Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

TRUNG QUỐC KIỆN AI RA LHQ VÀ BẰNG CHỨNG SÁCH GIÁO KHOA CỦA MIỀN BẮC TRƯỚC KIA LÀ BẰNG CHỨNG GÌ ?

 Phương Ngân

                         

Trước ngày 30/4 năm 1975, toàn thể đất nước VN bị chia cắt tạm thời thành hai miền. Mỗi miền tạm thời có chính phủ riêng, chế độ chính trị riêng, pháp lý riêng, quyền hành nhà nước hay thể chế riêng.

Lúc ấy Hoàng Sa, Trường Sa là thuộc miền Nam (VNCH) với quyền làm chủ quản lý riêng, hoàn toàn độc lập với mọi nước khác, với quốc tế và cũng với miền Bắc tức VNDCCH. Như vậy nội dung sách giáo khoa của miền Nam khi ấy cũng hoàn toàn khác miền Bắc. Nên ý nghĩa của mọi tính cách, mọi phản ứng, mọi hành động thực tế, mọi tài liệu, mọi bản đồ có liên quan đến lãnh hải, biển đảo trực thuộc miền Nam lúc đó nhất thiết phải tham khảo mọi tài liệu CỦA MIỀN NAM không lý gì lại sử dung các tài liệu của miền Bắc. Vì lúc đó các sự kiện trên đều không chính thức thuộc miền Bắc, do đó mọi tính cách pháp lý có liên quan mà miền Bắc công bố, nêu lên đều hoàn toàn không có ý nghĩa hoặc giá trị trong thực tế. Sách giáo khoa của miền Nam kho đó đương nhiên thảy đều công nhận HS-TS là của nước VN từ xưa đến nay. Như vậy đáng lý ra TQ phải tìm tài liệu liên quan khi ấy của miền Nam mà chứng minh mới hợp pháp lý, hợp lô-gích, hợp khách quan thực tế. Đằng này TQ lại dựa vào ý nghĩa các nội dung nào đó của miền Bắc thì thật hoàn toàn sai trái, già mồm, điêu xảo, hàm hồ, gian dối.Còn ngày nay cả toàn đất nước VN đã thống nhất. Tuy rằng trong thực tế, miền Bắc đã đánh thắng miền Nam cũ và sáp nhập miền Nam cũ vào miền Bắc, thì vẫn là một nước VN duy nhất như khi chưa có phân tranh, chưa chia ra hai miền với hai chế độ chính trị xã hội. Nội hàm của một bộ phận không thể cho cũng là nội hàm của cái toàn phần hay cái toàn thể. Có nghĩa VN bây giờ là một VN nguyên vẹn, vượt lên trên cả miền Nam và miền Bắc với các yếu tố và hoàn cảnh lịch sử đặc thù trước kia. Bởi vì Quốc hội cũng là Quốc hội mới, lãnh thổ, chính phủ và nhà nước hiện tại cũng là chính phủ và nhà nước mới, lãnh thổ cũng nguyên vẹn lại, hoàn toàn không còn chỉ miền Nam hay miền Bắc, hoặc lãnh thổ của mỗi miền như trước kia. Bởi vậy mọi cái gì VIỆT NAM NGÀY NAY thừa nhận những ý nghĩa dữ kiện các mặt của hai miền Nam, Bắc cũ thì mới có ý nghĩa và giá trị pháp lý hiện thời. Còn mọi cái gì đất nước, dân tộc VN thống nhất ngày nay KHÔNG THỪA NHẬN tính cách nào đó trong quá khứ riêng của mỗi miền cũ, tất nhiên không thể có tính cách bó buộc hay ý nghĩa nào cả. Bởi vì thử hỏi TQ liệu ngày nay có còn thừa nhận những tài liệu văn kiện quốc tế nào mà chế độ Tưởng Giới Thạch đã ký kết với các nước hay không ? TQ cứ suy bụng ta ra bụng người thì hẳn phải thấy rõ đừng có báo biến, già nếu nữa.

Nếu phải kiện ra LHQ đáng lý ra VN phải kiện trước thì đúng hơn. Cách kiện trước của TQ là cách vừa ăn cướp vừa la làng. Bởi nạn nhân chưa đi kiện mà kẻ làm ác lại đi kiện trước rồi nói ngược lại mọi cái chứng cứ, đó thật là kiểu hỏa mù cốt dể nhằm lập lờ đánh lận con đen một cách xảo quyệt, gian dối.

Nhưng nếu VN còn chậm nộp hồ sơ thì vẫn cứ kiện được. Hoặc với tính cách phản kiện. Hoặc với hồ sơ kiện độc lập, hoàn toàn chính đáng vì cho dù TQ kiện trước thì thực chất vẫn không thể chính đáng.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét