Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

cộng sản không thể sửa

Nguyễn Xuân Lâm, Nguyên phó giám đốc nông trường Sông Con, Nghệ An                                      

Đảng cộng sản là tổ chức của những kẻ lưu manh chủ trương dựa vào thế lực ngoại bang để thống trị đồng bào của mình. Dựa vào ai, thế lực nào cũng được kể cả Trung cộng, một thế lực xấu, ác nhất, với những hành vi mọi rợ nhất, miễn sao những phần tử lưu manh cộng sản giữ được vị thế thống trị đồng bào của nó.

Một đảng chính trị, mọi đảng chính trị chân chính trong hiện tại phải có chủ trương bão vệ tuyệt đối:

- Chủ quyền lãnh thổ

- Sinh mệnh, an ninh cá nhân của toàn thể đồng bào

- Chủ quyền quốc gia

- Phải bão đãm kế hoạch phát triển kinh tế phù hợp với sự phát triển kinh tế của thế giới. Chính trị đi liền với kinh tế.

- Phải bão đãm phát triển giáo dục để bão đãm sự phát triển con người Việt Nam

Trong tương lai, phải có đường hướng phát triển xã hội:- Phải thực hiện đúng định hướng phát triển kinh tế, giáo dục, xã hội được hoạch định trong hiện tại để phát triển con người, phát triển mọi gia đình Việt Nam trong tương lai theo chiều hướng sống phù hợp với văn hóa, văn minh trong kinh doanh, kinh tế thế giới.

Đảng cộng sản không có gì hết, hiện tại và tương lai ngoại trừ :

- Kế hoạch lừa dối, đàn áp, và thống trị đồng bào của nó

- Kế hoạch tìm chổ dựa chắc chắn hơn để kéo dài chế độ cộng sản mà phong trào cộng sản thế giới đã ném vào thùng rác cách đây 23 năm!

Tất cả những phần tử ngu tối lãnh đạo của đảng cộng sản có chỉ nhắm đến phục vụ cho miếng ăn cho đồng bọn trong hiện tại, kể cả bán nước để có ăn thêm nhiều hơn nữa và để chết!

Hậu quả của hành động hiện nay của đảng cộng sản phải đẩy hơn tám chục triệu người dân Việt Nam đến chổ bùng nổ. Ai cũng thấy rõ những cuộc nổi dậy liên tiếp của nhân dân Việt Nam trên toàn quốc sẽ nổ ra trong thời gian ngắn tới đây. Trong cơn điên loạn vì mất nước, vì đói khổ, những đám đông trùng điệp dân chúng trong cơn thịnh nộ sẽ giết chết hết mọi phần tử cộng sản không cần biết ai là ai.

Những gì xãy ra cho những phần tử cộng sản Nam Dương gốc Tàu 1965 – 1967 là viễn ảnh vận mạng của những phần tử cộng sản gốc Việt theo Tàu cộng sản hiện nay.

Người gieo lúa sẽ gặt được lúa. Kẻ gieo gai độc, cỏ dại phải gặt gai độc, cỏ dại. Ác lai, ác báo cũng do tại lòng dạ độc ác, tội lổi của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét