Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

Coi dân rẻ mạt như bèo, Ăn trên ngồi trốc, “đá bèo” tự phê

culibason


                 
               Chân dung ông "ráo sư tiến sỹ" bưng bô Hoàng Chí Bảo 

Dạo này truyền thông nhà nước đang sử dụng tiền thuế của dân để tích cực tấn công “dân thù địch”: nào là đảng độc tài chuyên chế là cần thiết và phù hợp với dân ta (coi dân như đàn cừu)?; nào là quân đội phải trung với đảng mà hổng cần trung với dân vì nước nào mà quân đội không trung với đảng cầm quyền? “Ný nuận” của họ lừa đảo như vậy đấy! Đảng cầm quyền của các nước là do dân lựa chọn. 


Đảng cs VN có dám khẳng định là đảng hiện nay cũng do dân lựa chọn giành quyền lãnh đạo dân cho đảng không? Nếu dám thì thử tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý do liên hiệp quốc tổ chức và giám sát xem sao? Quân đội trung thành với đảng cầm quyền, với hàng ngũ lãnh đạo của một nước-điều đó đúng vì đảng cầm quyền là do dân lựa chọn. Nhưng khi thay đổi đảng cầm quyền (do dân chọn thông qua bầu cử), thì lúc đó quân đội không cần phải trung thành với đảng cầm quyền cũ nữa. Tỷ dụ như ở Mỹ, đảng Dân chủ lên nắm quyền, quân đội không được trung thành bảo vệ đảng Cộng hòa mà đàn áp đảng Dân chủ để bảo vệ ngôi lãnh đạo của đảng Cộng hòa nữa. 

Nói tóm lại, hiến pháp là để bảo đảm quyền làm chủ tối thượng của người dân: đảng cầm quyền do dân chọn, quân đội bảo vệ đảng cầm quyền là theo ý nguyện của dân tức là bảo vệ dân, bảo vệ nước. Có bác nào đã bẩu rằng quân đội mà chỉ nhăm nhăm trung thành với đảng cs thì khác gì là quân đảng (quân đội của đảng) chứ không phải là quân đội nhân dân nữa-đảng chỉ có 3 triệu đảng viên trong số 90 triệu người VN-lợi ích của đảng không luôn luôn đồng hành cùng lợi ích của đất nước, của dân tộc (điều này đã có thực tế chứng minh). Đảng cs có quân đội, chính phủ, ngân hàng…của mình thì rõ ràng là hình thành nước đảng. Trong cái nước ấy đảng viên là các công dân còn những ai không phải đảng viên thì chỉ là nô lệ, là “cừu”. Nước đảng tức là quốc đảng. Quốc đảng là đảng cs còn quốc hoa là hoa mào gà hay hoa “đồng tiền”?

Chúc mừng quốc đảng, quốc hoa
“Đồng tiền” hay lại chọn hoa mào gà
Quốc đảng chọn đảng gian tà
“Cuốc vào” chẳng cuốc toàn là “Cuốc Ra”

Dân nuôi quân đội bỏ cha
Đảng vơ quân đội để là bảo kê
Bảo kê cái ghế Ba Dê
Lú lẫn cùng với Huynh nghề bán trôn

Mở miệng là nói giọng “bôn” (Bôn sê vích)
Vì dân, vì nước, lần trôn gái nghèo
Coi dân rẻ mạt như bèo
Ăn trên ngồi trốc, “đá bèo” tự phê

Đảng ơi dân đã thấy ghê
Cái thói trơ tráo “tự phê” làm mầu
Đảng thắng mà do dân bầu
Quốc tế giám sát sở cầu ý dân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét