũng có xã hội dân chủ, nhưng thực hiện được càng sớm đất nước càng nhanh thoát cảnh lạc hậu.

Sự nghiệp chuyển đổi từ một chế độ độc tài của đảng CS sang một nhà nước dân chủ của nhân dân chắc chắn còn nhiều gian khổ, nhưng nhất định thắng lợi hoàn toàn. Mong rằng mỗi chúng ta dù ở bất kỳ cương vị nào, hoàn cảnh nào, hãy góp một phần công sức dù nhỏ cho sự nghiệp vẻ vang này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét