Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

Diễn Đàn Công Nhân: Chúng ta không chỉ sống cho đời mình mà còn phải sống cho các đời con cháu mai sau

Diễn Đàn Công Nhân

                    

Nhận thức được hậu quả thảm khốc của việc bị Trung cộng cai trị, bằng mọi cách, phải vùng vẩy hết sức mình để ra khỏi ách cai trị của Trung cộng cho bằng được là việc phải làm. Chúng ta không chỉ sống cho đời mình mà còn phải sống cho các đời con cháu mai sau. Cả nước có cùng chung vận mệnh.

Việc Việt Nam được thu nhận vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, với thành tích đàn áp đồng bào của mình, cộng sản Việt Nam không đủ tư cách để tham gia hội đồng này. Phản đối là việc chúng ta phải phản đối do tính công bằng của sự việc. Nhưng chúng ta hãy nên nhìn sự việc ở khía cạnh tích cực của vấn đề.

 " Đồng tiền  bao giờ cũng có hai mặt ". Từ đây, chúng ta cứ lấy tập sách nhân quyền ra đọc, xem những điều khoản nào có ghi trong Tuyên Ngôn Nhân Quyền mà nhà nước VN chưa thực hiện đầy đủ cứ "đúng như thế mà làm", ắc đất nước sẽ được tự do dân chủ.1- Tiếp tục phát các tập sách về nhân quyền rộng rãi cho mọi người. Ân cần giúp đỡ bà con những ai có câu hỏi liên quan

2- Tiếp tục tổ chức các buổi hội thảo về nhân quyền ở nơi nào thuận tiện, công viên, các quán cà phê lộ thiên, quán “cà phê nhà” giúp nhau mở rộng sự hiểu biết

3- Tiếp tục cổ vủ, phổ biến các phong trào sinh hoạt nâng cao văn hóa xã hội bằng bóng bay

4- Mở rộng phong trào nối vòng tay lớn với các chủ đề nóng như để tránh nạn cướp đất, phải làm sao giải quyết được nhu cầu xây dựng của xã hội mà không phải cướp đất của ai.

5- Làm thế nào để tìm được một công việc làm với một công ty nước ngoài. Phải đối phó ra sao với các buổi phỏng vấn. những sinh hoạt có tính hướng nghiệp như sinh viên, công nhân Việt Nam cần phải có điều kiện gì để thu hút đầu tư ngoại quốc, thu hút du khách ngoại quốc; đầu tư ngoại quốc, du khách ngoại quốc là tiền, công việc làm cho người Việt Nam.
Không công việc làm chỉ có chết. Sinh hoạt hướng dẫn chọn nghề; tổ chức các hội hướng dẫn học nghề, người biết truyền đạt kiến thức cho người chưa biết…

6- Thành lập các hội, hiệp hội của những người làm cùng ngành, cùng chuyên môn để tiếp tục phổ biến những tin tức chuyên môn liên quan đến ngành nghề của mình, nâng cao kiến thức chuyên môn; làm sao tổ chức doanh nghiệp nhỏ; làm sao chống nạn bạo hành trong gia đình, trong xã hội; làm sao giảm thiểu hậu quả của nạn côn đồ trong khu xóm; làm sao giảm thiểu hậu quả của nghiện ngập; làm sao chinh phục cảm tình du khách trong liên hệ buôn bán làm ăn với du khách; hay mở rộng phong trào học Anh ngử, thành lập những câu lạc bộ của những người có cùng quan tâm.

7- Tóm lại, tổ chức những việc mà nhà nước không làm được, không muốn làm, thì mình làm để giúp nhau tự nâng cao phẩm chất đời sống của mình, của cộng đồng. Mỗi cộng đồng có thể 5, 10 người, có thể vài trăm, vài ngàn người, vài chục ngàn người hay có thể bao gồm cả bạn bè ở nước ngoài, khắp thế giới, ai có cùng một quan tâm …dùng các trang blogs, webs

8- Có thể tổ chức những sinh hoạt ấy bằng các buổi sinh hoạt vừa gặp măt nhau định kỳ và cả trên online. Hãy giới thiệu và khuyến khích cho thật nhiều bạn trẻ khác tham dự các sinh hoạt online, Internet…đối với các sinh hoạt bổ ích ấy.

9- Tóm lại, các điều khoản của Tuyên Ngôn Nhân Quyền như thế nào, các bạn cứ làm như thế ấy; hãy tổ chức những sinh hoạt có tính cộng đồng, giúp nhau mở rộng hiểu biết, kiến thức, kiến thức chuyên môn. Thủ sẵn trong túi những địa chỉ của các cơ quan quốc tế nhân quyền ở Việt Nam, ở khu vực, và của Liên Hiệp Quốc để dùng ngay khi cần.

Tuổi trẻ thế hệ mới phải khác với thế hệ hôm qua, hướng thượng, hướng thiện, cỡi mở, mở rộng sự liên hệ lẫn nhau ở những quan tâm có lợi cho sinh hoạt xã hội nhằm nâng cao phẩm chất của đời sống trong tinh thần tương kính giữa đồng bào ruột thịt lẫn nhau và cùng giúp nhau mở rộng kiến thức, thăng tiến cá nhân, thăng tiến cộng đồng, mở rộng sinh hoạt cộng đồng.

Các bạn sẽ tìm được những niềm vui và sự tiến bộ thực sự trong mỗi ngày với các sinh hoạt cộng đồng ấy. Ba điều tâm niệm mong các bạn luôn ghi nhớ:

1- Thế giới luôn luôn thay đổi. thay đổi trong từng giờ. Mọi người chúng ta, mọi các nhân cũng phải thay đổi để thích ứng với nhu cầu tiến bộ, phát triển của thế giới.

2- Cá nhân chỉ có thể tiến bộ qua hai con đường: 1/ Giáo dục học đường 2/ Các sinh hoạt cộng đồng do chính mình xây dựng nên và tập họp bạn bè gần xa có cùng quan tâm.

3- Các thế hệ Việt Nam trước không thể làm được việc này vì phương tiện thông tin không có, hoặc có nhưng quá giới hạn; hơn nữa hoàn cảnh đất nước chiến tranh.

Ngày nay, các bạn tuy không làm gì nhưng các bạn có Internet, phương tiện thông tin vạn năng. Hãy xử dụng những công dụng tuyệt vời của nó để thu thập thông tin, kiến thức cần thiết cho các mục tiêu mình cần.hãy dùng nó để tổ chức các sinh hoạt có lợi ích cho mình, cho cộng đồng. Internet không chỉ để viết thư, đọc báo, hay chỉ để làm thơ, viết blog tâm sự với chính mình hay chỉ để nói lên thị hiếu của mình rồi thôi. Hãy xữ dụng hết những lợi ích của computer, Internet.

Chúng ta nhất định thành công.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét