Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Đến lúc bỏ đảng cộng sản chưa?

Nam Quốc Sơn Hà


                           NGƯỜI CỘNG SẢN PHẢI HỌC CHO THUỘC BỔN PHẬN CÔNG DÂN VÀ THỰC HÀNH BỔN PHẬN CÔNG DÂN ĐẦY ĐỦ hoặc PHẢI TRẢ MỘT GIÁ XỨNG ĐÁNG 

Tôn kính tiền nhân. Luôn luôn ghi nhớ công ơn của những bậc khai quốc công thần là bổn phận thiêng liêng của mỗi một người Việt Nam dù đang sống trong nước hay đang lưu lạc bất cứ nơi nào trên thế giới.

Đối với người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống khắp nơi trên giới, ngoại trừ những phần tử cộng sản được chế độ cộng sản ưu đãi, cho phép xuất ngoại để thực hiện các công việc nằm vùng, phá hoại của cộng sản ở hải ngoại:

1- TINH THẦN DÂN TỘC

2- TÌNH DÂN TỘC

3- NGHĨA ĐỒNG BÀO

4- CHỦ QUYỀN QUÔC GIA

5- BÃO VỆ SỰ TOÀN VẸN LÃNH THỔ CỦA QUỐC GIA

6- BÃO VỆ SỰ AN NGUY CỦA ĐỒNG BÀO, HẠNH PHÚC, SỰ SỐNG, SỰ PHÁT TRIỂN của ĐỒNG BÀO

Tất cả những điều trên đây luôn luôn là bổn phận thiêng liêng và là những mối quan tâm hàng đầu mà mọi người Việt Nam đều hiểu rõ và luôn luôn ghi nhớ trong lòng mình, trong hành động đối với đồng bào và quê cha đất tổ của mình.

Bất cứ chính phủ nào của Việt Nam cũng đều phải luôn luôn làm cho cuộc sống của đồng bào Việt Nam trong nước được tốt hơn chứ không thể nào làm cho cuộc sống của đồng bào xấu hơn vì bất cứ lý do gì.

Là người Việt Nam, tuyệt đối không ai có quyền bán nước. Từ xưa đến nay, hành động bán nước của bất cứ cá nhân nào đối với luật pháp của nước Việt Nam đều là tội phản quốc. Phản quốc là tội tử hình, không ân giảm. Nhờ thế nước Việt Nam, người Việt Nam mới tồn tại đến ngày nay sau hơn bốn ngàn năm lập quốc của tổ tiên.


Toàn dân Việt Nam là người chủ tuyệt đối của lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của Việt Nam. Người cộng sản tuyệt đối không thể nhân danh bất cứ ai, bất cứ lý do gì để bán nước, đàn áp đồng bào Việt Nam. Bán nước cho kẻ xâm lăng, quay lại đàn áp đồng bào của mình, người cộng sản đang phạm tội phản quốc!

Nhiệm vụ tối thượng của mọi chính quyền Việt Nam trong mọi thời đại:

1- Bão vệ đồng bào

2- Bão vệ sự toàn vẹn lãnh thổ

3- Bão vệ chủ quyền của quốc gia Việt Nam

4- Bão vệ tính mạng, tài sản, quyền tự do cá nhân của
mọi đồng bào Việt Nam

5- Giữ gìn an ninh, trật tự xã hội.

6- Phát triển con người, xã hội, và đất nước Việt Nam

7- Thăng tiến phúc lợi, giáo dục, của đồng bào Việt Nam mọi cá nhân. Củng cố tinh thần đạo nghĩa truyền thống của con người, xã hội Việt Nam

8- Hướng dẫn sự phát triển con người, xã hội Việt Nam theo với sự phát triển chung của thế giới

Nhận thức cho được những nhiệm vụ thiêng liêng và những sư việc trên đây là nhận thức căn bản của bản thân một công dân. Người cộng sản phải hiểu như thế và phải nhận thức về nhiệm vụ bản thân mình đối với quốc gia, dân tộc, đồng bào là như thế .

Hiện nay, khát vọng TỰ DO – DÂN CHỦ – NHÂN QUYỀN – SỰ PHÁT TRIỂN (của con người Việt Nam mọi sắc tộc trên đất nước Việt Nam, và sự phát triển của đất nước Việt Nam nói chung) là khát vọng lớn nhất, chính đáng nhất của mọi người, của đồng bào, của dân tộc Việt Nam nói chung, người cộng sản có nhiệm vụ phải thi hành và làm thỏa mãn những KHÁT VỌNG VÔ CÙNG CHÍNH ĐÁNG ấy của toàn thể đồng bào Việt Nam. Lý do:

1- Bất cứ con người cộng sản nào cũng là một người Việt Nam

2- Mối người cộng sản cũng phải hiểu rõ nhiệm vụ của mình đối với đồng bào, với dân tộc của mình nếu người cộng sản không là những kẻ ngoại lai, hoặc là tay chân của quân xâm lược, bất cứ thế lực xâm lược nào.

3- Hơn nữa, mỗi người cộng sản đang được nuôi dưỡng
bằng tiền lương do từng người, từng gia đình Việt Nam đóng góp, nhiệm vụ của người cộng sản vì thế phải nặng nề hơn.

Bão vệ đồng bào, bão vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, phục vụ xã hội, chăm sóc cho đời sống của đồng bào ngày một tốt hơn là nhiệm vụ của mỗi người đang làm việc trong bộ máy công quyền điều hành quốc gia mọi thể chế, mọi chính phủ.

Làm tròn bổn phận mà mình được trả lương chẵng những là nghĩa vụ mà còn là MÓN NỢ LỚN của người đảng viên cộng sản đối với toàn dân.

Không làm tròn nhiệm vụ được trả lương, con người cộng sản, chế độ cộng sản phải bị thải hồi.

Hành động bán nước, phản nghịch lại quốc gia, dân tộc, chế độ cộng sản nhất định phải bị dẹp tan vì nó là công cụ của kẻ xâm lăng.

Những con người cộng sản đã có hành động bán nước, phản dân, hại đồng bào cả nước nhất định phải bị trừng trị theo đúng luật pháp truyền thống của quốc gia Việt Nam, một quốc gia đã có bề dày lập quốc hơn bốn ngàn năm.

Những ai đã nhận ra bản chất lạc hậu, vô cùng xấu xa, tai hại, vô dân tộc, vô tổ quốc, vô tôn giáo của chế độ cộng sản và đã từ bỏ nó đều là xứng đáng những công dân Việt Nam chân chính.

Những ai đã nhận thức được sự xấu xa của chế độ cộng sản nhưng còn do dự hãy dứt khoát từ bỏ nó ngay. Sớm một ngày là tốt cho mình, cho gia đình của mình một ngày.

Những ai còn tiếp tục đeo đẳng chế độ cộng sản tiếp tục con đường bán nước cho giặc Trung cộng xâm lăng để trục lợi và gây hại cho cả dân tộc gồm hơn tám mươi lăm triệu người Việt Nam…tất cả đều là giặc, đều là kẻ nội thù mà toàn dân cần phải loại bỏ, quét sạch khỏi lãnh thổ của nước Việt Nam. Những phần tử bán nước đừng hỏi nhân dân Việt Nam quét sạch những kẻ nội thù bằng cách nào mà hãy nhìn lại thực tế, hãy vận dụng sự khôn ngoan bản thân để trả lời câu hỏi này.

Ai là những người đang tiếp tục tranh đấu, chiến đấu để dân tộc Việt Nam và quốc gia Việt Nam thoát ra khỏi sự cai trị tàn ác, thâm độc của Trung cộng và chế độ cộng sản xấu xa, tồi tàn…đều xứng đáng là những công dân gương mẫu của nước Việt Nam. Đồng bào Việt Nam toàn quốc. đồng bào Việt Nam trên toàn thế giới, và cộng đồng thế giới đang hết lòng, hết sức ủng hộ, giúp đỡ những người yêu nước như vậy bằng mọi phương tiện… tinh thần lẫn vật chất.

Ai là những người vì bão vệ đất nước chống lại giặc xâm lăng Trung cộng, chống lại chế độ cộng sản mất nhân tính, bán nước…mà bị tù đày vì tổ chức cộng sản bán nước, người Việt Nam trong nước, người Việt Nam trên khắp thế giới và cộng đồng quốc tế, các quốc gia dân chủ trên khắp thế giới, đang tích cực nổ lực cứu giúp họ. Những áp lực ngoại giao, chính trị, kinh tế… sẽ tiếp tục càng lúc càng đè nặng lên bộ máy cai trị của cộng sản cho đến khi:

1- Chế độ cộng sản phải trả tự do cho tất cả mọi người yêu nước Việt Nam đang bị chế độ tù đày và phải tự động thay đổi thể chế chính trị của Việt Nam có sự giám sát và hổ trợ của Cơ Quan Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế.

2- Hoặc chế độ cộng sản lạc hậu, phi nhân tính, hết sức xấu xa, tồi tàn này phải bị toàn dân Việt Nam cương quyết xóa bỏ hoàn toàn khỏi mọi sinh hoạt chính trị, xã hội của quốc gia Việt Nam.

3- Những tù nhân chính trị, những người bất đồng chính kiến, những người lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, những người hoạt động vì Dân Chủ – Nhân Quyền, đồng bào các tôn giáo, tất cả những ai bị cộng sản tù đày vì xử dụng các quyền tự do công dân ấn định tại bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đều là những công dân Việt Nam xứng đáng; chẳng những xứng đáng mà tất cả họ là những công dân ưu tú của dân tộc và đất nước Việt Nam. Họ là những người Việt Nam ái quốc thực sự, xứng đáng được cả dân tộc tôn vinh.

4- Những người Việt Nam ái quốc như vậy phải có những vị trí xứng đáng với năng lực và sự hy sinh cao cả, vô bờ bến của họ trong một chính quyền Tự Do – Dân Chủ của một nước Việt Nam Mới hoàn toàn không công sản ngay khi chế độ cộng sản bán nước, hại dân này bị xóa bỏ.

Ngày 11, tháng 12, 2013

Nam Quốc Sơn Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét