Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

Dùng từ ngữ để bịp bợm chính là thủ đoạn lưu manh. Nói toạc móng heo thì nhà nước này có màu sắc lưu manh!

 Diệu Anh

                  

Hiện nay vấn đề nhậy cảm không phải là chính trị hay đa nguyên đa dảng như một số người nêu ra, mà vấn đề "nhậy cảm" là cái "vấn đề" nó sờ sờ ra trước mắt mà các vị lãnh đạo cố tình né tránh, kiêng kỵ, đó là "tư bản". Ta thường nói nền kinh tế của ta là nền kinh tế thì trường (lại thêm cái đuôi định hướng XHCN). Kinh tế thị trường chính là kinh tế Tư bản  Chủ nghĩa Kinh tế thì đã theo Chủ nghĩa Tư bản  thế nhưng thể chế chính trị thì vẫn khư khư Chủ nghĩa Xã hội. Kiêng kỵ từ tư bản nên mới gọi những nhà tư bản là "doanh nhân". Doanh nhân tương tương đương với từ tiếng Anh, tiếng Pháp là entrepreneur, chính là tư bản. Kiêng kỵ từ độc tài thì gọi nó là chuyên chính. Cái tài xaỏ ngữ của CS ít nhiều mang tính lưu manh, bịp bợm thể hiện ở những điểm này. Cả một bộ máy của Đảng và nhà nước chuyên nghiên cứu những thủ đoạn lưu manh, lừa dân. Khỗn nỗi dân ta dã bước sang thế kỷ XXI rồi, thế giới phẳng nhờ internet nên dân vạch trần bộ mặt lừa bịp của Đảng và nhà nước.


Rõ ràng những nhà lãnh đạo đã dùng từ ngữ để lừa bịp dân. Ngay đến các vị đại biểu quốc hội đáng kính cũng bị lừa và cứ ông ổng đòi ta phải theo Chủ nghĩa xã hội  mà không biết một điều sơ đảng của triết học là hạ tầng cơ sở (kinh tế) quyết địn thượng tầng kiến trúc (trong đó có thể chế chính trị). Dùng từ ngữ để bịp bợm chính là thủ đoạn ít nhiều mang tính lưu manh. Nói toạc móng heo thì nhà nước này có máu sắc lưu manh.

Từ ngày mở cửa tiếp xúc với các nước tư bản (trước kia gọi là xét lại) thì rõ ràng là đời sống dễ thở hơn. Ta đã mở cửa, "trải thảm đỏ" đón rước các nhà tư bản đầu tư lại còn run sợ "diễn biến hòa bình", chính cái "diễn biến hoà bình" này là yếu tố tác động xóa bỏ Chủ nghĩa cộng sản ở nước ta. Những người có tài, có kiến thức (trừ người theo ngành triết học và vài môn khoa học xã hôi khác), có tay nghề cao không xin được việc trong các cơ quan nhà nước thì các công ty tư bản nước ngoài mở rộng cửa đón tiếp. Ta theo Chủ nghĩa cộng sản, trước đay giáo dục đó là lý tưởng, nhiều người cố gắng phấn đấu vào Đảng CS thì nay éo cần, cứ đi làm cho tư bản, lương cao còn tốt hơn. Trong các công ty, nhà máy xí nghiệp tư bản không có hiện tượng đấu đá, bè phái, hay lôi nhau ra cạo mà họ đánh giá bằng tay nghề (kién thức) và chất lượng sản phảm, năng suất lao động, mọi thứ quy ra tiền rất sòng phẳng. Cũng cần loại trừ có nhiều cơ sở kinh tế tư bản bốc lột công nhân quá mức lại được nhà nước vô sản tiếp tay, nhưng nhìn chung là làm cho tư bản sướng hơn làm cho CS.

Những ai còn nỏ mồm tuyên truyền cho nhà nước ta định hướng Chủ nghĩa Xã hội theo chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng HCM do Đảng CS lãnh đạo thì hãy mở mắt ra mà trông, vểnh tai ra mà nghe, cứ ngồi trong nghị trường phán lếu phán láo với nhau thì thì người ta chửi cho là ngu cũng không quá đáng đâu. Nay thì dân ngày càng bớt ngu, còn quan thì ngu lâu quá mức rồi. Cụ Trọng còn lú đến bao giờ, chẳng lẽ lú cho đến chết hay sao?

Xin mời cụ ghé thăm các công ty có 100% vốn nước ngoài xem có bóng dáng đảng viên nào của cụ không? Họ tảy chay Đảng của cụ đấy, cụ có bảo họ suy thoái tư tưởng chính trị, đuổi họ về hay lại xun xoe, khum núm mời các ngoài ở lại?

Càn nhiều người hãy lấy thực tế mở mắt cho các quan chức của Đảng và các vị đại biểu quốc hội "đáng kính" để họ xác đinh ta đi theo con đường nào? Nếu đi theo Chủ nghĩa Tư bản thì có thể vứt Đảng vào xó Viện bảo tàng lịch sử được rồi.

Hãy trả tự do do TS Hà Vũ cùng các cháu Uyên, Kha và những người bất đồng chính kiến vì họ nói đúng. Họ mới là những người thông minh thức thời.

Tổng thống Mỹ Obama nói "Thời thế đã thay đổi, chúng ta phải thay đồi" mục đích là đển]ớc Mỹ tiến lên, còn cụ Trọng Lú và những người CS bảo thủ thì "thời thế đã thay đổi nhưng chúng ta phải kiên định những cái cổ hủ, đó là nguyên tắc".

1 nhận xét:

  1. Không ! không phải "màu sắc lưu manh" mà bọn CS và chính quyền hiện tại của chúng đang hiện diện ở nước ta chính là một đám lưu manh có hạng. Bịp bợm và lưu manh là bản chất cố hữu của tất cả các đảng CS và ngụy quyền Cộng sản.

    Trả lờiXóa