Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

CÁI TỆ HẠI CỦA TRUNG QUỐC

Đại Ngàn
                     


Thực chất TQ biết rất rõ từ xưa đến nay địa phận của đất nước họ chỉ tới có đảo Hải Nam.
Tức họ dư sức biết các đảo Hoàng Sa, Trường Sa là hoàn toàn thuộc lãnh thổ VN đã từ lâu.

Như vậy cho dù họ có đơn phương tuyên bố hải phận họ 12 hải lý vào thời điểm 1958, đó cũng chỉ là lời đơn phương. Và dù giá trị nó thế nào đối với họ, về sự thật khách quan nó cũng không thể biến HS-TS thành lãnh thổ của họ được. Vì đó là thực thể đã có trước của VN, không lý gì một lời tuyên bố đơn phương của họ đến sau mà lại thành bao hàm cả cái gì trước đó vốn có sẳn của người khác vào trong đó được. Trừ khi ý đồ của họ thực sự ngay từ đầu là đã muốn gài bẫy đồng chí của họ, tức dẫn dụ hay áp lực chính phủ miền Bắc lúc đó để có được Công hàm của PVĐ nhằm vô tình hay cố ý bán cái cả hai biển đảo của Tổ quốc cho chính “đồng chí” TQ vỹ đại của mình.


Nếu họ đã cố tình gài bẫy, đó chí là cái hố to của miền Bắc lúc đó, vì không bao giờ TQ coi miền Bắc là đồng chí cả. Bởi đã coi là tình đồng chí thân thương thì không thể nào có chuyện đó. TQ đã không coi là đồng chí, tức họ chỉ là “cộng sản” giả dạng, thế mà chính phủ miền Bắc lúc đó tưởng họ là “cộng sản” thật, thì đó là do cái tơ lơ mơ về “ý hệ CS” mà chính ông PVĐ lúc đó là người tiêu biểu lộ liễu ra nhất.

Còn nếu lúc đó họ là “đồng chí” thật, thì ngày nay dù không còn là đồng chí hoàn toàn với nhau nữa, họ cũng phải nên coi hay buộc phải coi lời tuyên bố qua Công Hàm của ông PVĐ lúc đó chỉ là tình huống nhất thời về mặt hình thức, nó không tạo dựng ra cái gì mới mẽ về thực tế cả. Đã biết vậy mà ngày nay họ vẫn cứ nại cái “Công hàm” đó như là đã giao đứt HS-TS cho họ, là nay không thể nói ngược lại được, thì quả thật rõ ràng tính chất của họ chính là một sự lừa đảo trơ trẽn hoàn toàn vô đạo đức thật sự.

Đấy cái tệ hại của TQ chính là như thế. Dầu lý luận hay nhận thức bề nào, họ thật sự đều không thay đổi về ý nghĩa trong cái bản tính hay cái bản chất xấu xa, quẹo quặt, không ngay thẳng hay dối gạt của họ.

Đã thế mà sau đó vẫn dẫn đến các cam kết ở Thành Đô giữa hai bên, chứng tỏ giới lãnh đạo CSVN trước sau vẫn còn lầm lẫn ý nghĩa thật của ý thức hệ CS lẫn ý nghĩa thật của người “đồng chí” TQ cho tới nay. Điều đó có nghĩa nếu vẫn tiếp tục chưa thức tỉnh trước mọi diễn tiến thực tế đã thấy, thì cho thấy vẫn còn lấy chủ nghĩa cá nhân hoặc sự ảo vọng nào đó thay thế hẳn cho trách nhiệm đối với đất nước, cũng như thay hẳn cho chính lòng yêu nước thực tế và chân chính nhất mà bất kỳ mọi con người chân chính, đúng đắn nào đều cần phải có.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét