Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

Ý NGHĨA CỦA ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP VÀ NỀN DÂN CHỦ PHÁP TRỊ


ĐẠI NGÀN


                       Việt Nam lâu nay luôn cổ vũ, đề cao, nhấn mạnh ý nghĩa của nền dân chủ pháp trị. Nhưng mặt khác, điều 4 hiến pháp vẫn được luôn xem là thành trì bất khả xâm phạm. Giữa hai việc này mang ý nghĩa nhất quán như thế nào và nó có điều gì tự nghịch lý trong đó hay không, là điều tôi đang muốn bàn tới.


Nguyên văn điều 4 hiến pháp hiện nay nói “Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật”.

Ở đây cần lưu ý trước nhất đến câu chót “Mọi tổ chức của đảng hoạt động trong khuôn khổ của hiến pháp và pháp luật”. Điều này hàm ý luật pháp là cao hơn và mọi hoạt động của đảng chỉ có thể ở trong khuôn khổ của pháp luật đó. Nhưng trước câu chót này thì lại có câu “Đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”. Có nghĩa đảng phải lãnh đạo cả pháp luật. Nhưng trong khi đó pháp luật lại được quan niệm là cao hơn đảng. Đây có phải chăng là một sự trống đánh xuôi kèn thổi ngược, một sự nghịch lý và mâu thuẫn trong nhận thức và lý luận. Điều này xin để tất cả mọi người cùng thảo luận. Bởi đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội, có nghĩa đảng đã tự đồng hóa vai trò của mình với vai trò của pháp luật, vì nhà nước là phải thực hiện theo pháp luật, nhưng xã hội là chủ thể tối hậu làm ra luật (thông qua Quốc hội), nên lãnh đạo xã hội cũng có nghĩa là lãnh đạo cả pháp luật.

Còn điều 4 định nghĩa đảng như thế nào ? Là “đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Rõ ràng ở đây chỉ có mệnh đề xuôi mà không có mệnh đề ngược. Có nghĩa nó như một tiên đề được khẳng định để mọi người đều phải chấp nhận mà không cần phải chứng minh hay phải lý giải. Như thế sự khẳng định này do đâu mà có, từ đâu mà ra, lý do và nền tảng khách quan của nó có hay không và như thế nào là điều cần được làm sáng tỏ.

Bởi ý nghĩa hiến pháp phải là sự tập trung trí tuệ của toàn dân. Hiến pháp cần phải có nền tảng lý tính, không phải thuần túy cảm tính hay ý chí. Nói khác nó cần phải có ý nghĩa hoặc giá trị khoa học khách quan để nhằm áp dụng và thực hiện một cách thật sự có kết quả, hiệu quả nhất trong xã hội. Thế nhưng nếu đảng lãnh đạo cả xã hội, tức lãnh đạo cả quốc hội, liệu tính khoa học khách quan của nội dung trên có thật sự ý nghĩa hay không hay nó lại chỉ thuần túy ý chí khẳng định và cảm tính chủ quan nhận thức.

Tất cả những tính cách đều là những điều mang tính cấm kỵ, không được ai đụng đến, kể cả quốc hội, mỗi đại biểu quốc hội, vì nói đến là động chạm tới đảng, tới niềm tin và ý thức khẳng định của đảng, nói tới có thể bị cho là phản động hay chống đảng. Nhưng nếu như vậy thì ý nghĩa và tính cách của nền dân chủ pháp trị là gì ? Bởi dân chủ pháp trị có nghĩa là mọi người, tức mọi người dân, mọi đảng viên, kể cả đảng, đại biểu quốc hội, toàn quốc hội đều nhất thiết phải tuân thủ pháp luật và có quyền buộc mọi người khác phải tuân thủ pháp luật. Nếu như thế thì mọi người đều có quyền phản biện đúng đắn về bất kỳ điều gì mình thấy cần thiết và có ích lợi chung nhất. Bởi chính trị không thể như toán học chỉ biết chấp nhận một tiên đề nào đó đã có, chính trị cũng không thể chỉ là tình cảm hay cảm tính chỉ dựa vào ý chí, sở thích, kinh nghiệm đặc thù, riêng biệt của các cá nhân, mà chính trị tốt đúng đắn, khách quan nhất thiết phải có nền tảng chính là khoa học xã hội.

Tôi chỉ muốn nói đôi điều vậy thôi để tất cả mọi người cùng suy nghĩ về điều 4 hiến pháp Việt Nam hiện nay một cách trung thực, mạnh dạn, thiện chí, thiết thực, cụ thể, kể cả bao quát nhất, cũng như mang ý nghĩa, giá trị, tầm vóc, kết quả cùng triển vọng nhất.

8 nhận xét:

 1. Có nghĩa đảng phải lãnh đạo cả pháp luật. tác giả viết điều này cũng khiến người ta cảm giác, tác giả là người không có kiến thức rồi thế nên dù thế nào thì cũng nên về đèn sách để có thêm kiến thức chó chính mình đã không nên ở đây ăn nói hàm hồ

  Trả lờiXóa
 2. lại là một giọng điệu hoang mang về điều 4 Hiến Pháp. có thể tác giả không đọc rõ điều 4 hiến pháp hoặc tác giả đã sai lệch trong hướng đi,. Đảng cộng sản là lãnh đạo duy nhất, lãnh đạo nhân dân để xây dựng một xã hội chủ nghĩa theo đúng nghĩa bằng chính sách, chủ trương và đường lối đúng đắn, thế nên bao năm nay, đất nước Việt Nam phát triển và ổn định là thế

  Trả lờiXóa
 3. bao nhiêu năm qua , tôi sống ở Việt Nam, cuộc sống người dân được cải thiện, an ninh trật tự được đảm bảo, bản chất là ở việt nam con người đang sống một cuộc sống bình yên nhất, thế nên, tôi thấy nếu người dân Việt Nam hải ngoại nào đang sống và đọc ở trang này thì nên quay về Việt Nam để cảm nhận cuộc sống bây giờ

  Trả lờiXóa
 4. chẳng phải mỗi người dân đều có trách nhiệm đóng góp và sửa đổi hiến pháp đó hay sao? tất cả chỉ là ngụy biện dưới hành động chống phá của bọn phản độngnày mà thôi. thế nên mới nói rằng, tất cả những gì chúng đang nói chỉ là ngụy biện cho hành động phản động của bọn này

  Trả lờiXóa
 5. nhắc đến điều 4 hiến pháp , bản thân tôi nhận ra rằng sự thật là đảng đã lãnh đạo rất thành công đất nước trong những năm qua, không hiểu gần đây dư luận đưa ra bãi bỏ điều 4 làm gì, việc bãi bỏ điều 6 hiến pháp của Liên xô đã đưa ra một lối đi sai, không nhẽ bọn này muốn việt nam tiếp tục mắc sai lầm

  Trả lờiXóa
 6. Đấy đều là sự ngộ nhận , và tưởng mọi người cũng như vậy. Đó là điều đều ngộ nhận sai lầm, bảo thủ hết sức tệ hại từ thói áp đặt tư tưởng cho người khác. thế nên mới nói những người như tác giả rõ ràng đang sai lệch con đường

  Trả lờiXóa
 7. không hiểu tác giả ngộ nhận về điều gì ở bọn phản động và thế lực thù địch mà lại dám ăn nói hàm hố đến thế kia, cơ bản một bên vật chất thì các ông vẫn muốn nhận vật chất để viết những bài vô nghĩa, cuối cùng chỉ nhai đi nhại lại mấy cái gọi là tư tưởng vô học và vô đạo đức

  Trả lờiXóa
 8. Theo điều 4 HP thi ĐCSVN chỉ lành đaọ về hành pháp mà thôi chứ đâu phải cả
  lập pháp và tư pháp. ĐCSVN cần tiếp tục lãnh đạo nhưng lập pháp và tư pháp
  cần phải độc lập, mạnh và có chô đứng riệng. Nếu bỏ Đ4HP bây giờ thì những
  phần tử thù hận, đặt thù cá trên quyền lợi quốc gia, sẽ làm loan đất nước
  như mien nam việt năm trước 1975

  Trả lờiXóa