Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

Cần phải viết lại một bản Hiến pháp mới cho đất nước


 Thường Dân 

                                      

Khi cái điều 4 quái đản còn nằm trong bản… Hiếp pháp thì thử hỏi cái điều 2 ai mà thèm tôn trọng hở ông TS .Một bên là ông Đảng to đùng với quyền lực trong tay và một bên là ” chủ quyền nhân dân ” trên giấy thì thử hỏi ai ăn ai?

Điều 4 (sửa đổi, bổ sung Điều 4) của Dự thảo …Hiếp pháp


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

2. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.

3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Về điều này thì nhiều người đã bàn rồi và việc cần loại bỏ nó là điều nhiều người thấy.

Rõ ràng cái điều luật trái ngang này như ông kẹ ngồi lên trên tất cả những điều khác trong bản …Hiếp pháp - nó loại bỏ khả năng đa đảng, tự do tư tưởng, tự do lập hội ( được quy định trong điều 26), mâu thuẫn với điều 2 về quyền lực thuộc về nhân dân, trái với điều 91 về quyền lực của Chủ tịch nước - nên chăng sửa điều 91 như thế này cho nó phù hợp với điều 4 “Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng CSVN, chủ tịch nước là một chức vụ có tính cách nghi lễ và ngọai giao trong việc đại diện cho nước Cộng Hòa XHCNVN. Chủ tịch nước không tham dự vào việc điều hành đất nước.”

Từ cổ chí kim chưa từng thấy một ông vua, một ông tổng thống, thủ tướng, một lãnh tụ nào ngang nhiên công bố mình có quyền lãnh đạo cả xã hội như Đảng CSVN ngày nay. Xã hội là một cấu trúc sinh sống quần tụ của con người trong đó nó bao gồm cả chính quyền. Chính quyền phải nằm xong một xã hội nào đó. Đảng phái chỉ là một sinh họat của một xã hội dân chủ. Cấu trúc xã hội bao gồm chính quyền, sinh họat tôn giáo, sinh họat gia đình, hôn nhân trai gái, sinh họat hội đòan, sinh họat văn hóa, sinh họat nghệ thuật, tư tưởng, sáng tác v.v..Nó bao gồm luôn cả truyền thống, tập tục như: thờ cúng tổ tiên, kính lễ tiên hiền liệt sĩ, anh hùng dân tộc v.v.. Tất cả những sinh họat này không một chính quyền nào có quyền mó tới dù đó là ông vua ngày xưa.Khi xác định trong hiến pháp ” Đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” tức là công khai bộc lộ ý đồ áp đặt một chế độ độc tài tòan trị còn ghê gớm hơn Tần Thủy Hoàng và Hitler ngày xưa.

Theo quan điểm của nhiều người, nếu như Điều 4 bị hủy bỏ thì sẽ tạo ra tiến trình dân chủ hóa nhịp nhàng, tức là Đảng CSVN không công khai, nhưng mặc nhiên từ bỏ độc quyền yêu nước, từ bỏ độc quyền lãnh đạo đất nước. Và cứ theo Bản Hiến Pháp Không Điều 4 này thì các đảng phái đối lập sẽ được phép công khai sinh họat hay ít ra sẽ không còn bị đàn áp như trước nữa. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra ở đây là dù cho Điều 4 có bị hủy bỏ, liệu tiến trình dân chủ có thể xảy ra, liệu nhân dân có thể sống yên ổn trong một chế độ mà những điều khỏan sau đây vẫn còn nằm chình ình trong bản Hiến pháp?

_ “Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội…”(Lời nói đầu)

-”Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân…”(điều 9) ,”Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động …”(điều 10) -hai tổ chức do Đảng lập ra để quản lý xã hội vẫn còn tồn tại ,không phải là các tổ chức do xã hội dân sự lập ra.

-”Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam…có nhiệm vụ bảo vệ Đảng … chế độ xã hội chủ nghĩa…”(điều 70)….

Do đó một câu hỏi nữa cần được đặt ra: Phải chăng cần phải vứt bỏ tòan bộ bản Hiến pháp này để viết lại một bản Hiến pháp mới cho dân tộc để hoa dân chủ có thể nở trên quê hương Việt Nam? Và khi một bản Hiến pháp mới ra đời như thế thì đó là một cuộc cách mạng. Nhưng làm thế nào để có một cuộc cách mạng như vậy? Đây là trách nhiệm cộng đồng Dân tộc Việt 90 triệu trong và ngoài nước, là sự thức tỉnh của những người cộng sản đang nắm quyền lực trong tay.

Tôi không hiểu mấy ông trong cái gọi là Ban soạn thảo nghĩ gì khi sọan thảo dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị Đảng cộng sản VN Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 này? Đây là một văn kiện mù mờ, tối nghĩa, các điều khỏan trùng lập, người sọan thảo không phân biệt được đâu là những ý niệm căn bản về công lý quốc gia, họat động của quốc gia và đâu là đạo đức và sinh hoạt của cá nhân; không phân biệt đâu là những cơ chế hiến định và đâu là những tổ chức phụ thuộc của các cơ chế hiến định. Nó là một món hổ lốn không giống một bản Hiến pháp nào, nếu các chuyên gia luật pháp thế giới đọc được, họ sẽ cười thối mũi. Nhưng hiển nhiên nó là một Bản Bố Cáo, Bản Yết Thị treo giữa Chợ Đồng Xuân cho bàn dân thiên hạ biết chế độ đang áp đặt trên dân tộc Viêt Nam hiện nay là một chế độ độc tài toàn trị dưới sự thống trị của Đảng CSVN.

 Nếu các ông trong Bộ Chính Trị vừa ngồi xổm vừa hút thuốc lào vừa nhắm rượu, ăn thịt chó để viết bản Hiến pháp này thì tôi không trách vì họ thuộc giai cấp bần cố nông răng đen mã tấu(chính họ tự nhận và tự hào về điều này - họ chả khẳng định điều này cả trong Hiến pháp còn gì), vừa ngu dốt lại vừa tham lam, hung ác. Nhưng nếu họ được hỗ trợ bởi các luật gia ,trí thức “xã hội chủ nghĩa”(vốn được các ông lãnh đạo răng đen mã tấu này… ưu ái tặng cho mấy chữ bằng …vàng : TRÍ THỨC LÀ CỤC PHÂN ) thì các vị trí thức cộng sản này kém cỏi quá. Song cũng có thể các vị trí thức dưới chế độ cộng sản rất giỏi nhưng vì phục vụ cho mưu đồ lừa bịp của một ông chủ ngu dốt và độc ác cho nên nó mới đẻ ra một quái thai như thế.

 Sự tồn tại của cái gọi là Dự thảo sửa đổi Hiến pháp này là một thảm họa cho dân tộc Việt và chúng ta cầu mong nó sớm chết đi. Và khi nó đã chết đi, chắc chắn chúng ta – tôi muốn nói tòan dân – cần phải viết lại một bản Hiến pháp mới cho đất nước, một bản Hiến pháp hòan hảo, không phải chỉ cho thế hệ hiện tại mà cho cả nhiều thế hệ mai sau của đất nước Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét