Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

XÍCH MÍCH ĐẠI CHIẾN

Hồ Thơm
                                   
Lại nói hai huynh đệ bọn Dương Bạo, Dương Trọng bị bắt giải về triều. Khấu đầu giữa sân chầu nghe tuyên án, triều đình lập tức tuyên xử Cẩu đầu trảm Dương Bạo, còn Dương Trọng thì xử … “ngục trung thập bát niên” ( dịch nôm là 18 năm tù, hì hì…!!!). Dương Trọng mặc dù cả dòng tộc ăn lộc nước, nhưng tình huynh nghĩa đệ trọng hơn, nên một mực hiên ngang cãi cố cho tội bao che bào huynh Dương Bạo, dù cãi cố nhưng cuối cùng cái đầu cẩu của Dương Bạo vẫn chờ ngày rơi xuống đất. Vì nghĩa cử “huynh đệ tình thâm” này mà Tạ Đái công hầu Như Gió ngày đêm xuýt xoa khen ngợi Dương Trọng trước tử tôn thê thiếp những mong gương sáng được soi chung.


Dương Bạo bị giam vào ngục tối mấy tháng, nghĩ mình thân lừa mang nặng, đầu còn đội lắm…”ông Anh”, sao phải chịu cẩu đầu trảm một mình, liền quyết liệt trong đợt xử án tới sẽ chỉ tên “một ông Anh” trong đống rơm để mong cứu được cái đầu!

Thế là Tả Thị lang thượng tướng quân Quý Mã, một trọng thần của Triều đình được Dương Bạo nêu tên trước thiên hạ. Cả triều đình xanh mặt nhốn nháo như gà sắp bị cúm H7R9 ( Hát 7 Rờ chín!). Lão thần Phó ban Hoang tưởng Đình Hương giận quá hét lớn: Đề nghị “hất mũ” tên này để điều tra làm rõ!

Tứ đại Ma vương ngước sang thấy Thượng tướng quân Quý Mã đang ngáp ngáp chỉ tay vào …lá gan của mình rồi lắc đầu. Tứ đại Ma vương chợt hiểu ý liền quát như sấm dậy: Hất mũ cái con khỉ, “Hốt liền không nói nhiều!”, “Đội mũ” cũng hốt, đại trọng thần cũng hốt, tắm phải từ trên đầu tắm xuống để giữ nghiêm phép nước! Ý đảng lòng dân! Khởi tố ngay! Bắt ngay!

Cả triều đình xanh mặt, các đại thần đang ngồi trong đống rơm cũng xanh đít nhái đái đầy quần, dân chúng thì … “nửa tin nửa ngờ tin lại trùng tin”

Tả Thị lang thượng tướng quân Quý Mã là một viên tướng tài, “vai năm tấc rộng thân mười thước cao” như Hoàng Trung Hải, ý lộn… Từ Hải, người thì tài ba to lớn nhưng chỉ tội cái gan thì nát bét nên phải chữa trị rất nhiều ngân lượng tại Tân Gia Ba quốc đảo. Nghe Dương Bạo chỉ đích danh tên mình, Quý Mã ngoài mặt thì tỉnh bơ tỉnh rụi nhưng đã nghe… “tiếng sóng ở trong lòng”, lo sợ quá nên trọng thần chuyển sang trọng bệnh!
Tạ Đái công hầu Như Gió nghe tin thế, liền lật đật ra chiêu … “Trâu lấm vẫy bùn đen” ngày đêm vận công la làng, mong che chắn cho Tả Thị lang thượng tướng quân Quý Mã.

Nhưng rồi … Diêm La đại đế cũng đang cần tuyển gấp một đại tướng quân dũng mãnh để trừng trị bọn Cô hồn các đảng dưới cõi Âm ti, Tả Thị lang thượng tướng quân Quý Mã, được Diêm La đại đế tuyển chọn, trãi thảm hoa rước về!

Tạ Đái công hầu Như Gió đi thư giãn về, ngó qua thấy Tả Thị lang thượng tướng quân Quý Mã đang … bắt chuồn chuồn, … mừng quá liền lật đật la làng cho cả nước: Thượng tướng quân Quý Mã đã từ … từ… từ trần vào giờ dậu!

Người ta hỏi vì sao chưa chết mà ông lại hô hoán là đã từ trần??? Có ý gì hay chăng???

Tạ Đái công hầu Như Gió trả lời tỉnh rụi: Ta la làng Thượng tướng quân Quý Mã đã từ từ… từ trần vào giờ dậu! Thằng đánh máy đánh thiếu hai từ …”từ từ” nên thành “từ trần vào giờ dậu, tức 16 giờ! Chẳng có gì sai mà làm um lên thế! Chả có ý gì lạ cả! The End nhá!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét