Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Thơ “Tàu Khựa”

  
HÀ BẮC


 


Tự điển Việt thêm danh từ “Tàu Khựa” 

Sáng tác bởi anh thư Nguyễn Phương Uyên 

Con cháu Trưng, Triệu hậu thế lưu truyền 

Viết trang sử mới thắm tươi bằng máu! Trước lũ tay sai, lòng càng nung náu 

Càng bền gan, càng can đảm hy sinh 

Dõng dạc nêu gương yêu nước hết mình 

Đuổi “Tàu Khựa” cút, trù cho Đảng “chết”! 

  
Nguyên Kha: “yêu nước không tội gì hết” 

Chống Cộng” vì Đảng bán nước cho Tàu 

Quê hương nửa thế kỷ đã thương đau 

Lại rơi vào xích xiềng quân Hán tộc! 

  
Sử sách ghi giặc đến bằng thuyền mộc 

Chúng bó chân nên ta gọi “Tàu Phù” 

Bụng ỏng mắt húp: đừng tưởng chúng ngu 

Chúng giỏi lừa và có tài bắt chước! 

  
Lại lần nữa chúng mò sang cướp nước 

Việt gian gọi chúng “đồng chí” quan thày 

Phương Uyên, Nguyên Kha gọi bằng “chúng mày” 

Bọn “Tàu Khựa” xâm lược phải “cút”!  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét