Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

DO ĐẢNG "TÀI TÌNH SÁNG SUỐT" LÃNH ĐẠO.

Yến Phong 

                        

"Có lẽ dân ta quá lo về tai nạn giao thông nên không lo về TAI NẠN GIÁO DỤC. Mỗi năm tai nạn giao thông làm chết hàng nghìn hoặc hàng vạn người, nhưng tai nạn giáo dục thì có thể làm chết cả một dân tộc đấy."


Cái quan điểm của người mình về giáo dục đến lạ đời. Trước kia thì chọn người là dựa vào thành phần giai cấp và những người có công với cách mạng. Có một thời gian khá dài chỉ chọn con cái thành phần công nông (hoặc những học sinh là đoàn viên) vào các trường mà quan niệm là có giá trị như y, dươc, bách khoa ("nhất y nhì dược tạm được bách khoa, sư phạm bỏ qua, nông lam đá phắt"). Hồi ấy con cái địa chủ và tư sản thì giỏi đến mấy cũng không cho vào đại học, còn con cái công nông và những người có công với cách mạng thì dốt cũng được vào đại học, lại có trường hợp học sinh miền Nam không cần thi cũng "đỗ" đại học, rồi lại còn trường hơp học sinh không phải là đoàn viên đỗ vào các trường Đại học y dược hoặc Bách khoa thì lại chuyển sang trường Đại học sư phạm, có tình trạng học sinh giỏi toán thì chuyển sang học văn hay sử địa vì các khoa này thiếu người, còn thí sinh thi vào các khoa này thì quá kém không thể lấy được. Tình hình đó đã gây "tai nạn" cho nhiều người, người trái ngành nghề với mình thì không thiết học, người học quá kém thì chật vật mãi, được thày nâng bạn giúp vẫn dốt hoàn dốt, học được một thời gian thì nhà trường phải cho về.

Nay thì lại dựa vào TIỀN, điều này thì có ý kiến cho là đúng, có ý kiến cho là sai, tôi không dám bàn. Nhưng nhìn tổng thể như vậy thì vấn đề trồng người "bách niên chi kế mạc như thụ mộc" (vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người- Quản Trọng thời Xuân thu cách đây gần 3 thiên niên kỷ) sẽ ra sao? Còn về cải cách giáo dục thì cứ hết cải tiến lại cải lùi. Trong nhà trường thì nhiều khi người học phải nhai lại nhưng lý thuyết người ta bỏ vào sọt rác từ lâu. Lại có trường hợp hôm trước học cái này và cho là đúng thì hôm sau đã vứt đi vì không còn cách nào lý giải được nữa. Điều này thể hiện rõ nhất là ở những môn xã hội, nhiều khi gây ra tại nạn cho cả thầy và trò. Đó là chưa nói đến chuyện dạy sai và né tránh (hay vứt bỏ) cả sự thật (có sách sử nào còn nhắc đến chiến thắng biên giới Việt-Trung 1979 nữa đâu). Nguyên nhân bao trùm nhất là DO ĐẢNG "TÀI TÌNH SÁNG SUỐT" LÃNH ĐẠO.

Có lẽ dân ta quá lo về tai nạn giao thông nên không lo về TAI NẠN GIÁO DỤC. Mỗi năm tai nạn giao thông làm chết hàng nghìn hoặc hàng vạn người, nhưng tai nạn giáo dục thì có thể làm chết cả một dân tộc đấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét