Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

CỘNG SẢN KHÔNG PHẢI LÀ QUỐC GIA, DÂN TỘC

Sơn Nguyên

           

Cũng như từ “Nhân Dân”, Đãng và nhà nuớc độc tài công sảncó nguồn gốc quốc tế từng tha hồ độc quyền chiếm đoạt nó làm cuả mình. Chẵn hạn báo co Đảng thì lại đội lối là báo Nhân dân, Quân đội, lưc luợng bán quân sự cuả Đãng (mới công khại hoá trên Hiến Pháp) thì mệnh danh là QĐ Nhân Dân , Công An Nhân Dân. Chẵn nuớc dân chủ nào trên thế giới thêm vào đó cái đuôi Nhân dân như mấy nuớc Cộng sản.


Cũng như thế, Đãng và nhà nuớc, và phần lớn đảng viên cuả nó đều đồng hoà Cộng sản hay Cách mạng vào từ Đất nuớc, Quê Huơng, dân tộc… Nhân ngày Tết, rảnh rổi, thử “rà soát: lại xem sao ?

Khi Lenin đưa cuộc cách mang dân tộc thành cách mạng vô sản quốc tế bằng Quốc tế ba ( còn gọi là Comintern) năm 1917, Hoa kỳ đã thấy truớc nguy cơ cuả một cuộc chiến tranh khác xuất hiện trong tuơng lai. Do đó, trong Hội nghị Hoà bình tai Paris, năm 1919 kêu gọi các nuớc Tây phuơng từ bỏ chế độ thuộc điạ và trả “Quyền tư quyết cho nhân dân các nuớc đó.
Quốc tế Ba do Leninsáng chế, hô hào và vận động, thưc chất cuả nó như tư điển Wikipedia khẵng định :” Chủ nghiả Cộng sãn không thích hợp với sự tồn tại cuả quốc gia, do đó tổ quốc sẽ tiêu hủy truớc khi chủ nghiã cộng sãn (xuất hiện) .” World communism is incompatible with the existence of nation-states, so … there will be an abolition of the state preceeding world communism. (Wikipedia)
- Giáo sư Michael Lind, Đại Học San Francisco cũng đưa ra một nhận xét cu thể hơn : ” Giống như Kim Nhật Thành cua Bắc Hàn, như Pol Pot cuả Cambodia, Hồ Chí Minh không hề thấy đuợc sự mâu thuẩn giưã chủ nghiả quốc gia và chủ nghiã vô sản quốc tế.” ( “Like North Korea’s Kim Il Sung and Cambodia ‘s Pol Pot, Ho Chi Minh saw no contradiction between Vietnamese nationalism and ” proletarian internationalism”(page 243,VIET NAM, The Necessary War, Michael Lind A. )

- Không khó khăn lắm để nhận ra rằng, mời qua khỏi bậc tiểu học và mới buớc vào nguởng cưả cuả trung học chì khoãng một năm, ông Hồ thiếu vắng một trình độ hiễu biết về văn hoá tổng quát , kinh điển (academique)cuả bậc đại học. Kiến thức rất hạn chế, đã khiến Hồ Chí Minh không thể nào nhận ra đuợc chỗ mâu thuẫn giữa Chủ Nnghiã Cộng Sản và Chủ nghiã Quốc gia như những trí thức Á châu có tầm vóc như Nerhu, Gandhi, như Tôn Văn, Luơng Khải Siêu, Lý Thưà Vãng, như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Phan Văn Truờng… Chính vì không nhận ra đuợc sự trái nguợc này, ông đã từng bình thản lập lại như két lời cuả các lãnh tụ CS khi viết trên báo Thanh niên năm 1926 tại Quảng châu rằng : “ Không có quốc gia, chẵng có biên giới.”, đã cuồng tín tới mức đem Đạo đức ngang tầm công c, đã ngạo mạn trong thư tại lăng tẫm cuả Hưng Đạo Vuơng Trần Quốc Tuấn rằng , “Bác đưa một nuớc qua nô lệ”,” Tôi dẫn năm châu tới Đại đồng” .

-Tài lieu lịch sử ngày nay đã khiến nguời Việt nam ngạc nhiên khi khám phá ra rằng, giưã lúc các nuớc thuộc điạ Á châu khác giành lại độc lập không do một cuôc chiến tranh nào không làm đổ một giọt máu nào cuả nhân dân mình thì hai cuộc chiến tranh chống Pháp chống Mỹ mà thực chất là cho Chủ nghiã Cộng sãn ảo tuởng cuả ông Hồ đã gây chết trên ba triệu mạng nguời, làm tan nát đất nuớc, đổ vỡ lòng nguời, lệ thuộc Bắc phương… Hai cuộc chiến đó hoàn toàn là mù quáng và vô nghiã và nay đã bị TS Hà Sĩ Phu lột trần :” Chính ông Hồ đã lợi dụng lòng yêu cuả nhân dân trong hai nuớc cuộc chiến đó để đem CN Cộng sản vào Việt nam.” Sự thật ấy đãy khiến cho Đãng và Nhà nuớc bối rối và cho đến nay không hề dám lên tiếng phản biện hay đính chính.

Khám phá cuả Hà Sĩ phu cùng hàng loạt trí thức nổi tiếng truớc kia từng âm thầm bỏ Đảng như LS Nguyễn Hữu Thọ , BS Duơng Quỳnh Hoa, Nguyễn Hộ, TS Võ Nhân Trí,TS Nguyễn Thanh Giang , TT Trần Độ… cũng như hiện nay với Đại-tá Phạm Đình Trng , Đ/T Phạm Quế Duơng, Tỉnh uỳ Huynh Nhật Hải, Huỳnh Nhật Tấn, Nữ nghê sĩ Kim Chi…và mới đây, Phạm Chí Dũng, một trí thức trẻ, Đặng Xương Hùng, Tổng lảnh sự Geneva đã thoái Đng là những cú đấm sinh tử vào mặt đám tàn dư CSVN c đấm ăn xôi đang dẫy duạ trong những ngày tàn chờ xoá sổ ... như Liên sô và Đông Âu.

Nếu không vì một lý cớ thầm kín nào khác, việc đồng hoá phục vụ cho CN quốc tế cộng sãn với Tổ Quốc, Đất nuớc là khiên cuỡng, hoàn toàn không thuyết phục nhất là trong thời đại hiện nay. Để giữ vững lòng yêu nuớc trong sáng với luơng tâm và đúng như uớc nguyện cuả mình và với con cháu, qúi vị đảng viên cộng sãn nên cùng nhau làm một buổi lể công khai từ bỏ Đng Cộng sản Việt Nam…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét