Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

Nói không bằng hành động. Nhà cầm quyền cộng sản hãy chứng tỏ thực tâm hòa giải bằng hành động

Diễn Đàn Công Nhân

                 

Nhân dịp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tổ chức lể cầu siêu các chiến sĩ hải quân của Việt Nam Cộng Hòa thuộc chế độ cũ trước năm 1975 đã vì bảo vệ biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam mà phải hy sinh trước sự xâm lăng của Trung Cộng năm 1974. Đây là một động thái được cho là một hành động muốn hòa giải của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam với những người Việt Nam đã sống bên này biên giới từ vĩ tuyến 17 trở vô đến mủi Cà Mau vẫn còn chống đối. 


Mới nghe qua thì rất hay người Việt Nam nào mà không muốn xóa hận thù cũ để cùng một lòng một sức mà chiến đấu chống lại quân Trung Cộng đang xâm lăng các biển đảo của nước ta. Nhưng thực tế cho tới nay người Việt ở Hải Ngoại chưa thấy có một sự thống nhứt nào từ quốc Hội của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nói lên tư duy của mình về điều này qua một cuộc biểu quyết thống nhứt... ít nhứt cũng được 60 hay 70 % đại biểu quốc hội đồng tình sự hòa giải này.. Nếu có được một sự biểu quyết của Quốc hội như thế thì nó đã thành luật và chỉ chuyển sang cho Thủ Tướng của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thực hành. Nếu không được như thế thì những tiếng nói có tính cách cá nhân như ông Nguyễn Thanh Sơn dù là Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao cũng chưa đủ thuyết phục là tiếng nói chung của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam để cho người Việt Hải Ngoại thật lòng tin rằng nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam muốn hòa giải.

Trước hết, nhà cầm quyền cộng sản hãy hòa giải với nhân dân Việt Nam, mọi thành phần xã hội trong nước bằng cách thực hiện những điều như sau:

1- Chấm dứt mọi hành động cướp đất của nhân dân

2- Ban hành lệnh tử hình bất cứ công an nào là thủ phạm, hoặc có liên quan đến cái chết của bất kỳ công dân Việt Nam nào.

3- Trả tự do cho tất cả những người yêu nước

4- Trả lại những đất đai, tài sản đã lấy của nhân dân

5- Chính thức ban hành luật cấm ngăn chận Internet

6- Ban hành luật công nhận quyền ra báo, đài của tư nhân

7- Ban hành luật công nhận quyền tự do di chuyển, cư trú của công dân

8- Ban hành luật vĩnh viễn bãi bỏ việc áp dụng kiểm soát công dân bằng hộ khẩu.

9- Ban hành luật xác nhận quyền tự do lập hội và tự do hội họp của mọi công dân Việt Nam

Đối với Quân, Cán, Chính của Việt Nam Cộng Hòa, nhà cầm quyền cộng sản hãy thực hiện các hành động hòa giải sau đây:

1- Tháo bỏ tường, mọi rào cản đang có ở Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa. 

2- Phục hồi Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa. Phục hồi Nghĩa Trang Mạc Đỉnh Chi và tất cả những nghĩa trang của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa ở cấp tỉnh, mọi tỉnh ở miền nam.

3- Ban hành luật cấm phân biệt các chính sách xã hội có liên quan đến thương binh Việt Nam Cộng Hòa và thương binh của Việt Nam XHCN

4- Khẩn cấp thực hiện hồ sơ kiện Trung cộng ra trước Đại Hội Đồng LHQ và Hội Đồng Bão An LHQ

5- Tái xác nhận trước WTO Việt Nam cam kết thi hành mọi điều khoản theo yêu cầu của Tổ Chức Tự Do Mậu Dịch Thế Giới.

6- Dứt khoát thực hiện việc thay đổi hệ thống chính trị của Việt Nam bằng cách kêu gọi đồng bào Việt Nam toàn quốc xuống đường biểu tình kêu gọi Quân Đội Bão Vệ Hòa Bình của LHQ vào Việt Nam để hổ trợ cho nhân dân Việt Nam tổ chức bầu cử Tự Do – Dân Chủ.

Để chứng tỏ thực tâm hòa hợp, hòa giải, nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội hãy mau chóng thực hiện mười lăm hành động nói trên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét