Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Xin góp một vài ý kiến qua; Thư ngỏ của ông Nguyễn Trung gửi Quốc hội, Chính phủ và ĐCSVN về sửa đổi Hiến pháp


Trần Việt Thường

Đọc ở đây:

http://anhbasam.wordpress.com/2013/02/20/1624-thu-ngo-cua-ong-nguyen-trung-gui-quoc-hoi-chinh-phu-va-dcsvn-ve-sua-doi-hien-phap/

                            Bấm vào đây để đọc chuyên mục Góp ý sửa đổi Hiến Pháp 1992  

Kiến nghị, thư ngỏ cũng là một sự kiện đang làm cho những người Việt có quan tâm đến hiện tình đất nước bị phân hóa.

Một bên quá chán ngán sự cao ngạo, vô cảm của hệ thống đang cầm quyền ở VN trước những tâm huyết của các bức thư ngỏ, kiến nghị. Họ chủ trương thôi không nên "ngỏ nghị" gì sất, "đàn gải tai trâu" làm gì cho nhọc sức. Một bên vẫn miệt mài tuôn nhả những tâm huyết của bản thân, của nhóm với quan điểm "có còn hơn không". Cứ mỗi lần nhìn thấy "ngỏ nghị" xuất hiện online, tôi không khỏi liên tưởng đến mấy câu ca dao : "Buồn trông con nhện giăng tơ, Nhện ơi nhện hởi nhện chờ mối ai. Buồn trông chênh chếch sao Mai, Sao ơi sao hởi nhớ ai sao mờ." Mong rằng những ai đã chán "ngỏ nghị" thì hảy bắt tay vào việc khác cũng với tâm huyết xây dựng cho quê hương. Mong rằng những ai còn tuôn nhả những sợi tơ (lòng) "ngỏ nghị" hảy nhìn lại và sắp xếp lại "tâm huyết" của mình trong cái thực trạng vì sao nhà cầm quyền chẵng đoái hoài đến những "ngỏ nghị". Bằng những ước mong đó, tôi góp ở đây một vài ý kiến với bức thư ngỏ trên tinh thần tôn trọng ông NT dẫu ý tứ có phần khác biệt.

Thứ nhất, đùn đẩy giải quyết công việc là một thực tế ở các cơ quan công quyền VN hiện nay. Thư gởi một lúc cho 3 cơ quan thì chắc chắn chẵng có cơ quan nào chịu giải quyết, lắng nghe. Quốc hội (QH) nhìn thấy có gởi cho Bộ Chính trị (BCT) thì QH đợi chờ nghe chỉ đạo của BCT, chẵng thèm đọc. BCT nhìn thấy có gởi cho Chính phủ (CP) thì BCT nghỉ ngay đến việc thư này ở trong mối tương quan giửa "dân và nhà nước", để cho CP giải quyết, chẵng thèm đọc. CP thấy ngay hàng đầu tiên gởi cho QH thì CP để cho QH giải quyết, chẵng thèm đọc. Lẩn quẫn "kỳ đà cha cắc ké, cắc ké mẹ kỳ nhông, kỳ nhông ông kỳ đà." Đây là một thực tế phát sinh từ nguyên tắc củ chuối "đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, quốc hội làm chứng" ; mà mọi công dân của các nhà nước CS đều nhận thấy. Vậy thì, nên chăng, thư ngỏ chỉ gởi cho một cơ quan hữu trách thuộc QH, các bộ phận kia nên để ở phần "nơi gởi" cuối thư với 2 chử lịch sự "kính tường".(QH trả lời không giải quyết còn biết nơi mà tiếp tục "ngỏ nghị")

Thứ hai, với 5 ý kiến cụ thể, ông NT giành 3 ý đầu để trao đổi với BCT trong khi "kính gửi" thì QH là cơ quan nằm trên hết. Có thể ai đó cho rằng đây là thể hiện tính cụ thể khi đặt vấn đề, bởi đảng hay BCT đang là tổ chức nắm thực quyền. Tuy nhiên, ở ý 4 và 5, thì Đề nghị Quốc Hội, Bộ Chính trị và Chính phủ... Ở đây, có sự thiếu nhất quán giửa nội dung và nơi nhận. Có thể thấy ngay rằng những ý kiến "độc đáo, tuyệt vời" như : "Toàn thể Bộ Chính trị khóa XI hết nhiệm kỳ này sẽ thôi không tham gia vào bất kỳ cấp ủy nào của Đảng dù ở địa phương hay trung ương ; xây dựng được Hiến pháp mới và thiết lập được thể chế của nhà nước pháp quyền dân chủ ; Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ căn cứ vào Hiến pháp mới do dân định này, để xây dựng và tổ chức lại đảng mình.." là tiếng nói của chỉ riêng cá nhân ông NT yêu cầu với đảng CSVN. Chỉ với một cá nhân riêng lẻ mà đòi hỏi như thế thì liệu BCT có chấp hành hay không ? Rỏ ràng là không. Vậy, với ba ý kiến cụ thể 1, 2, 3 của ông NT, tại sao không đề nghị chỉ một điều với QH : QH cần thiết nghiên cứu thành lập ngay QUỐC HỘI LẬP HIẾN để xây dựng 1 Hiến pháp mới, trong đó quy định rỏ "đảng cầm quyền" phải như thế nào.

Thứ ba, tôi không là đảng viên đảng CS nên không rỏ quy định của đảng có cho phép một cá nhân ngoài đảng hay đảng viên được "ngỏ nghị" với BCT hay không. Nếu có thì vì sao mà đảng không ngăn chặn nổi tham nhũng ; có lẻ là không hoặc nếu có thì chỉ là "có lếu láo". Đã vậy thì bức thư ngỏ này chỉ nói lên được tấm lòng của ông NT, hiệu quả của nó vẫn là con số KHÔNG. Tại sao đã biết trước là zero mà vẫn làm ? Chẵng trách gì những thành phần cực đoan gán cho cụm từ "đánh bóng chế độ."

Thứ tư, ông NT yêu cầu "Hòa giải, khép lại quá khứ, không ngoái lại quá khứ, không hồi tố, tránh hết mức có thể việc hình sự hóa... Theo tôi, bên cạnh cụm từ không hồi tố cần mở ngoặc ghi rỏ "ngoại trừ tội tham nhũng". Chẵng lẻ quý ông bà tham nhũng cho lắm lại buộc dân đen, con cháu dân đen chúng tôi è cổ ra mà trả nợ hay sao ?

Thứ năm, ông NT yêu cầu "Toàn bộ bộ máy nhà nước và các lực lượng vũ trang cần được giữ nguyên trong quá trình cải cách để bảo đảm sự vận hành liên tục và thông suốt mọi hoạt động của quốc gia, điều duy nhất phải thay đổi là toàn bộ bộ máy nhà nước và các lực lượng vũ trang từ nay chịu sự điều hành của Hiến pháp và các cơ quan hiến định." Chẵng phải điều 4 hiến pháp hiện nay cũng đã quy định đảng CSVN phải tuân thủ hiến pháp đó sao ? chẵng phải hiến pháp hiện nay cũng đã xác định quốc hội là cơ quan có quyền lực cao nhất đó sao ? Vậy thì "ngỏ nghị" sửa đổi cải cách cái gì ? Nên chăng cần nói rỏ, trong quá trình cải cách (thành lập hiến pháp mới và định hình cơ cấu tổ chức quốc gia mới) thì các khối đảng ủy đảng CSVN từ hạ tầng lên đến thượng tầng ngưng toàn bộ mọi hoạt động trong khi guồng máy nhà nước củ vẫn vận hành mà không được ra thêm bất kỳ nghị định, sắc luật, sắc lệnh mới nào cả. 

Có thể đa số đảng viên CSVN đồng ý cải cách vì họ muốn hạ cánh an toàn và vẫn còn được công tác ở đâu đó trong thời kỳ hạ cánh. Duy chỉ một người thất nghiệp. AI ? ông tổng bí thư ! Ông Vua thời @ này có chịu không nhỉ ? Có Trời và ông trời con bên Tàu mới biết. 

Ôi ! lại nhớ về thơ với chả thẩn : 

"Hòn đá to, hòn đá nặng.
 Một người quăng , quăng không đặng.
 Hòn đá to, hòn đá nặng.
 Nhiều người quăng, quăng mới đặng".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét