Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

Chỉ sự thật và lòng can đảm mới cứu sống được người Việt Nam

Đồ Nghệ                                    
                       

                                      


Nói gần, nói xa không qua nói thật.

Người Việt Nam mọi sắc tộc đang bị Trung cộng cai trị. Nhà nước cộng sản hiện nay chỉ là công cụ Trung cộng dùng cai trị Việt Nam.

Kinh tế, văn hóa, giáo dục, tinh thần đoàn kết quốc gia đã bị Trung cộng phá tan nát. Giáo hội của mọi tôn giáo đang bị chúng tấn công, tiêu diệt như chúng đã làm ở nước Tàu cách đây 47 năm và chúng tiếp tục làm như thế cho đến hiện nay.

Dân Tàu cộng sản đã di dân, đang tiếp tục di dân vào Việt Nam ngày càng nhiều, càng đông đảo hơn. Chính sách Trung cộng đồng hóa người Việt Nam, Trung cộng xiết chặt sự cai trị lên người Việt Nam đang tiếp tục càng lúc càng khắc nghiệt. Án tử hình của Trung cộng đã bắt đầu áp dụng lên đảng viên cộng sản.Trung cộng đang cai trị, đang tiêu diệt mọi sự kháng cự của người Việt Nam, Trung cộng đang sát hại, trừng trị đảng viên cộng sản. Còn tiếp tục làm việc cho bộ máy cai trị Việt Nam của Trung cộng để cho nó giết mình, tù đày người yêu nước của Việt Nam, đàn áp đồng bào của mình, đảng viên cộng sản là những kẻ ngu nhất trên đời!

Đảng viên cộng sản, đồng bào Việt Nam, tất cả hãy mau thoát khỏi gọng kềm cai trị của tên xâm lăng Trung cộng đang càng lúc càng xiết chặt lên mọi người Việt Nam.

Đừng tiếp tục sống mê muội như từ bấy lâu nay. Nước Việt Nam đã bị những tên cầm đầu cộng sản bán đứng từ năm 1990, hai mươi ba năm rồi, không phải chỉ mới đây. Người Việt Nam hãy kêu gọi nhau, chung sức, chung lòng chống lại sự cai trị của Trung cộng bằng mọi cách, hoặc tất cả, nhân dân và đảng viên cộng sản sẽ chết vì Trung cộng.

Bộ máy cai trị Việt Nam hiện nay, tức nhà nước cộng sản, đã trở thành công cụ cai trị Việt Nam của Trung cộng. Nó sẽ thanh trừng, loại bỏ những thành phần không có lợi cho Trung cộng và thay thế người nó huấn luyện vào những vị trí ấy để biến bộ máy nhà nước cộng sản hiện nay thành bộ máy hoàn toàn là người của Trung cộng, tất nhiên là người bản xứ do nó huấn luyện.

Còn tiếp tục làm việc cho bộ máy cai trị mình, đảng viên cộng sản đừng nói gì đến yêu nước, cách mạng…vì tất cả đều đang cùng nhau xiết chặt sợi thòng lọng Trung cộng đang quàng lên cổ của mình, của gia đình, thân nhân dòng tộc, và đồng bào của mình.

Dù ở trong nước hay có tản lạc khắp thế giới, không người Việt Nam nào sống mà không cần có đồng bào của mình. Để cho Trung cộng cai trị mình, đảng viên cộng sản đang có hành động ngu xuẫn nhất trên đời!

Dân tộc Việt Nam sẽ bị chúng làm cho diệt vong bằng những cái chết dưới mọi hình thức, hoặc phải bỏ xứ ra đi nếu trốn thoát được khỏi Việt Nam và may mắn còn sống sót sau cuộc vượt thoát ấy.

Mọi người Việt Nam, mọi đảng viên cộng sản hãy nhìn vào sự thật, đừng nói chuyện viễn vông. Đừng nói những điều xảo trá, đừng nói những suy tưởng không có thật nữa.

Cái chết do Trung cộng mang đến đang bao trùm Việt Nam, mọi người Việt Nam, mọi đảng viên và gia đình, dòng họ của mọi đảng viên cộng sản.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét