Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

CỘNG SẢN KHÔNG PHẢI LÀ QUỐC GIA

Dân Oan            


                  

Mặc dù một số trí thức Việt nam tên tuổi đã từ bỏ đãng CSVN vì nhân ra rằng không ch s mâu thuẫn giưã lời nói và tay làm , giưã lý thuyết và hành động mà còn s mâu thuẩn mất còn giữa chủ nghĩa Quốc gia và CN Cộng sản . Nhiều chục năm đã trôi qua đã phát hiện ra nhiều sự thật từng che đậy , thế nhưng cho đến nay nhiều bà con vì lý do thầm kín nào đó vẫn chưa nhận ra đuợc rằng :”CỘNG SẢN KHÔNG HỀ LÀ QUỐC GIA ”


Hiện tuợng “mắc luới Cách mạng” này đáng cho ta đi thử đi tìm nguồn cội cuả vấn đề . Còn nhớ, lời hô hào năm 1919 cổ động và hổ trợ cho các phong trào ni dậy tại các nuớc thuộc điạ bi Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản do Lenin chủ xuớng không gây một chút hấp dẫn, không một chút quan tâm nào đối với những các trí thức Á châu ái quốc đuơng thời như LS Gandhi, Nerhu…cuả Ấn độ, như BS Tôn Dật Tiên, Tuởng Giới Thạch, Luơng Khải Siêu… cuả Trung Quốc, Khuyển Dưỡng Nghị (Inukai Tsuyoshi) cuả Nhật, Lý Thưà Vảng cuả Hàn quốc, như cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Chu Trinh…, nguời lúc đó đã công bố một nhận xét thật chính xác về Cộng sản rằng: “Cưú dân cứu nuớc mà phải vào Đãng để đi giết nguời thì quả là quá ác độc!”

Nếu lời kêu gọi các nuớc thuộc điạ “nổi dậy” Đệ Tam Cộng sản Quốc tế cuả Lenin không có hiệu quả nào đối với hàng ngũ trí thức ái quốc Á châu thì nguợc lại nó lại có tác dụng mạnh mẻ lên nguời thanh niên Việt nam Nguyễn Tất Thành,với tầm vóc học lực tiểu học, sống chật vật bằng nghề phụ bếp, bán bánh rong, và làm nghề làm hình sau này. ( Khác với những gì mà Bác và Đãng tùng tuyên truyền).Chng phải khó khăn lắm để nhận ra rằng , sự thiếu vắng một trình độ hiễu biết về văn hoá kinh điển và tổng quát đã khiến ông Hồ Chi Minh không thể nào nhận ra đuợc ch mâu thuẫn giữa Chủ nghiã Cộng Sản va Chủ nghiã Quốc gia như những trí thức Á châu có tầm vóc khác . Chính vì không nhận ra đuợc sự trái nguợc này , ông đã từng bình thản lập lại như két lời cuả các lãnh tụ CS khi viết trên báo Thanh niên năm 1926 tại Quảng châu rằng : “ Không có quốc gia, chẵng có biên giới.” đã ngạo mạn trong thư tại đền cuả Hưng Đạo Vuơng Trần Quốc Tuấn rằng, “Bác đưa một nuớc qua nô lệ”,” Tôi dẫn năm châu tới Đại đồng” 

Quay nhìn quá khú , sử liêu thế giới cho thây, giưã lúc các nuớc thuộc điạ Á châu khác giành lại độc lập không đổ một giọt máu nào thì hai cuộc chiến tranh chống Pháp chống Mỹ mà thực chất là cho Chủ nghiã Cộng sãn ảo tuởng cuả ông Hồ hoàn toàn là mù quáng và vô nghiã. Mặt khác ở một góc độ phổ biến hơn, cũng có thể thấy sư đam mê quyền lực (1 )đã dẫn ông Hồ và Đãng CSVN chụp ngay cơ hội “giải phóng ” biến hay điều kiện hoá nhiều thế hê cha anh từ “giải phóng quớc gia” thành “Cách mạng vô sản toàn cầu “(2)cho đến nay mà không hê hay biết hoặc biết nhưng đã bị trói tay . Những thao diễn đầy mưu mẹo cuả ông ta cũng không dể qua mắt các sử gia tinh tế tây phuơng như William Duiker,với nhận xét như sau: ” Suốt gần nưả thế kỷ trong nghề “làm Cách mạng”, ông Hồ luôn chọn dùng biệt danh mới để ngụy trang tung tích thật cuả mình đối với các chính quyền thù địch. Sau khi thành chủ tịch Việt nam Dân chủ Cộng hoà năm 1945 (duới biệt danh Hồ Chí Minh ), rõ ràng ông ta say sưa che đậy cái thân thế “làm nghề Cách mạng” cuả mình cã ngay với nhân dân cuả ông “.(3) hay là : ” …ông ta là một kẻ cơ hội và đạo đức giả. Thật là một công việc nãn chí và vô ơn cho nguời viết sử phải xuyên qua cái mặt nạ để tìm ra con nguời thật cuả ông ta.(4)

Bên cạnh nhận định cuả sử gia W. Duiker , những tư liệu khác như :

-Tư điển Wikipedia khẵng định :”Chủ nghiả Cộng sãn không thích hợp với sự tồn tại cuả quốc gia , do đó tổ quốc sẽ tiêu hủy truớc khi chủ nghiã cộng sãn (xuất hiện) .” World communism is incompatible with the existence of nation-states, so …there will be an abolition of the state preceeding world communism. (Wikipedia)

- Giáo sư Michael Lind, Đại Học San Francisco đưa ra một nhận xét tinh tế hơn : ” Giống như Kim Nhật Thành cua Bắc Hàn , như Pol Pot cuả Cambodia , Hồ Chí Minh không hề thấy đuợc sư mâu thuẩn giưã chủ nghĩa quốc gia và chủ nghiã vô sản quốc tế.” ( “Like North Korea’s Kim Il Sung and Cambodia ‘s Pol Pot, Ho Chi Minh saw no contradiction between Vietnamese nationalism and ” proletarian internationalism”(page 243,VIET NAM, The Necessary War, Michael Lind A. )

Khám phá quan trọng cuả TS Hà Sĩ Phu :” Chính ông Hồ đã lợi dụng lòng yêu cuả nhân dân trong hai nuớc cuộc chiến đó để đem CN Cộng sản vào Việt nam.” Sự thật này khiến cho Đãng và Nhà nuớc cho đến nay tránh né , không dám lên tiếng phản biện hay đính chính. Biến cố cuả hàng loạt trí thức nổi tiếng truớc kia từng âm thầm bỏ Đãng như LS Nguyễn Hữu Thọ , BS Duơng Quỳnh Hoa, Nguyễn Hộ, TS Võ Nhân Trí, KS Truơng Như Tãng, TS Nguyễn Thanh Giang, TT Trần Độ, ĐT Phạm Quế Duơng… cũng như hiện nay với Đại tá Phạm Đình Trọng , Đ/T Phạm Quế Duơng,Tỉnh uỷ Huynh Nhật Hải, Huỳnh Nhật Tấn, Nữ nghê sĩ Kim Chi. Hin nay lời lên tiếng “Bỏ Đảng” cuả Lê Hiếu Đằng, TS Phạm Chí Dũng BS Nguyễn Đắc Diên là những cú sét long trời lở đất.

Nó mở đuờng cho tất cã nhất là hàng ngũ “lão thành cách mạng ” rà soát lại tâm tư cuả mình và mở rộng lòng ra để sẵn sàng đón nhận luồng nhân định sáng suốt duới đây cuả hai cưụ tỉnh ủy Lâm Đồng : Huỳnh Nhật Tấn: ”Tôi có lỗi với dân tộc. Chính cái hăng hái, nhiệt huyết của tôi đã góp phần dựng nên chế độ độc tài hiện nay, đã vô tình đem lại sự đau khổ hiện nay. Và nếu xét về những căn bản để bảo đảm tự do cho nhân dân và độc lập cho dân tộc thì tôi cũng đã vô tình góp công sức đưa những người mang danh là “cách mạng” nhưng thực chất là vì quyền lực tới phá bỏ một chế độ đã được xây dựng trên những căn bản về tự do, dân chủ và nhân bản tại miền Nam Việt Nam.” Huỳnh Nhật Hải: “Bây giờ nhìn lại, con đường chúng tôi đã đi trước 1975 là một con đường sai lầm. Sự nhiệt huyết lúc đó của chúng tôi đã đem lại bất hạnh hơn là hạnh phúc cho dân tộc.”

Việc làm khẩn cấp hôm may là quí vị bậc cha anh như “lảo thành cách mạng” sớm ra tay dứt khoát cưú giúp cho các thế hệ đang lớn tránh đuợc lầm lẫn do luà đảo mà thời trai trẻ mình đã không ngờ và vô tình phạm phải . Nếu không vì một lý cớ thầm kín nào khác , việc đồng hoá phục vụ cho CN quốc tế cộng sãn với Tổ Quốc, Đất nuớc là khiên cuỡng, hoàn toàn không thuyết phục và đó là một sai lầm , một điều sĩ nhục cho những ai yêu nuớc từng lên đuờng chinh chiến.

Để giữ vững lòng yêu nuớc trong sáng đó đúng với luơng tâm,đúng với sự thật , đúng như uớc nguyện cuả mình và với con cháu cuả mình , điều cần thiết hiện nay là qúi vị đãng viên cộng sãn nên cùng nhau làm một buổi lể công khai chia tay Đãng Cộng sản Việt Nam.
——————–
(1)B/S Phạm Hồng Sơn phỏng vấn hai anh em tỉnh ủy Lâm Đồng, 2011. Pro-Contra blog (Phạm Thi Hoài)

(2) Theo Hồi Ký Trần Đô : Cách mạng có nghiã là Cộng sãn.Làm cách mạng là làm cộng sản .

(3).During a revolutionary career that lasted nearly half a century, he adopted a number pseudonyms designed to disguise his movements and his real identity from hostile authorities.
After becoming president of Democratic Republic of Vietnam in the fall of 1945( under new pseudonym of Ho Chi Minh), he took an obvious delight in covering up his background as a career revolutionary,even from his own people. (W. Duiker Foreword of HCM: A biography P. Brocheux) .

(4)… he was an opportunist and a hypocrite. Among those who doubted his ideological conviction were no less than his fellow revolutionaries Joseph Stalin and Mao Zedong. It is the daunting and often thankless task of the biographer to penetrate the mask and find the real man. (W. Duiker Foreword of HCM: A biography P. Brocheux ) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét