Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Trung Quốc Dù Đã Bao Lần Xâm Lược Nhưng Đã Không Thể Làm Nổi Với VN Còn Bây Giờ Thì, Trời Ơi ?!

Sông Hồng
                    
Trước sức mạnh như chẻ tre của quân Nguyên Mông, Vua Nhà Trần triệu tập “hội nghị Diên Hồng” lấy ý kiến về “nên hòa hay nên đánh”, tướng sỹ và các vị bô lão đồng thanh: “nếu bệ hạ muốn hàng hãy chém đầu tôi đi đã”, “sát thát”…-vì biết sức mạnh đoàn kết toàn dân, tôn trọng nhân dân, lấy dân làm gốc, tự tôn dân tộc nên triều đình nhà Trần đã 3 lần lãnh đạo nhân dân đánh thắng quân Nguyên Mông-Đội quân mạnh nhất thế giới thời đó-mà chưa từng nước nào đánh bại


“Sông Đằng một dải dài thê,
sóng hồng cuồn cuộn xuôi về bể Đông,
Những người bất nghĩa tiêu vong,
Nghìn thu chỉ có anh hùng lưu danh”

Ở thời đó, nước ta không phải là một cường quốc. Cũng không phải ở thời Trần không có những kẻ mù quáng bạc nhược đầu hàng làm tay sai cho giặc như Trần ích Tắc. Nhưng ở thời Trần, Vua biết sức mạnh đoàn kết toàn dân, tôn trọng nhân dân, lấy dân làm gốc, tự tôn dân tộc mà không sợ kẻ thù, vì thế mà đại sứ của giặc bị bắt giữ… cả dân tộc đoàn kết tạo lên sức mạnh vô địch đánh thắng kẻ thù khổng lồ.

Còn ngày nay, một khi đảng csVN không đặt quyền lợi nhân dân, quốc gia lên trên hết, mà chỉ biết vì quyền lợi của riêng đảng (thực chất của người trực tiếp cầm quyền chứ không phải của toàn bộ đảng viên), tiếp tục dùng”lý tưởng cộng sản” để lừa dối nhân dân (mà hiện thực của cái CNCS ấy còn lại chỉ là cộng sản trung quốc- kẻ mà đảng csVN dựa lưng) thì việc tàu cộng cả vú lấp miệng em là chuyện đương nhiên (vì nó là chỗ dựa còn lại duy nhất cho đảng cs VN tồn tại).Thực chất, những người cầm đầu đảng cs VN đã đầu hàng trung quốc từ hội nghị “Thành Đô” năm 1989 với “những điều kiện tiên quyết cho việc bình thường hóa” thì việc mất đất ở vùng Biên giới, Việc cho thuê dài hạn hàng triệu ha rừng vùng biên, việc cho trung quốc trúng thầu ở những công trình có vị trí chiến lược,việc không dám lệnh cho hải quân VN tấn công chống trả để giữ Gạc Ma, Coolin…, việc để trung quốc tùy tiện ra vào biển đông khoan dầu, đánh cá, gây sự đâm chìm tàu VN, cắt cáp…coi biển Đông của VN như ao nhà của chúng… rồi đây trung quốc sẽ chiếm hết các đảo của VN ở Biển Đông nếu “đảng và chính phủ” vẫn cứ có cái luận điệu “nước xa không cứu được lửa gần, lạt mềm buộc chặt” theo kiểu: phản đối…, chủ quyền…không thể tranh cãi…?

Tất cả những sự kiện này trả lời cho câu hỏi: tại sao trung quốc đang khinh thường đảng cs VN, và biến cs VN thành một đảng tay sai cho chúng trong việc nô dịch nhân dân VN một cách dễ dàng, biến VN thành một nước chư hầu hay một tỉnh lẻ của trung quốc-điều mà cả 4000 năm trước (khi chưa có cái “chủ nghĩa Mác Lê, chủ nghĩa cộng sản)trung quốc (dù đã bao lần gây chiến xâm lược) nhưng đã không thể làm nổi với VN?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét