Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

Đường lối cai trị đất nước sai lầm của đảng cộng sản Việt Nam.

Đồ Nghệ

                        

Đảng cộng sản Việt Nam cai trị đất nước đang ngày càng đi vào ngõ tối. Đảng không đủ khả năng dẫn dắt dân tộc thoát cảnh nghèo đói, và đảng cũng không đủ khả năng bảo vệ dân bảo vệ đất nước. Mỗi một ngày trôi qua là một ngày phải sống trong lo âu và đau khổ của người dân. Đất nước Việt Nam nhưng người Việt Nam đã không được làm chủ.


Ở đây, tôi dùng chữ “đường lối cai trị” thay cho chính sách.
Một đường lối cai trị sai lầm nghiêm trọng trong nghệ thuật trị dân của đảng cộng sản Việt Nam là không biết thương dân và lo cho dân, không biết hòa đồng sống và tồn tại với dân, và không biết đoàn kết với dân; khi có ngoại xâm, ai sẽ gánh vác? Đảng hay dân? Và làm sao đủ lực để chống giặc ngoại xâm?

Một sai lầm thứ hai là rước giặc Tầu vào nhà. Đây là hành động coi như đã bán nước. Giặc đã vào tận trong nhà sống với dân và đang ngày đêm tìm mọi cách triệt hạ sức sống dân tộc bằng những chất độc hại với sự cố tình làm ngơ của nhà nước ngụy quyền cộng sản Việt Nam. Hỏi khi đất nước lâm nguy dân tộc có đủ sức đề kháng chống trả?

Tình hình thời sự thế giới, cụ thể Nga xâm chiếm Crimea và đang tiếp tục đe dọa chia cắt lãnh thổ Ukraine. Việt Nam sẽ làm gì nếu Tầu bắt chước Nga đòi chia cắt Việt Nam? Đảng cộng sản có dám chống, làm sao chống, và có đủ sức chống? Đừng ngụy biện đảng đã có chủ trương khi ngày đêm vẫn thẳng tay đàn áp bỏ tù người dân yêu nước.

Không từ bỏ quyền lợi cá nhân phe nhóm bán nước đổi quyền lực; không rũ bỏ tư tưởng đồng chí xã hội chủ nghĩa anh em; và không biết đoàn kết dân tộc, thì 90 triệu dân Việt sẽ sống làm nô lệ và giải đất hình chữ S sẽ không còn là chữ S, mà thành chữ Tầu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét