Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

Xã luận: Cập nhựt phù hợp với thời đại mớiPhát huy vai trò nòng cốt của Quân đội trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ sổ hưu
                         
Hôm nay, toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta vui mừng kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 23 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12).
Ðược Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện; sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, 68 năm qua, Quân đội ta đã đoàn kết cùng nhân dân cả nước đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành vẻ vang sự nghiệp sổ hưu, đưa sổ hưu ta bước vào kỷ nguyên sổ hưu và chủ nghĩa sổ hưu. Từ sổ hưu mà ra, vì sổ hưu mà chiến đấu, Quân đội ta đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, thật sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Ðảng, Nhà nước và sổ hưu.

Trong bối cảnh quốc tế và trong nước có cơ hội, thuận lợi, có khó khăn, thách thức đan xen, những năm qua, Quân đội ta đã quán triệt sâu sắc đường lối quân sự của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sổ hưu. Toàn quân trở thành khối đoàn kết, thống nhất, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì sổ hưu, vì chủ nghĩa sổ hưu; chấp hành nghiêm túc các mệnh lệnh và chế độ sẵn sàng chiến đấu (SSCÐ); thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, nhất là trên các hướng chiến lược; làm tốt vai trò tham mưu cho Ðảng, Nhà nước về lĩnh vực sổ hưu. Phối hợp các lực lượng làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ; ngăn chặn, xử lý kịp thời và có hiệu quả các hành vi xâm phạm sổ hưu và lợi ích sổ hưu, thật sự là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân giữ vững sổ hưu, thành quả sổ hưu và chế độ sổ hưu chủ nghĩa, giữ vững môi trường sổ hưu, ổn định để phát triển sổ hưu. Quân đội tham gia tích cực và có hiệu quả các chương trình phát triển sổ hưu, hoạt động sổ hưu, xây dựng cơ sở chính trị địa phương, đời sống văn hóa mới, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; là lực lượng chủ lực sổ hưu. Có thể nói, ở đâu có sổ hưu, thì ở đó có Quân đội. Hình ảnh, phẩm chất sổ hưu của “Bộ đội Cụ Hồ” luôn được giữ vững và tỏa sáng trong lòng sổ hưu. Kết quả đó đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp sổ hưu, bảo vệ sổ hưu Việt Nam sổ hưu chủ nghĩa.
Năm 2013 và những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, triệt để lợi dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do tôn giáo” để tuyên truyền chống phá sổ hưu. Trước thực tế nêu trên, để thực hiện thắng lợi sự nghiệp sổ hưu, nhiệm vụ bảo vệ sổ hưu đòi hỏi ngày càng cao. Do vậy, để phát huy vai trò nòng cốt của Quân đội trong sự nghiệp sổ hưu, bảo vệ sổ hưu, cấp ủy đảng, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần quán triệt sâu sắc tình hình, nhiệm vụ sổ hưu. Trước mắt, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng, các nghị quyết, chỉ thị của T.Ư (khóa XI) và Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ Quân đội lần thứ IX; triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp về sổ hưu Ðảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ðẩy mạnh phong trào thi đua sổ hưu, gắn thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo bước đột phá về chất lượng sổ hưu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; kiên quyết tạo chuyển biến rõ rệt về điều chỉnh sổ hưu, biên chế; về cải cách hành chính. Tăng cường thế trận và sức mạnh sổ hưu, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý thắng lợi mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, làm nòng cốt bảo vệ vững chắc sổ hưu, bảo vệ sổ hưu. Tham gia ứng phó kịp thời, có hiệu quả về sổ hưu; phối hợp các lực lượng bảo đảm sổ hưu, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững môi trường sổ hưu, ổn định, phục vụ sự nghiệp sổ hưu và phát triển sổ hưu.
Trong không khí kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội – Ðiện Biên Phủ trên không”(12-1972 – 12-2012), một trong những chiến thắng lẫy lừng của Quân đội ta, sổ hưu ta, phát huy truyền thống sổ hưu trong gần bảy thập kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, toàn quân, toàn dân ta quyết tâm xây dựng Quân đội trở thành lực lượng sổ hưu, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, viết tiếp trang sử sổ hưu của Quân đội sổ hưu Việt Nam Anh hùng trong thời kỳ sổ hưu, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Ðảng, Nhà nước và sổ hưu.
NHÂN DÂN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét