Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

Thư gửi Bác Nguyễn Phú Trọng Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt NamNguyễn Nông Công                   

Hôm nay cháu nấy tư cách một thằng dân phê bình bác, Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng : Có gì thất thố cháu xin lỗi bác nhưng chậc! chậc cháu không đặng được


Ấy là thế lày bác ạ. Tự phê là cho mình, còn phê là phê cho người, chi bộ nhỏ tự phê, chi bộ to= nhiều chi bộ nhỏ phê nhau, chi bộ to tự phê, và nhiều chi bộ to= Ban chấp hành phê nhau.

Phê và tự phê theo cháu hiểu nó là quá trình cá nhân tự kiểm điểm, chi bộ tự kiểm điểm, và cao nhất là Ban chấp hành tự kiểm điểm

Mà cá nhân tự kiểm điểm là như thế nào? Có phải là cá nhân tự rút ra bài học, rút ra kinh nghiệm trong quá trình công tác, những việc đã nàm được, việc chưa nàm được, những sai lầm vấp phải, và cả những điều tốt đẹp mà mình đã làm được. Chi Bộ kiểm điểm có phải là nhận xét ưu khuyết điểm của mỗi cá nhân trong chi bộ, từ đó chỉ ra những cái được, cái chưa được của mỗi cá nhân (vì có thể có những khuyết điểm mà chính bản thân người đó cũng không nhận thức được, hoặc những thành quả họ gặt hái được mà ngại không dám nhận, hoặc cũng có thể là chính bản thân họ không hình dung được việc mình làm lại ảnh hưởng nhiều đến thế). Rồi từ đó rút ra kết luận chung cho chi bộ mình. Chi bộ to kiểm điểm có phải là nhận xét ưu khuyết điểm của mỗi chi bộ nhỏ, từ đó chỉ ra những cái được cái chưa được của mỗi chi bộ nhỏ. Rồi cũng rút ra kết luận chung từ những cái được và cái chưa được của chi bộ nhỏ. Cao nhất là Ban Chấp Hành cũng thế thôi

Như vậy việc đó phải nàm đi nàm lại như người ta rửa mặt hàng ngày, và nó phải thực chất, cụ thể, đúng như lời bác nói. Nhưng hôm nay cháu phải phê bình bác ở chỗ này: Về cái nghị quyết trung ương 4

Cái việc phê và tự phê trong Đảng là như trên cháu nói đấy ạ. Nhưng còn cái việc phê và tự phê trong công tác phòng chống tham nhũng trong Đảng là ló khác bác nhé. Lúc này nó không còn nội dung chung chung nữa, mà là công tác xây dựng Đảng_ phòng và chống tham nhũng, thoái hóa, biến chât. Lúc này nó không còn là cùng nhau tiến bộ nữa, mà phải là chỉ mặt điểm tên từng người rồi.

Vì đã khẳng định với nhau là “ Đảng viên nhan nhản, cộng sản mấy người” là suy thoái đạo đưc lối sống, là “lợi ích nhóm”. Thế thì lúc này phê, và tự phê phải là ngồi với nhau để lôi ra được “suy thoái” với “lợi ích nhóm” ra….. cá nhân tự kiểm điểm, thấy không đủ tư cách thì xin thôi, xin ra và xin từ chức, còn cá nhân không thấy được mình suy thoái chỗ nào thì chi bộ phải chỉ ra, mà chi bộ nhỏ không thấy thì chi bộ to phải chỉ ra, chi bộ to không thấy nữa thì lúc này Ban Chấp Hành, cơ quan cao nhất phải chỉ ra. Ban Chấp hành không chỉ được nữa thì lúc đó bác hãy bảo cháu, thằng dân như cháu, nhiều thằng dân như cháu, gấp trăm, gấp ngàn lần, 90-4=86 triệu thằng dân như cháu đây bác này chỉ ra cho. Lúc đó chỉ cần bác đủ tự tin đứng ra cháu nghĩ là sẽ lôi được những “suy thoái, những “lợi ích nhóm” ra đấy bác ạ. Bác tin cháu đi bác nhé.

Cháu đang phê bình bác đấy!

Nguyễn Nông Công

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét