Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

Các quan chức của ta ông nào cũng có môn võ mồm rất là thậm hậu.

 Đan Phượng           

            

Trước ông Chủ tịch Trương Tấn Sang có ông chủ tịch Nguyễn Minh Triết mà trong làng kịch hài của Việt Nam phải tôn ông làm sự phụ về ngành nghề tấu hài.

Bây giờ, trong nước có ông Chủ Tịch trương Tấn Sang.

Trong dịp đấu đá nội bộ để tranh dành cái ghế ngồi, ông Sang cũng sáng chế ra một danh từ hài không kém :"Đông chí X" cái danh từ này đã được ghi vào làng hài dân gian.Ông Sang cũng có tật chém gío là: "Đất của ta, biển của ta, bà con cứ ra biển đánh bắt tôm cá...."

Nhưng cái sự thật, đất của ta đàng bị anh em nước lạ xâm chiếm dần dần. Còn biển của ta thì bà con ngư dân ra đánh bắt tôm cá chỉ thấy mang đầu máu về và sự thiệt hại bị nước lạ thu giữ cá đánh bắt được và họ còn tich thu cả ngư cụ và con răn đe trừng phạt nặng hon nếu còn tái phạm.

Các quan chức của ta ông nào cũng có môn võ mồm rất là thậm hậu.

Nhưng như các cụ có nói: "Thùng rỗng thì kêu to" Đất của ta, biển của ta mà cứ bị giặc cướp mất bao nhiều tất đất của tổ tiên của dân tộc Việt.

Dậy mà người dân có đau xót biểu lộ bằng lời nói thì các quan nhà nước sợ hãi làm mất lòng nước lạ, nên sai cái đám còn đảng còn mình bắt nhập kho.

Trong nước, người dân đã mất niềm tin nơi quan lớn quá rõ.

Nhưng ra nước ngoài lại đường xưa lối cũ và cái bệnh chém gío lại được nổ như bom và các cái loa của 800 tờ báo lại được mở hết cỡ và tung hô vang trời.

"Chuyến đi xin xỏ ODP của chủ tịch nước thành công tốt đẹp "

Các quan lớn lại ấm lòng vì có ít quà bỏ túi 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét