Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Đổi tên nước : Vì sao phải đổi?

Nguoimientrung 
          

"Tóm lại,  lực lượng phản cách mạng nhất hiện tại là đảng cọng sản, nó đi ngược lại sự tiến bộ của khoa học, nó đi ngược lại tiến trình dân chủ hóa, nó trì trệ, nó quan liêu nó bảo thủ, nó quyết tâm ít nhất là theo tư tưởng đưa xã hội Việt nam trở về hình thái đời sống bấy đàn chăn dắt."Hoàn cảnh thực tiễn nào để đặt vấn đề đổi tên nước?

Bản chất của chế độ hiện nay là gì?

Vì sao việc tên của một quốc gia, một đất nước lại gắn liền với bản chất của chế độ?

Đảng lãnh đạo: Đảng tên là gì? Đại diện cho ai? Tại sao đảng là lực lượng lãnh đạo duy nhất xã hội?

Vậy vai trò nhà nước đâu? Vậy chính phủ, các cơ quan công quyền của nhà nước không phải là lực lượng lãnh đạo của xã hội?

Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của xã hội do nhân dân bầu ra có vai trò gì?

Thực tế chứng minh lí thuyết mac-le đã lỗi thời, nó không làm rõ được khái niệm tư liệu sản xuất trong thời đại công nghệ thong tin, khi mà các con số ảo có thể thâm nhập vào thực tiễn cuộc sống hằng ngày, và trở nên thiết thực với đời sống xã hội, khi mà chỉ bằng tư duy sang tạo người ta có thể tạo ra được một khối lượng vật chất, của cải đáng kể. Mối quan hệ biện chứng giữa tư liệu sản xuất và lực lượng sản xuất hoàn toàn bị phá vỡ.

 Cái gì thuộc về chân lí- cho đến thời diểm hiện tại- thì phải đúng trong mọi trường hợp- một khi có chỉ dấu phản chứng, thì cân phải tiếp cận mới, phù hợp hơn, khoa học hơn đó thật sự là cách mạng., ngược lại điều đó that sự là tính giáo điều, tính duy ý chí , bảo thủ của lí thuyết mac- le và thật sự đó mới chính là hinh thái phản cách mạng. Từ đó tạo ra sự hoài nghi về tính thực tiễn của lí thuyết mac-le, và đó chính là tiền đề cho các luồng tư tưởng xung đột về đích đến cuối cùng cho các hình thái xã hội mà lí thuyết mac-le vạch sẵn. kết luận lí thuyết mac-le không phải là chân lí, mà thực chất nó là những tư tưởng hợp thời trong một thời điểm nhất định của lích sử. Đó là nguồn cơn của sự rũ bỏ lí thuyết mac-le ngay chính tại xo viết, đó là nguồn cơn đảng cọng sản trung quốc ton vinh chủ thuyết ba đại diện, đó là nguồn cơn mà sinh ra ĐÒI HỎI THỰC TẾ NGAY TẠI QUỐC HỘI NƯỚC VIÊT NAM CẦN PHẢI CÓ CÁI NHÌN KHÁCH QUAN TRỞ LẠI VỚI CÁI TÊN CỦA MỘT ĐẤT NƯỚC.

Khỏi phải nói, xã hội mà lực lương lãnh đạo do dân bầu ra, được trui rèn qua thi cử chính thống , trui rèn đạo đức sống, nhân cách sống, thử thách qua từng trách vụ mà mình đảm nhẬN THÌ XÃ HỘI ĐÓ CÓ CÁI TÊN LÀ XÃ HỘI DÂN CHỦ. Ngược lại nó, cho dù núp bong dưới bất kỳ hình thức nào , vẫn là xã hội có bản chất độc tài. Ở Việt nam, TỒN TẠI HÌNH THỨC ĐẢNG CỬ DÂN BẦU, sắp tới đây nếu câu nói đảng cọng sản là lực lượng duy nhất lãnh đạo xã hội được ghi vào trong hiến pháp quốc gia, thì quả nhiên rằng tính độc tài càng được nâng lên một cấp độ toàn trị.

Thật sự đảng cọng sản và ba triệu đảng viên của họ có quyền tuyên bố vung vít , hoặc làm bất cứ điều gì trong nội bộ của họ bỡi lẽ họ có lí tưởng riêng của họ, nhưng đứng trước vận mệnh của quốc gia và dân tộc mà họ là những thành viên cấu thành phải biết rõ tinh thần thượng tôn pháp luật.

Thử đặt vấn đề, nếu đảng là lực lượng lãnh đạo duy nhất, vậy người dân không theo đảng phái chính trị không thể nằm trong guồng máy lãnh đạo? và như thế họ có quyền thờ ơ vô trách nhiệm với các chủ thể xung quanh bởi lẽ họ không có vai trò gì? Hay là đảng cho rằng người dân chỉ là đàn cừu cho đảng xén long, đàn bò cho đảng vắt sữa và là con vật cho đảng vuốt ve cưng chiều khi thích và đánh đập khi nó hỗn loạn bầy đàn.

Tóm lại,  lực lượng phản cách mạng nhất hiện tại là đảng cọng sản, nó đi ngược lại sự tiến bộ của khoa học, nó đi ngược lại tiến trình dân chủ hóa, nó trì trệ, nó quan liêu nó bảo thủ, nó quyết tâm ít nhất là theo tư tưởng đưa xã hội Việt nam trở về hình thái đời sống bấy đàn chăn dắt.

1 nhận xét:

  1. tác giẩ biết 1 mà ko biết 2. nhìn thấy cây mà không thấy rừng. đổi tên nước? ai được lợi? lại mấy thằng ko có việc gì làm, chém gió lật đổ nhà nước cho vui. tiền sửa đổi các thủ tục hành chính, in lại tiền, làm lại Luật thì ai chi? bố mẹ ta, ông bà ta và cả họ hàng nhà ta phải chi vì đó được lấy từ thuế. Đã nghèo lại càng nghèo hơn.
    Tôi nghĩ bạn nên làm gì có ích hơn là việc rêu rao mấy luận điệu rẻ tiền này

    Trả lờiXóa