Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

Độc Ác Lên Ngôi, Vì Đâu Nên Nổi?

Hoàng Tâm                    

                            

"Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân", ngườì Việt Nam thì ai cũng biết câu này là của Nguyễn Trãi viết từ thế kỷ XV, như vậy thì ngay từ thời xa xưa, dân tộc VN ta đã có ý thức về lòng nhân và trong đời sống dân tộc ta không phải là dân tộc độc ác.

 Còn trong xã hội Việt Nam hiện tai, hàng ngày báo đưa tin những vụ đâm chém giết nhau vô cùng độc ác ngay cả với người thân, ngược đãi trẻ em, ngay cả đối với con cái và không còn ý thức bảo vệ môi trường là điều có thật, không thể chối cãi. Nhưng nhiều người không lý giải vì sao lại xẩy ra hiện tượng như vậy? Có nhiều người có tuổi, sống qua nhiều giai đoạn lịch sử thì đưa ra nhận xét: có hai loại người Việt, một loại người Việt trước chiến tranh và một loại người Việt sau chiến tranh. Sau chiến tranh thì người Việt độc ác hơn trước chiến tranh. Điều này thì người ta chỉ nhận xét thế thôi chứ ít người lý giải nguyên nhân vì sao. Cũng có ít người đưa ý kiến là chính do báo chí tuyên truyền nên trong tiềm thức con người đã hình thành tính cách mới là độc ác, điều này nó ngấm dần và con người ta vô ý thức tiếp thu. Báo chí trong thời kỳ chiến tranh chẳng ngày nào không đăng tin ta giết hàng trăm, hàng nghìn quân địch. Địch nó cũng là con người, lại là người minh, thành ra con người ta thấy giết người là sự bình thường. Rồi những người lính từ chiến trường về ít nhiều tiêm nhiễm tư tưởng giết người (hay bằng hành động bạo lực) để giải quyết chóng vánh vấn đề. Rõ ràng là trong chiến tranh con người giết người không bị pháp luật trừng trị, không bị lương tâm cắn dứt mà còn được khuyến khích và tuyên dương anh hùng.

 Có người lại lý giải là ngày nay hoàn cảnh xã hội gây ra quá nhiều bất công mà con người phải chịu đựng, nó cứ tích lũy lại làm cho con người luôn luôn có mối bực dọc trong người, chỉ cần một lý do nhỏ nào đó, con người không làm chủ được mình là xẩy ra hành vi độc ác. Thôi thì để các nhà xã hội học và tâm lý học phân tích xem sao, vì họ có nghiệp vụ. Nhưng có điều là trên thế giới dân tộc Việt Nam không phải là dân tộc độc ác nhất.

 Phát xít Đức giết người thì nổi tiếng, chế độ cộng sản Liên xô giết người thì con số cao hơn phát xít Đức nhiều lần. Liên xô giết hơn 20 triệu người không phải là quân địch mà là nhân dân, riêng giết người Ukren con số lên tới 7 triệu và giết cả trẻ em 12 tuổi, đó là những người vô tội, rồi còn bỏ đói nhiều người. Phát xít Nhật cũng giết người tàn bạo và gần đây nhất thì người Trung Hoa đã cho xe tăng cán chết tới 7 nghìn người toàn thanh niên sinh viên ở thiên An Môn. Trong cải cách ruộng đất thì ta cũng giết hơn nửa triệu người dân vô tội. Như vậy có thể nói chính chế độ ác chứ không phải người dân tộc ác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét