Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

Hãy chấm dứt việc làm đáng xấu hổ


Đào Tiến Thi

                           

Thời gian khoảng 2 tháng qua, VTV, báo QĐND, ND,… ra sức xuyên tạc vu cáo những người ký Kiến nghị 72. Đó là việc làm trái pháp luật, trái Nghị quyết 38/2012/QH13 của Quốc hội về việc Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Nghị quyết đã viết:


“Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hưởng ứng và tích cực tham gia đóng góp ý kiến để Hiến pháp thể hiện đầy đủ ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới”

Những người ký KN 72 chí ít cũng là “nhân dân”, tại sao khi nêu ý kiến khác với ý muốn của các vị, các vị đã giãy nảy lên, chụp ngay cho họ cái mũ “thế lực thù địch” ?

Đặc biệt là các vị đã làm cái việc rất là phi văn hoá. Một mặt thì sử dụng tràn lan phương tiện của nhà nước (tức là tiền của nhân dân) để cả vú lấp miệng em, tuyên truyền theo kiểu “Tăng Sâm giết người”; mặt khác, đánh sập các trang mạng “lề dân” để các trí thức mất phương tiện phản biện. Nội dung các bài viết, phát biểu thì dùng lý sự cùn hoặc không cần một chút lý luận gì, cứ việc kết tội thoải mái đối phương. Lại còn mượn lời “quân chúng tự phát” để họ nói theo bài soạn sẵn…

Phải nói: Đó toàn là những việc làm đáng xấu hổ. Vô cùng xấu hổ. Không thể tưởng tượng được, những việc trên lại diễn ra trong một nhà nước pháp quyền, trong một thể chế “dân chủ gấp vạn lần các thể chế dân chủ khác” như lời bà PCT nước Nguyễn Thị Doan nói.

Dù sao thì tôi vẫn hy vọng trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ vẫn còn có nhiều người có lương tri, chỉ có điều còn nhiều e ngại và bị câu thúc. Xin các vị, nhất là Chủ tịch nước, bằng quyền lực của mình, tới đây ra lệnh cho các cơ quan chức năng chấm dứt việc làm đáng xấu hổ trên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét