Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Cứ nói theo kiểu nói lấy được, cả vú lấp miệng em không sợ dân khinh bỉ, phỉ nhổ sao?

Lê Bình Nam 

Phản hồi bài báo: "Quyền tự do ngôn luận gắn liền với nghĩa vụ công dân" của "hai ngài" Thanh Trúc và Đức Trung trên báo QĐND


                   
                     Thưa ngài Thanh Trúc và Đức Trung.

Chủ nghĩa Mác Lê, chủ nghĩa cộng sản là cái gì, từ đâu đến, ai theo, ai không theo, ai chống đối, ai đòi từ bỏ…dân đen chúng tôi không quan tâm. Vì từ ngày “thành trì xhcn liên xô và Đông Âu sụp đổ thì dân đen chúng tôi biết chắc 100% là chủ nghĩa cộng sản đã chết, đã bị khai tử ngay trên chính quê hương của nó và đã bị cộng đồng Âu Châu (lại cũng chính là quê hương của nó) lên án khai trừ vì thảm họa của nó đã gieo rắc trên đất Âu Châu.Là người Việt Nam bình thường, là dân đen, tôi không phản đối quý ngài, hay bất cứ người nào, nhóm người nào tôn thờ chủ nghĩa Mác Lê. Vì đó là quyền của quý ngài và của bất cứ ai, bất cứ nhóm người nào. Nhưng tôi sẽ phản đối quyết liệt và sẽ chống đối cho đến chết bất cứ ai, bất cứ nhóm người nào trong đó có hai ngài và đảng cs VN của ngài làm tình làm tội, trù dập một cách theo kiểu côn đồ kém văn hóa những người dân Việt không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản và đòi xóa bỏ nó. Vì người dân ở một đất nước văn minh đều có quyền đòi hỏi bất cứ nhà cầm quyền nào trên đất nước họ đang sống làm theo ý định của họ bằng những phát biểu thẳng thắn và lá phiếu công khai.

Tương tự như thế, tư tưởng Hồ Chí Minh là gì, chuyện ấy là chuyện của ai dân đen chúng tôi cũng không cần quan tâm. Vì chính ông Hồ Chí Minh đã nói: Tôi không có tư tưởng gì cả, vì đã có tư tưởng Mác Lê Nin! Như vậy thì dân đen chúng tôi cũng xem như ông Hồ Chí Minh không có tư tưởng gì cả. Quý ngài cố tình đánh bóng thêm râu vẽ ria cho ông Hồ là quyền của quý ngài và đảng của quý ngài. Nhưng người nào đồng tình với ông Hồ Ch1 Minh là ông chẳng có tư tưởng gì thì chẳng phải có tội gì cả.

Còn hai chữ Nhân Dân mà quý ngài dùng hàng ngày, thà quý ngài cứ bảo thẳng thừng với dân đen chúng tôi Nhân Dân chính là đảng Cộng Sản của quý ngài, thì dân đen chúng tôi còn dành cho quý ngài một chút giá trị để tôn trọng tối thiểu. Còn cứ nói mãi theo kiểu nói lấy được, cả vú lấp miệng em của quý ngài thì quý ngài và đảng của quý ngài không những bị dân đen khinh bỉ cực cùng mà, sẽ có một ngày gần đây quý ngài sẽ bị chính nhân dân, những người bị đảng của quý ngài nhà cửa cướp đất đai ruộng vườn, bị đảng quý ngài bịt miệng ăn nói, làm tình làm tội, làm vật thí nghiệm trong mấy chục năm qua sẽ đưa quý ngài và đảng của quý ngài ra trước tòa án công lý.

Trên thế giới hiện nay, ai cũng mong được hoà bình, mọi diễn tiến trong hoà bình đều được cộng đồng nhân loại văn minh hưởng ứng. Chả lẻ dân đen chúng tôi hoan hô “diễn biến chiến tranh”? Sao quý ngài lại trân tráo chống “diễn biến hòa bình”. Bộ quý ngài mất hết khả năng lý luận tối thiểu rồi sao!?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét