Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Thư gửi Ban chấp hành TW Hội cựu chiến binh


(Về việc nguyên công an quản giáo trại giam làm chi hội trưởng CCB)

                                                   
                                      

Kính gửi Ban Chấp hành TW Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Tôi, Nguyễn Tường Thụy, sinh hoạt tại chi hội 56 thuộc Hội Cựu chiến binh xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội.

Tôi vào Hội cựu chiến bình từ thời bắt đầu vận động thành lập hội.

Tôi viết thư này có mấy ý kiến với BCH về công tác tổ chức:

Ngày 7/12/2012, tôi gửi đơn đến Ban chấp hành Hội cựu chiến binh các cấp, trước hết gửi cho cấp xã và cấp huyện.

Nội dung phản ánh về việc bà Phùng Thị Phấn, trước khi nghỉ hưu công tác trong ngành công an, cụ thể là làm cán bộ trại giam và không có thời kỳ nào công tác thuộc 9 đối tượng xét kết nạp theo điều lệ 2007 của Hội.

Sau khi kết nạp, bà Phấn nhanh chóng được đưa lên làm chi hội trưởng chi hội tôi sinh hoạt.

Sau khi tôi phản ánh, cán bộ của Hội xã đều thừa nhận phản ánh của tôi là đúng, thừa nhận bà Phấn không phải là đối tượng kết nạp của Hội. Tuy vậy, họ chỉ nói là đã kết nạp rồi thì thôi, bây giờ đưa ra khỏi Hội sao được.Tôi bảo thế thì các anh cứ cho ý kiến bằng văn bản.

Nhưng một thời gian dài sau đó, tôi không nhận được sự trả lời.

Sau đó, tôi nhận được công văn đề ngày 15/8/2013 của Hội CCB xã Thanh Liệt trả lời rằng, căn cứ vào hướng dẫn thi hành điều lệ Hội thì bà Phấn vẫn là Hội viên.

Tôi được đưa cho xem bài phô tô “Một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Hội CCB VN” in trên TTCCB tháng 6/2013″ (không có trang cuối nên không biết ai ký). Qua đó được biết bản hướng dẫn này được thông qua tại Hội nghị lần thứ 2 BCHTW Hội (khóa V) ngày 27/3/2013, tức là gần 4 tháng sau khi tôi có đơn phản ánh. Theo đó, có đoạn:

“Nhưng người được kết nạp vào Hội trong thời kỳ thực hiện qui định của Điều lệ Hội lâm thời dù không nằm trong các đối tượng nêu trên vẫn là Hội viên của Hội, nếu họ không xin ra khỏi Hội.”

Nếu văn bản hướng dẫn này là có thực, tôi có ý kiến sau:

-Điều lệ hiện nay là Điều lệ Hội CCB được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV Hội CBBVN thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2007, chứ không có “điều lệ lâm thời”

- Mọi sự hướng dẫn là để làm rõ những gì chưa cụ thể chứ không được trái với điều lệ Hội. Vì vậy, nếu qui định những ai đã “trót” kết nạp rồi thì cứ để nguyên là trái với điều lệ Hội. Nếu cứ trót thì để, chẳng lẽ Hội CBB chấp nhận cả sinh viên, nông dân, công nhân, nhà buôn, doanh nhân… (thuần túy) vào Hội hay sao?

- Mặt khác, bà Phấn được kết nạp sau khi có điều lệ Hội 2007 nên BCH Hội địa phương không thể vận dụng bản Hướng dẫn nói trên.

- Bất kỳ ai cũng hiểu, công an không phải là cựu chiến binh. Vì vậy để các thành phần khác vào Hội sẽ làm cho Hội thành một tổ chức bát nháo. Người hội viên không thấy vinh dự, tự hào khi đứng trong hàng ngũ của Hội. Về phần tôi, tôi không thể sinh hoạt ở một chi hội mà chi hội trưởng là công an quản giáo trại giam.

Đây là một trong những lý do khiến tôi sẽ tuyên bố ra khỏi hội ngay ngày hôm nay, 10/12/2013.

Trước khi ra khỏi Hội, tôi có mấy góp ý cho BCH để công tác tổ chức của Hội được chặt chẽ hơn.

Về phần tôi, tuy không còn là Hội viên nhưng vẫn là một cựu chiến binh, tôi sẽ tiếp tục đấu tranh theo tinh thần của một người lính vì Đất nước, vì Dân tộc.

Ngày 10/12/2013

Nguyễn Tường Thụy

http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/2013/12/11/thu-ngo-gui-ban-chap-hanh-tw-hoi-cuu-chien-binh/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét