Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

Vô cùng thương tiếc Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Sáu Khoẻ, 18 Thôn Vườn Trầu

                        

Vô vàn thương tiếc Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, người đã không run sợ trước bất cứ một hy sinh mất mát lớn lao nào về người và của để đạt tới mục tiêu cuối cùng là đánh thắng 2 tên đế quốc đầu xỏ là Pháp và Mỹ để Giải Phóng đất nước khỏi tay bọn xâm lược nước ngoài. Không như Hàn Quốc. 

Chiến công của Đại Tướng là chiến thắng quyết định để nước ta thành một mối và vững bước tiến lên Chủ Nghĩa Xã Hội như lời Bác Hồ vĩ đại đã dạy. Chiến thắng của Đại Tướng chứng minh một chân lý không bao giờ thay đổi là nếu tất cả chúng ta cùng đồng tâm đoàn kết và hiệp lực bảo vệ độc tài, dân chủ tư sản sẽ không bao giờ dám bén mảng lên đất nước Việt Nam.


 Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã là một người Cộng Sản chân chính nhất, Đại Tướng cho là điều đáng phỉ nhổ nếu dấu diếm ý định lật đổ xã hội cũ bằng bạo lực bằng cách lãnh đạo đến thành công 2 cuộc trường kỳ kháng chiến đốt cháy cả dãy Trường Sơn đánh đuổi bọn xâm lược để đàn ông Hàn quốc tới VN mua vợ, đồng thời lãnh đạo cuộc tiễu trừ những đảng phái chính trị không chấp nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, không chịu cùng nhân dân xây dựng chủ nghĩa Xã Hội .

Chúng là bọn phản động, phải bị tiêu diệt như lời nói của Bác Hồ vĩ đại .

Đại Tướng cũng là một đảng viên trung kiên, suốt đời trung thành với Đảng Cộng Sản, không bao giờ chê Đảng nghèo ngay cả khi Đảng giàu nứt đố đổ vách . Đại Tướng không bao giờ nề hà hay thắc mắc những trọng trách Đảng giao phó, và nhiệm vụ nào Đại Tướng cũng hoàn thành xuất sắc, ngoài nhiệm vụ đặt vòng cho chị em. Đại Tướng nghĩ nếu kế hoạch thì quân đâu cho học trò của Đại Tướng nướng. Đại Tướng biết bao nhiêu điều nhưng nhất quyết không nói tới nửa câu, kể cả trong vụ “xét lại chống Đảng”, vì Đại Tướng là người trí thức, là người thông hiểu thời thế, biết nói ra sẽ bị chung thân phận như Tướng Trần Độ. Nên ngu gì. Tư cách của Đại Tướng sáng như sao trong đêm rằm, xứng đáng với 4 chữ vàng “đỉnh cao trí tuệ” lừng lẫy của người Cộng Sản.

 Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã trở thành kết tinh của những gì Cộng Sản, là người học trò sáng dạ nhất của Bác Hồ vĩ đại, bập ngay vào chủ nghĩa Mác Lê khi tiếng tây còn chưa rành. Đại Tướng Võ Nguyên Giáp là niềm hy vọng lập lòe của giới trí thức Xã Hội Chủ Nghĩa đang xin đểu -không ăn mày- chút vinh quang le lói của quá khứ. Đại Tướng Võ Nguyên Giáp là một con người Việt Nam hiện đại với đầy đủ nghĩa đen và nghĩa đen những đã được làm bóng lộn của nó .

Vô cùng thương tiếc Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.

Xin cho Đại Tướng sớm gặp Bác Hồ vĩ đại ở nơi những người hiền như Các Mác, Lê Nin, Xít Ta Lin, Mao Trạch Đông, Pol pot, Kim Nhật Thành và các lãnh tụ Cộng Sản khác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét