Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

"Dân Tộc ta anh hùng" "đất nước ta anh hùng"

Nhân Tâm

                                           

Đảng CSVN độc tài lãnh đạo đất nước, trong Hiến Pháp sửa đổi điều 4 ghi rõ đại ý: "Đảng CSVN là lực lượng "duy nhất" lãnh đạo đất nước!" đã thêm chữ "duy nhất" thì hãy thêm luôn vào chữ "muôn năm" cho nó chắc ăn.  Điều số 4 nầy đã xóa sạch tất cả tính chất dân chủ trong các điều khoản khác của Hiến Pháp. Do vậy ý kiến của người dân luôn đòi hỏi phải xóa bỏ hoàn toàn điều số 4 phản dân chủ nầy.

Điều thứ hai: khẳng định con đường chính trị của VN theo đuổi là một nước VN theo kinh tế thị đường định hướng XHCN. Điểm xuất phát của "Kinh tế thị trường " được ví như tại Huế, đi theo định hướng XHCN thì hướng ra Bắc đến Hà Nội, còn nếu thực sự muốn theo nền kinh tế tư bản tư doanh, thì phải đi theo hướng ngược lại vào Sài Gòn. Hai mục tiêu ở hai hướng khác nhau, trong một câu nói hai ý nghĩa hoàn toàn trái ngược, thì không thể thực hiện được, đó là điều không tưởng.


Chừng nào nhà nước CSVN còn chưa chịu công nhận quyền sở hữu đất đai, quyền tư hữu thiêng liêng của người dân khi tạo hóa sinh ra vốn đã có, thì nhà nước CSVN sẽ không thể đứng vững được. Những người CSVN khôn ngoan nên can đảm nhìn vào sự thật. Nhứt là hãy nhìn các nước bạn bè xung quanh Châu Á mà học hỏi và thay đổi để tồn tại. Kinh tế đang khựng lại và tụt dần không tránh được mất dần các nhà đầu tư và nhân Tài (chất xám) xa lánh hay không về nước sau khi học xong!?  Nên mạnh dạng thay đổi chính trị mà điều 4HP là cản trở cần dẹp bỏ. Chỉ có Đa Đảng mới đánh bại được nạn tham nhủng qua luật pháp (Tam quyền phân lập). Thể chế CS đã không còn chổ đứng ngày nay trong Cộng đồng thế giới với sự Minh bạch và các quyền tự do cơ bản mà không có thì không thể làm ăn với bất cứ ai trên thế gian này. Đừng ảo tưởng rằng VN luôn có luật riêng thì tự tử mà không Ai hay biết??? Có quyền sẵn sàng tước đoạt tài sản của dân không có điểm dừng lại.

Quân đội của một đất nước trước hết phải trung thành với Tổ Quốc bảo vệ dân, các sĩ quan quân đội không được phép theo một đảng phái nào, quân đội của CSVN phải trung thành tuyệt đối với đảng thì chắc chắn sẽ bắn vào dân, khi dân chống đảng độc tài.

Đảng CSVN thường khoe "Dân Tộc ta anh hùng" "đất nước ta anh hùng" nhưng chỉ vì đảng ta quá sức độc tài, dốt nát, ươn, hèn, mạt mà... vẫn cứ đòi cỡi đầu cỡi cổ nhân dân, đang tâm bán nước cho Tàu cộng.  Dân Tộc VN sẽ đứng lên phát huy tính anh hùng loại trừ cái đảng thổ tả bất tài nầy là điều không sớm thì muộn, hãy chờ xem!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét