Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

Cần xây dựng các nền tảng tự do và quyền con người để cho một xã hội dân chủ có thể nở hoa

TTN
Xã hội VN có ung nhọt trong mọi lãnh vực, từ vấn đề phân chia quyền lực (độc tài đảng trị), tới kinh tế, nông nghiệp, giáo dục, y tế, v.v. tất tần tật không một chỗ nào là không có vấn đề cần phải cải sửa. Phong trào dân chủ hiện có ở VN cũng rất đa dạng với sự tham gia của nhiều người, chứ không phải chỉ gồm có một số tổ chức hay cá nhân như Con Đường VN, Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Quốc Quân (ba người cá nhân này chỉ là những người không may bị bắt). Tuy nhiên vì còn mới, phong trào chưa đươc tổ chức rộng khắp trên các mặt trận (nghe tới mặt trận thì . . . ghê quá). Dân chủ không phải chỉ là quyền được nói, nhưng quyền được nói có ảnh hưởng mạnh nhất vì khi tự do ngôn luận được công nhận thì mới có cơ hội cải sửa những chỗ ung nhọt khác.Mặt trận cho tự do ngôn luận hiện nay có sự tham gia đông đảo nhất từ những người cầm bút, đặc biệt là bút. . . điện tử (hay còn gọi là . . . bàn phím).

Nông dân có thể chưa hiểu đa nguyên đa đảng là gì, nhưng dân chủ vẫn mang lại cho nông dân rất nhiều lợi ích, như những chính sách về đất đai, môi trường, nông phẩm, kỹ thuật nông nhiệp, đầu tư, hay tín dụng nông nghiệp nhằm nâng cao đời sống của nông dân. Riêng về đất đai, nhiều bà con nông dân ở Văn Giang, hay Tiên Lãng là các chiến sĩ dân chủ đã sát cánh đấu tranh cùng với các người ở thành thị (xin miễn nêu tên nhé, nhưng chắc ai cũng biết). Đây chính là phong trào đấu tranh đi từ nhân dân. Mặc dù mang tính cục bộ điạ phương nhưng phong trào đã có kết quả lan rộng ngoài điạ phương, như việc Thành Phố HCM quyết định ngưng không thu hồi đất. Tuy nhiên cũng phải công nhận là phong trào cần được tổ chức chặt chẽ và rộng khắp hơn dựa theo góp ý của Văn Vương.

Mặt trận giáo dục đại học thì dường như đã manh nha rồi đó (vì sự an toàn của nhửng người tham gia, xin miễn nêu tên, bạn đọc tự tìm hiểu nhá). Cứ từ từ rồi khoai cũng nhừ.

Mặt trận kinh tế thì đã có sự tham gia của nhiều chuyên gia về kinh tế và cả các người không có chuyên môn . . . như các bloggers. Gần đây lại có thêm sự đóng góp của TS kinh tế Phạm Chí Dũng.

Mặt trận IT thì đã có các chiến sĩ IT vô danh làm việc suốt ngày đêm để chống DOS, gìn giữ an ninh và tạo điều kiện cho quần chúng nhân dân tham gia phong trào.

Nói tóm lại, phong trào dân chủ ở VN đã hiện diện, nhưng chưa được phát triển rộng khắp. Phong trào phải cố gắng phát triển nhiều hơn trong các lãnh vực khác nhau thì mới mau thành công. Các chiến sĩ dân chủ, tùy theo khả năng nên tham gia và xây dựng tham phong trào dân chủ trong lảnh vực chuyên môn của mình. Thí dụ, blogger BS Hồ Hải nên phát động phong trào "nói không với phong bì, " chứ đi sang các lãnh vực khác không thuộc chuyên môn của mình thì e phí tài năng; các GS Nguyển Huệ Chi và Phạm Toàn thì nên lãnh đạo mặt trận dân chủ trong giáo dục, TS Nguyển Xuân Diện thì trấn giữ ở mặt trận bảo tồn văn hoá dân tộc, v.v.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét